Caritas Internationalis: Styrker kvinners rolle for en rettferdig fremtid

Martha_2.jpeg

AKTIVE KVINNER: Koronapandemien har vist hvor viktig det er at kvinner får innpass og deltar aktivt i beslutningsprosesser. Dette skal Caritas Internationalis nå gjøre noe med! Martha Skretteberg i Caritas Norge er aktivt med i arbeidet.

 

– Vi i Caritas må gjøre alt vi kan for å fremme kvinners deltagelse på alle nivåer i hele Caritas- konføderasjonen, slik at vi kan stå frem som et eksempel for andre, sa Martha Skretteberg, generalsekretær for Caritas Norge, under en konferanse om kvinners stilling i verden etter koronapandemien.

 

Tekst: Kathrine Låver

 

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, arrangerte Caritas Internationalis første del i en serie på fire webinarer om kvinners rolle i verden i kjølevannet av koronapandemien. Caritas Internationalis er paraplyorganisasjonen til 162 katolske hjelpe- og bistandsorganisasjoner til stede i over 200 land verden over. 

På talerlisten var Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær for Caritas Norge. Hun snakket om hvordan Caritas konkret skal oppnå likestilling og fremme kvinners deltagelse i beslutningsprosesser i hele Caritas-nettverket, og også i menighetene, bispedømmene og samfunnet som sådan. 

– Vi i Caritas må gjøre alt vi kan for å fremme kvinners deltagelse på alle nivåer og i alle instanser, sa Skretteberg. 

 

Ny fremtid

Under konferansen ble det klart at den globale krisen på grunn av pandemien har svekket kvinners stilling i mange sammenhenger. Samtidig har også pandemien vist hvor viktig det er at kvinner aktivt deltar og får innpass i beslutningsprosesser. De har stått i frontlinjen for å bekjempe viruset som nødvendig helsepersonell og spilt viktige roller for sine lokalsamfunn og i å ta vare på familien.

Skretteberg mener at pandemien gir muligheter for å legge om kursen mot en ny fremtid som styrker kvinners plass i Caritas. På den måten kan også Caritas være pådriver for å styrke kvinners rolle i lokalsamfunnet, og i Kirken som sådan.

 

 

Full menneskelig verdighet

Skjermbilde 2021-03-09 kl. 15.18.32.png

KVINNERS VERDIGHET: – En stemme for kvinner er en stemme for vår fulle menneskelige verdighet, mener kardinal Luis Tagle.

 

Kardinal Luis Tagle, president for Caritas Internationalis, mener at det nå er tid for en ny oppblomstring av kvinners verdighet. På den måten retter man også fokuset mot andre marginaliserte og undertrykte grupper i samfunnet. Han viste til at Gud skapte både mann og kvinne i sitt bilde og at begge har lik verdighet.  

– Når vi bekrefter kvinners verdighet, bekrefter vi også verdigheten til alle mennesker som blir ekskludert og ignorert på grunn av urettferdige sosiale, kulturelle, økonomiske eller politiske systemer. En stemme for kvinner er en stemme for vår fulle menneskelige verdighet, poengterte kardinalen.

For å få igang denne oppblomstringen mener Martha Skretteberg at det må skje en kulturendring som forsterker kvinnens rolle og muliggjør at de får innpass til ledende stillinger i Cartias, i menighetene og i bispedømmene. 

– Kulturendringen må oppfordre kvinner til aktivt å engasjere seg og legge til rette for at de kan gjøre det, sa Skretteberg.

For å få til dette skal Caritas nedsette en kvinnekomité med representasjon fra alle verdensdeler som skal lage en helt konkret strategi med klare målsetninger for dette arbeidet. 

– Dette skal lede Caritas inn i fremtiden, sa Skretteberg.

 

Se første del i webinarserien om kvinner:

 

De neste webinarene skal holdes i mars måned og på ulike språk:

16. mars - Kvinner i frontlinjen
Erfaring fra kvinner fra de forskjellige regionene i Caritas Confederation under COVID-19.  Webinaret vil ha en tematisk tilnærming: kvinner i konfliktsituasjoner for å fremme fred og menneskerettigheter; kvinner og integrert økologi / miljøvern; kvinner og migrasjon; etc.

22. mars - Kvinner i ledelse fra grasrot til nasjonalt, regionalt og globalt nivå
Refleksjon over hvordan man kan forbedre ledelse og mobilisere lokalsamfunn.

29. mars - Konklusjoner og anbefalinger
Fra virkningen av COVID-19 til et fremtidsperspektiv: identifisering av trender og viktige handlinger for fremtiden.


Webinarene vil bli tilgjengelige på Caritas Internasjonalis Youtube-kanal. 

 

Les mer: