Vatikanet: Kardinal Robert Sarah går av for aldersgrensen

Pave Frans aksepterte lørdag den 20. februar 2021 avskjedssøknaden fra kardinal Robert Sarah som prefekt for Liturgikongregasjonen i Vatikanet (Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen). Aldersgrensen i Kirken er 75 år, og kardinal Sarah nådde denne grensen den 15. juni 2020. Det er altså ikke riktig som det er fremstilt i noen medier, at paven «sparket» kardinal Sarah. Men pave Frans, i likhet med sine forgjengere, lar gjerne sine «favorittkardinaler» få fortsette i sine embeter i enda noen år.

Kardinal Sarah ble født den 15. juni 1945 i Guinea i Vest-Afrika. Han ble presteviet den 20. juli 1969 og ble utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til erkebiskop av Conakry i 1979, i en alder av bare 34 år. I 2001 ble han utnevnt til sekretær (nr. 2) for kongregasjonen for Folkenes Evangelisering i Vatikanet, og i 2010 utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham til president for det pavelige rådet Cor Unum etter at erkebiskopen hadde tatt modige politiske standpunkter i Guinea mot Sékou Tourés og hans etterfølgers diktatur, standpunkter som ikke var populære hos landets herskerklasse. Samme år ble han kreert til kardinal. Den 23. november 2014 utnevnte pave Frans ham til prefekt for Liturgikongregasjonen.

Paven har ennå ikke utnevnt kardinal Sarahs etterfølger, noe som normalt pleier å skje samtidig som forgjengeren får innvilget avskjed. Det kom ikke som noen overraskelse i Roma at paven ville erstatte kardinal Sarah i denne nøkkelstillingen. En rekke av kardinalens offentlige erklæringer om liturgien og andre emner har nok vært for konservative for paven, og han har da også flere ganger rykket ut og imøtegått kardinal Sarah, men altså uten å avsette ham. Kardinalen er kjent for en rekke bøker, og han får nå bedre tid til å utvikle denne siden av sin tjeneste for Kirken.

Vatican News – Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)