Papież: przyjąć światło do naszego sumienia

NTB_sFUbrSXOdk0 (1).jpg

Zdjęcie: NTB

 

 

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Papież odwołał się do ewangelicznej sceny rozmowy Chrystusa z Nikodemem. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Jezus przedstawia się w niej w trzech aspektach jako: Syn Człowieczy wywyższony na krzyżu; Syn Boży posłany na świat dla zbawienia; oraz światło, które odróżnia tych, którzy idą za prawdą, od tych, którzy wybierają ciemność.

 

Papież powiedział, że Jezus został wywyższony na krzyżu, a ci, którzy w Niego wierzą są uzdrowieni z grzechu i mają prawdziwe życie. Pan Bóg dał swojego Syna, aby świat został przez Niego zbawiony i wszyscy ludzie cieszyli się wiecznym szczęściem. Trzecim imieniem, które Pan sobie przypisuje jest „światło”. Ewangelia mówi, że „Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło” (w. 19).

 „Przyjście Jezusa na świat stawia przed wyborem: ten, kto wybiera ciemność, stanie przed sądem potępienia, a ten, kto wybiera światło, znajdzie się przed sądem zbawienia. Sąd zawsze jest konsekwencją wolnego wyboru każdego: kto popełnia złe czyny, wybiera ciemności, zło zawsze się chowa, ukrywa się. Kto zaś czyni prawdę, to znaczy realizuje dobro, zbliża się do światła, które oświeca drogi życia. Kto chodzi w światłości, kto zbliża się do światłości, ten spełnia dobre czyny – podkreślił Papież? – Do realizowania tego z większym zaangażowaniem jesteśmy właśnie wezwani w okresie Wielkiego Postu: przyjąć światło do naszego sumienia, aby otworzyć serca na nieskończoną miłość Boga, na Jego miłosierdzie pełne czułości i dobroci, na jego przebaczenie. Nie zapominajcie, że Bóg przebacza zawsze, zawsze, jeśli my, z pokorą, prosimy o przebaczenie. Jedynie poprosić o przebaczenie, a On przebaczy. W ten sposób znajdziemy prawdziwą radość i będziemy w stanie cieszyć się z Bożego przebaczenia, które odradza i daje życie“.

 

(na podst. Vatican News)