Bok om dominikanernes 100 år i Norge

SISTE FRIST TIL Å SUBSKRIBERE: Onsdag 14. april!

Oppgi navn og adresse til forlag@katolsk.no 

Dominikanerne.jpg

100 ÅR: Dagens prekebrødre i St. Dominikus kloster teller seks stykker, fr. Ellert Dahl (f.v.), fr. Gerard-Marie Ketterer, fr. Arne Fjeld, fr. Jon Atle Wetaas, fr. Haavar Simon Nilsen og fr. Joseph Mulvin (t.h.).  Nå kommer boken om dominikanernes virke i Norge gjennom de siste 100 år. 

  

«PREKEBRØDRENE»

Bok om dominikanernes 100 år i Norge

Av innholdet:

 • Prekebrødrenes historie i Norge fra middelalderen til i dag.
 • Tekster skrevet av dominikanere i Norge.
 • Festskriftartikler om Olavskirken i Gamlebyen, arkitektur og kunst i St. Dominikus kirke, brødrenes venn Sigrid Undset og om nådemotivet hos Evelyn Waugh.
 • Fortegnelse over alle prekebrødre som har vært knyttet til Neuberggaten 15 i Oslo.
 • Tabula Gratulatoria med liste over alle gratulanter som støtter utgivelsen av boken.

 

ST.OLAV FORLAG

 

Om St. Dominikus kloster

 • Dominikus kloster tilhører dominikanerordenen, Ordo Fratrum Praedicatorum, som på norsk blir Prekebrødrenes orden og forkortes O.P.
 • Kommuniteten i Oslo grunnlagt i 1921, og holdt først til i en sveitservilla på den løkkegård som i dag utgjør klosterets hageanlegg. Kirken ble innviet i 1927.
 • Klosteranlegget ble bygget på 1960- og 1970-tallet i upusset tegl.
 • Klosteret er viet ordensgrunnleggeren St. Dominikus.
 • Laudare – benedicere – praedicare (lovprise – velsigne – forkynne) er brødrenes credo. Valgspråket er Veritas (Sannhet).
 • Besøk klosterets nettside for mer informasjon: katolsk.no

 

Les mer

 

Katarinahjemmet og St. Dominikus kloster synger tidebønnene