Regjeringen lemper på nasjonale smittevernsregler

Oppfordring: – Følg med på menighetens lokale nettside

IMG_0649.jpeg

STRØMMEMESSER: De nye nasjonale reglene åpner for opptil 100 deltagere på messer i kirker med «faste, tilviste sitteplasser». Oslo katolske bispedømmes kansler Anne-Mette Ringdal er glad for lempelsen, men presiserer at de troende må følge med på lokale tiltak. Svært mange steder vil disse være strengere og altså tillate færre troende i kirken, om noen. Strømmemesser vil sannsynligvis fortsatt være hovedregelen for mange troende. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Det blir nå tillatt med inntil 100 personer på innendørs arrangementer, mot tidligere kun 10. Dette er en klar og gledelig lempelse for kirkene. De nye reglene trer i kraft natt til tirsdag 23. februar.

 

Tekst: NTB / katolsk.no

 

– Dette er gledelige nyheter for De4b5d7acf-aee1-4297-8e8e-309688acf9ae.jpgn katolske kirke. Det har vært arbeidet aktivt både fra STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn), Norges kristne råd  (NKR) og andre trossamfunn for å få til nødvendige endringer som er smittevernfaglig forsvarlige. Den katolske kirke har vært med på å gi råd til Helsedirektoratet. Vi ser av forslaget at vi har blitt lyttet til, sier kansler Anne-Mette Ringdal (bildet t.h.) i Oslo katolske bispedømme.

Hun presiserer at dette er de nasjonale reglene, og viser til at svært mange kommuner fremdeles vil ha strengere regler, dvs. tillate færre deltagere under messefeiringen.

I Oslo er for eksempel kirkene kun åpne for bønn; det kan ikke holdes offentlige gudstjenester, religiøse seremonier eller andre arrangement i menighetene. Unntatt er begravelser, med inntil 50 personer tilstede, samt dåp og vielse uten tilskuere. I Bergen-regionen er kirkene fremdeles stengt; det åpnes kun for begravelser og bisettelser.

– Følg med på menighetens eller kommunens nettsider, er kanslerens innstendige oppfordring. 

 

Glad Ropstad

Regjeringen endrer regelverket for arrangementer og erstatter kravet om fastmonterte plasser med krav om faste, tilviste sitteplasser.

Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler, opplyser regjeringen. Den nye nasjonale forskriften betyr at antallet personer som kan samles i kirkene øker fra 10 til 100, med forbehold om strengere lokale smittevernsregler. Reglene trer i kraft natt til tirsdag 23. februar.

– Jeg er veldig glad for at dette fører til at flere kan samles på gudstjenester rundt om i landet, og at vi øker antallet som kan delta i begravelser fra 50 til 100 personer. Begravelser og bisettelser er spesielt viktige, fordi de ikke kan utsettes og er fundamentet for sorgbearbeiding. Derfor tror jeg denne endringen er viktig for mange, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Utendørs opprettholdes dagens åpning for 200 personer, men man kan være 600 personer utendørs dersom det er tre kohorter à 200 personer, at alle sitter på faste tilviste plasser og det er to meter avstand mellom de ulike kohortene.

 

  

Kan du ikke feire messe? Her finner du veiledning til åndelig kommunion

 

056f483d-df8d-4dc8-9821-c25c2ae3c7dd.jpg