Ansetter videojournalist for første gang

Satser på digital historiefortelling 

IMG_6652.jpeg

SAMARBEID: Kateketisk senter og Kommunikasjonsavdelingen samarbeider om ny videojournalist-stilling. – – Vi trenger en person som kan både det tekniske, estetiske og journalistiske, men også det kateketiske og innholdsmessige til en viss grad, sier p. Oddvar Moi, biskoppelig vikar for det kateketiske arbeide i Oslo katolske bispedømme. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

 

Oslo katolske bispedømmes Kateketisk senter og Kommunikasjonsavdeling ansetter for første gang en medarbeider sammen: Stillingen som bispedømmets første videojournalist er nå avertert.  

 

Koronapandemien  har vært en digital katalysator for hele Kirken – fra bispedømmets strømminger av pontifikale høytidsmesser til lokale menigheters strømminger av andakter og hverdagsmesser. Kirken når – takk, Gud! – ut til de troende, selv om kirkene dessverre tidvis har måttet lukke dørene. Den digitale domen har stått åpen. 

– Kateketisk senter skal sammen med Kommunikasjonsavdelingen ansette en videomedarbeider,  leder av Kateketisk senter p. Oddvar Moi. Hva er bakgrunnen for det?

– At det blir stadig mer behov for visuelt materiale i trosundervisningen, både for barn, ungdommer og voksne, og på Kateketisk senter har vi i dag ingen personer som kan produsere filmer o.l.. Kommunikasjonsavdelingen trenger også en person som kan lage mer filmmateriale. Riktignok har man klart å strømme svært mange messer med ganske god kvalitet det siste året, og også laget enkelte intervjuer, men der har man behov for en person som kan lage flere og mer avanserte intervjuer og aktuelle reportasjer, sier p. Moi som selv ønsket å samarbeide med Kommunikasjonsavdelingen om denne stillingen. Det vil sikre at den nyansatte får nok oppgaver. 

– Dessuten får vi Kommunikasjonsavdelingens journalister med på laget, for vi på Kateketisk senter er mer pedagoger og teologer, ikke journalister, sier han.

 

Variert og spennende arbeidshverdag  

Stillingsannonsen røper at arbeidssted blir Akersveien, sentralt i Oslo, og at stillingen er en prosjektstilling over 2 år på heltid. Dessuten lover bispedømmet «varierte og utfordrende arbeidsoppgaver». 

– Det blir varierte oppgaver bl.a. fordi vår nye kollega skal lage materiale både for både barn, ungdommer og voksne. Det blir også utfordrende, fordi vi aldri har hatt en ansatt med hovedfokus på videoproduksjon tidligere, så den nyansatte vil få en utfordrende oppgave i å forme den nye stillinger – sammen med teologene og pedagogene hos oss og journalistene i bispedømmet, sier p. Moi.

Blant arbeidsoppgavene som nevnes i stillingsannonsen, er: Å delta i kreative redaksjonelle prosesser som tar videoen fra idé via produksjon, lansering til distribuert og markedsført produkt; planlegge, produsere (planlegging, opptak, etterarbeid) og distribuere bispedømmets videoer for nett og sosiale plattformer, samt å skape engasjement for videoene på sosiale medier før og etter distribusjon.

– Videojournalistikk er definitivt et digitalt fag i våre dager. Hva slags kandidat leter dere etter – hva forventer dere at han eller hun skal kunne?

– Vi trenger en person som kan både det tekniske, estetiske og journalistiske, men også det kateketiske og innholdsmessige til en viss grad. Vi ser spesielt etter en person som kjenner Den katolske kirke, både rent praktisk og dens grunnleggende lære. Om man heller har bakgrunn i og kjennskap til et annet kirkesamfunn, vil også det være svært positivt, sier p. Moi. 

 

IMG_3398.jpeg

OLSOK 2021: Den pontifikale olsokmessen i Nidarosdomen ble for første gang strømmet til alle katolikker i hele Norge sommeren 2020. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Digitale syvmilssteg under koraonapandemien

I år er det 25 år siden bispedømmet lanserte katolsk.no. I jubileumsåret er det blitt tydeligere for oss at koronapandemien har bidratt til at Kirkens digitale dom er blitt et enda viktigere sted for evangelisering samt tros- og kultur-formidling. Biskop Bernt I. Eidsvigs avsluttet sågar sin preken skjærtorsdag 2021 med #ring5!, navnet på Caritas Norge og bispedømmes påskeaksjon mot ensomhet.  

– Hvordan vil de troende – kirkegjengere som konfirmanter – merke at bispedømmet satser enda sterkere digitalt?

– Det må jeg nesten vente med i si noe veldig konkret om, for dette er en helt ny stilling, men det vil helt sikkert bli produsert flere videoer både for barn, ungdommer og voksne, sier p. Moi. 

I stillingsannonsen tilbyr bispedømmet sin nye medarbeider blant annet å lage videoer som blir lagt merke til og skaper engasjement. Med stadig flere følgere både på Facebook og YouTube, er sjansen til å nå ut til landets 165 000 katolikker bedre enn noen gang. 

– Når vil du anslå å ha ny medarbeider på plass og i hus?

– Søknadsfristen er satt til 18. mai og vi planlegger å intervjue de mest aktuelle søkerne i løpet av en ukes tid etter det, og forhåpentlig kunne tilby jobben til en av dem. Vi har satt startdato for jobben til 1. august, men det kan jo være at personen som søker har en oppsigelsestid eller andre grunner til at oppstart kan komme litt senere, forteller p. Oddvar Moi.

Er du interessert i mer informasjon om stillingen, ta kontakt med leder for Kateketisk senter, p. Oddvar Moi (tlf. 958 83 336, e-post: oddvar.moi@katolsk.no), eller med kommunikasjonssjef Hans Rossiné (tlf. 480 63 740, e-post: hans.rossine@katolsk.no). 

 

 

Se stillingsannonsen