Watykan krytycznie o raporcie ONZ

ZgLF0QjMVOs.jpg Katolicy ze Sri Lanki modlą się przed sanktuarium św. Antoniego w Kolombo, gdzie podczas Mszy św. w Niedzielę Wielkanocną 5 maja 2019 r. doszło do jednego z kilku ataków terrorystycznych. Zdjęcie: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

 

 

Najnowszy raport ONZ „Antymuzułmańska nienawiść i islamofobie” spotkał się z krytyczną oceną Watykanu. Zarzucono mu wybiórczość i wskazano, że dokument ten może sprzyjać polaryzacji społeczeństwa i narastaniu konfliktów.

 

Zaprezentowany w Genewie na sesji Rady Praw Człowieka raport został oceniony przez Watykan jako wykluczający i pomijający przedstawicieli innych religii. Abp Ivan Jurkovič, który jest stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie wyraził zaniepokojenie, że z debaty zostały wykluczone inne grupy religijne, które również są ofiarami nienawiści, dyskryminacji i prześladowań na świecie. Przestrzegł przed podejmowaniem takich działań, które zamiast promować to fundamentalne prawo, jakim jest wolność religijna, będą jedynie pogłębiać podziały.

 

Watykański dyplomata docenił znaczącą pracę, jaką wykonano dokumentując w raporcie sytuacje dyskryminacji, stygmatyzacji, aktów przemocy i ograniczenia praw muzułmanów. Przypomniał, że wszystkie takie akty należy stanowczo potępić. Nie można jednocześnie, jak wskazał słoweński duchowny ograniczać się jedynie do jednej grupy religijnej, gdyż może to sprzyjać rozwojowi mentalności tworzącej podziały „my” - „oni”, co w konsekwencji może prowadzić do konfrontacji.

 

Watykański obserwator przy ONZ przypomniał o uniwersalności zasady wolności religijnej i wolności sumienia, zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wskazał, że każde ustawodawstwo lub praktyka, która wyróżniałaby prawa tylko jednej grupy religijnej w oparciu o kryteria religijne, stanowi subtelną formę dyskryminacji niezależnie od zamierzonych celów takich praw czy praktyk.