Nad Bożym Słowem. Niedziela Zmartwychwstania (2021)

IVANOV_YAV_HRISTA_MARI1.jpg

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty, i świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea.

 
Tekst: ks. Marcin Zych (parafia św. Pawła w Bergen)

 

Cicha Noc, Święta Noc, Wielka Noc. O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje, oraz: noc będzie mi światłem i radością. Przywołałem słowa, które automatycznie kojarzą nam się z Bożym Narodzeniem, jednocześnie łącząc je ze słowami Wielkanocnego orędzia, które wybrzmiało w naszych uszach minionego wieczoru. Przyszło nam po raz drugi przeżywać czas paschalny pośród różnych ograniczeń. Dla wielu ten czas jest szczególnie trudny, również dlatego, że nie mogą spotkać swoich bliskich. Może obawiamy się o przyszłość, o pracę, o własne zdrowie? Właśnie pośród tych wszystkich ran współczesnego świata, rozlega się dzisiaj: Chrystus Zmartwychwstał!! Prawdziwie Zmartwychwstał!!

W Ewangelii czytanej dzisiaj słyszymy: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Świat był jeszcze w mroku, kiedy Maria Magdalena idzie do grobu Jezusa. Zmierza do miejsca, które miało być ostatecznym dowodem na pogrzebanie wszystkiego, w czym pokładała nadzieję. Jakie musiało być jej zdziwienie, kiedy zobaczyła odsunięty kamień. Zapewne myślała bardziej o tym, co dzisiaj byśmy nazwali profanacją, niż o Zmartwychwstaniu. Słyszymy to zresztą w jej relacji do uczniów: zabrano Pana

Dziś, kiedy przeżywamy czas pandemii i ograniczeń, może mamy podobne wątpliwości: gdzie jest Pan? Czy Bóg naprawdę jest? Czy naprawdę kocha człowieka? Na wszystkie te pytania odpowiedź jest jedna. Pan jest z nami, także teraz w tym czasie. On nas kocha i nie przestaje udzielać nam Siebie. Ktoś może zapytać teraz: „skąd ksiądz to wie?”. Odpowiedź znów przynosi nam liturgia, a szczególnie dobitnie podkreśla to dalsza część czytanej Ewangelii: Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

Dotąd wszystko wydawało się mało realne, wręcz nieprawdopodobne. Trzeba było dopiero zejść do wnętrza grobu, dotknąć płótna, tego niemego świadka wydarzenia: ujrzeć i uwierzyć. Tak samo my dzisiaj jesteśmy zaproszeni, żeby odsunąć kamienie naszych grzechów, zejść do naszego serca, często napełnionego lękiem i strachem, pozwolić wniknąć blaskowi Chrystusa, o którym słyszymy w śpiewanej dzisiaj sekwencji wielkanocnej: Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty, i świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea.

My również możemy spotkać Zmartwychwstałego Pana i doświadczyć Jego obecności, szczególnie w Eucharystii, którą w tych dniach wielu z nas przyjmuje tylko duchowo. Jednak jeśli tylko będzie w nas pragnienie, to spotkamy żywego Pana. Doświadczymy Jego pokoju i łaski.

Chciałbym zakończyć słowami, które w tym roku skierowałem to swoich bliskich, jako świąteczne życzenia: Czas Paschy pozwala nam na nowo odkryć źródło siły, które płynie dla nas przez tajemnicę Eucharystii, w której On daje się nam i ofiaruje za każdego z nas.

Z całego serca życzę, aby ten paschalny czas przyniósł takie właśnie doświadczenie Miłości i Bliskości Boga. Niech, pomimo wszelkich trudów i przeciwności, będzie to czas pokoju, radości i nadziei. Zmartwychwstały Pan, podobnie jak do uczniów w Wieczerniku, mówi do każdego: Pokój wam! Niech zatem, ten Boży pokój napełni serce i będzie światłem, które będzie rozświetlało drogi życia. Życzę Błogosławionych Świąt Paschalnych w Roku Pańskim 2021. Chrystus Zmartwychwstał!! Prawdziwie Zmartwychwstał!! Alleluja!!