St. Sunniva skole søker lærere for skoleåret 2021/2022

 logo-sts.png

St. Sunniva skole er en katolsk kristen friskole med over 500 elever fordelt på 1.-10. trinn og 74 ansatte. Skolen er en grunnskole som drives etter Friskoleloven, samt egne statutter. Skolen har egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene. Vårt mål er å utvikle hele mennesket. Vi møter elevene med omsorg, men stiller også krav når det gjelder dannelse, disiplin og kunnskapstilegnelse. Vi lærer elevene å bygge gode verdier og holdninger. Undervisningen er forankret i klasseromskultur med tradisjonell skrive- og leseopplæring. På St. Sunniva har vi et trygt og godt læringsmiljø med stabil lærergruppe. Skolen ligger sentralt plassert i Oslo. For ytterligere informasjon om skolen, se vår hjemmeside www.stsunniva.no

 

Skjermbilde 2021-02-05 kl. 15.30.16.png

 

Søker lærere i matematikk, naturfag, engelsk, norsk og samfunnsfag

St. Sunniva skole søker etter grunnskolelærere/allmennlærere og faglærere for skoleåret 2021/2022. Stillingene er midlertidige med mulighet for forlengelse. Vi søker faglig sterke og dyktige lærere med godkjent faglig og pedagogisk undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen. Vi søker etter deg som kan undervise i fagene matematikk, naturfag, engelsk, norsk og samfunnsfag. Stillingene ved skolen er både på barne og ungdomstrinnet og innebærer kontaktlæreransvar.

 
Naturlig autoritet og høye ambisjoner

Vi ønsker oss tydelige og faglig sterke klasseledere med naturlig autoritet i klasserommet. Du har høye ambisjoner på vegne av elevene, og er en selvstendig, strukturert, trygg, ansvarsbevisst og målrettet lærer. Du har godt humør, er sympatisk, trives med barn og ungdom og har gode formidlingsevner.

Du må kunne samarbeide med ledelse og kollegaer, samt bidra til å skape et positivt og godt arbeidsmiljø. Du må være lojal mot skolens mål og verdier.

Erfaring som lærer og personlig egnethet blir tillagt avgjørende vekt. God muntlig og skriftlig framstillingsevne, samt god digital kompetanse er en forutsetning.

 

Tradisjonsrik katolsk skole

St. Sunniva legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Alle skolens ansatte må aktivt slutte opp om skolens verdigrunnlag slik det bl.a. fremkommer i den generelle del av læreplanen for de katolske skolene. Aktive katolikker oppfordres spesielt til å kontakte skolen for mulig stilling nå eller ved en senere anledning.

Vi tilbyr en arbeidsplass bygget på et solid fundament og lange tradisjoner. Du vil bli en del av et høyt faglig miljø med gode strukturer, en godt organisert skole, samt et positivt, raust, stabilt og samarbeidsvillig kollegium. Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

  • Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.
  • Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. 
  • Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Helene Hatle på tlf. 23 29 25 29/48 00 73 54.
  • Søknad med CV sendes St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo.
  • Søknadsfrist: 14. februar 2021.