Kateketisk senter: Ny medarbeider

 

Den 1. mars fikk Oslo katolske bispedømmes Kateketiske senter en ny medarbeider, Terese Ranek (bildet).

  Terese Ranek.jpeg

Terese har vært mangeårig katekesemedarbeider i St. Olav menighet i Tønsberg. I tillegg har hun arbeidet med kirkemusikk i samme menighet siden 2004. Hun er oppvokst i Oslo og Tønsberg, er utdannet lærer og sangpedagog 2001 ved Augustana University i Sioux Falls, USA. 

Hun har langvarig arbeidserfaring fra en kristen ungdomsskole i Norge.

 

Helt fantastisk!

Terese er svært glad for den nye jobben og de nye oppgavene.

 

-Foruten å jobbe med kirkemusikk, er det å jobbe med barn og unge i Den katolske kirke og å hjelpe dem med å utvikle sin egen tro en hjertesak for meg. Å få en stilling hvor jeg kan være med på å påvirke og hjelpe andre menigheter med dette arbeidet, det synes jeg er helt fantastisk! sier Terese Ranek.

 

Svært glade

Leder av Kateketisk senter, pater Oddvar Moi, er godt fornøyd med nyansettelsen.

-Det lå i kortene da jeg overtok ansvaret for Kateketisk senter i november i fjor, at vi skulle ansette en ny medarbeider, for vi trenger flere personer for å få løst alle våre oppgaver. Da jeg lyste ut stillingen litt over nyttår, la jeg stor vekt på at personen vil skulle ansette måtte ha lærerutdanning og undervisningserfaring fra norsk skole. Det har Terese. Hun har 14 år erfaring som lærer og også mange års erfaring fra katekese i en av våre menigheter. Vi har allerede folk i vår avdeling med teologisk bakgrunn, og som også har pedagogisk erfaring. Nå er vi svært glade for å få med en person som kan gjøre avdelingen enda bedre praktisk og pedagogisk, sier pater Oddvar.