Quiz na Wielkanoc 2021

resurrection-5019777_960_720.webp

 

1. Dlaczego w czwartą niedzielę Wielkiego Postu kapłani zakładają różowe ornaty?

a) aby wyrazić miłość do Chrystusa

b) aby wyrazić radosny i uroczysty charakter niedzieli Laetare (niedzieli radości)

c) aby przypomnieć, że podczas Paschy Żydzi zakładali różowe szaty

 

2. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Jaki kolor liturgiczny jest używany w tym dniu kościołach katolickich?

a) fiolet

b) biały

c) czerwony

 

3. Pierwsza część nazwy „Triduum paschalne” zawiera w sobie łacińskie słowo triduum, które znaczy „trzy dni”. Co oznacza druga część nazwy - „paschalne”?

a) uświęcone

b) święto Paschy Pana, czyli święta Wielkanocne

c) największe święto

 

4. W który dzień Wielkiego Postu zakrywa się w Kościołach krzyże fioletowym suknem?

a) w piątą niedzielę Wielkiego Postu

b) w Wielki Czwartek

c) w Wielki Piątek

 

5. Co to jest Msza olejów (nazywana również Mszą krzyżma św.) i kiedy jest odprawiana?

a) Msza odprawiana w Wielki Czwartek (wieczorem), podczas której wspomina się ustanowienie Eucharystii

b) Msza odprawiana w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu, podczas której biskup święci olej krzyżma, olej katechumenów i olej chorych

c) Msza odprawiana w Wielki Czwartek (najczęściej przed południem), podczas której biskup święci olej krzyżma, olej katechumenów i olej chorych

 

6. Co wspominamy w Wielki Czwartek wieczorem?

a) wjazd Jezusa do Jerozolimy i Ostatnią Wieczerzę

b) Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie sakramentów kapłaństwa i Eucharystii, modlitwę w Ogrójcu, aresztowanie Jezusa, Jego przesłuchanie przez arcykapłanów i starszyznę żydowską oraz uwięzienie

c) aresztowanie Jezusa, Jego przesłuchanie przez arcykapłanów i starszyznę żydowską oraz uwięzienie

 

7. O czym mowa? „Liturgia ta jest niezwykle bogata, rozpoczyna się od obrzędu światła na zewnątrz kościoła, gdzie poświęca się ogień, przygotowuje paschał i w uroczystej procesji wprowadza się go do zaciemnionej świątyni. Po o przybyciu do ołtarza kapłan albo diakon śpiewa orędzie paschalne Exsultet. Następnie odczytywane jest siedem czytań ze Starego Testamentu…”. 

a) o Mszy krzyżma św. która jest odprawiana w Wielki Czwartek przed południem

b) o Mszy Wieczerzy Pańskiej, która jest odprawiana w Wielki Czwartek po zachodzie słońca

c) o Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w Wielką Sobotę po zachodzie słońca

 

8. Wśród zwolenników Jezusa były również osoby, które zajmowały wysoką pozycję w społeczności żydowskiej. Jedną z nich był faryzeusz i wpływowy członek Sanhedrynu, który miał odwagę bronić Chrystusa przed Sanhedrynem. Jak brzmiało jego imię?

a) Zachariasz

b) Szymon z Cyreny

c) Nikodem

 

9. Jaką funkcję sprawował Judasz wśród uczniów Jezusa?

a) żadnej

b) był skarbnikiem

c) zajmował się szukaniem noclegów w miejscach, gdzie przybywał Jezus

 jesus-4779548_960_720.webp

10. Kto pomógł nieść Chrystusowi belkę krzyża podczas Jego drogi na Golgotę?

a) Św. Weronika

b) Św. Jan

c) Szymon z Cyreny

 

 

 

11. Św. Weronika otarła chustą skrwawioną twarz Chrystusa w czasie Jego drogi krzyżowej. W te sposób powstała relikwia - chusta z odbitą na niej twarzą Mesjasza. Gdzie zostało opisane to zdarzenie?

a) w Ewangelii św. Mateusza i Łukasza

b) w Ewangelii św. Jana

c) w tekstach apokryficznych

 

12. Chrystus wypowiedział na Krzyżu siedem słów (zdań), które stały się inspiracją do zrodzonego w XII wieku Nabożeństwa Siedmiu Słów Jezusa. Których słów Chrystus nie wypowiedział na Krzyżu:

a) Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią,  zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju 

b) Eli, Eli, lema sabachthani? – „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”

c) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie

 

13. Ukrzyżowanie Chrystusa dokonało się nieopodal Jerozolimy na wzgórzu zwanym Golgota (aram. Gulgata). Co znaczy ta nazwa?

a) trzy krzyże

b) czaszka

c) miejsce śmierci

  jesus-4779549_960_720.jpg

14. Co ujrzał św. Piotr, gdy zaalarmowany przez kobiety zjawił się w niedzielę u grobu Chrystusa?

a) płótna, w które było zawinięte ciało Chrystusa

b) młodego mężczyznę, od którego biła jasność

c) zmartwychwstałego Chrystusa

 

 15. Co oznacza nazwa miejscowości Emaus, w drodze do której Zmartwychwstały Jezus ukazał się uczniom?

a) ciepłe źródła

b) radość Zmartwychwstawania

c) winnice

 

16. Które ze zdań na temat nabożeństwa Gorzkie żale nie jest prawdziwe?

a) Gorzkie żale to nabożeństwo pasyjne odprawiane w okresie Wielkiego Postu

b) Gorzkie żale to nabożeństwo popularne we wszystkich krajach katolickich

c) podczas Gorzkich żali następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu

 

17. Jakiego  łacińskiego zawołania nie używa się podczas Mszy św. w czasie Wielkiego Postu?

a) Mea culpa

b) Asperges me

c) Alleluja

 

18. W języku norweskim Wielki Czwartek jest nazywany Skjærtorsdag, co należałoby przetłumaczyć jako „czysty czwartek?  Skąd wzięła się ta nazwa?

a) święto Paschy oznaczało oczyszczenie dla tych, którzy brali w nim udział

b) na pamiątkę umycia uczniom nóg przez Jezusa

odnosi się to do żydowskiej tradycji mycia rąk przed jedzeniem, a więc także przed Ostatnią Wieczerzą

 

19. Jakiego łacińskiego hymnu nie śpiewa się w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy?

a) Regína caeli

b) Veni creátor Spíritus

c) Victimæ Paschali

 

20. Od najdawniejszych czasów Kościoła było jasne, że nie powinniśmy pościć w niedziele. Na synodzie Gangra w Paflagonii ok. 341 n. e. powiedziano nawet: „Jeśli ktoś pod pretekstem ascezy pości w niedzielę, niech będzie wyklęty [„ przeklęty ”]”. Ile faktycznie niedziel przypada w okresie Wielkiego Postu?

a) pięć (Niedziela Palmowa należy już do Wielkiego Tygodnia)

b) sześć (Pięć zwykłych oraz Niedziela Palmowa)

c) zmiennie od czterech do siedmiu, w zależności od tego ,kiedy przypada Wielkanoc

 jesus-4779543_960_720.webp

21. Znana polska pieśń wielkopostna W krzyżu cierpienie rozpoczyna się do słów „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu…”. Jakiego fragmentu brakuje w tym wersie?

a) nasze ocalenie

b) miłości nauka

c) Boga zmiłowanie

 

 

22. Chociaż w przeszłości reguły związane z postem były znacznie surowsze, niż w naszych czasach, to nadal w Środę Popielcową i Wielki Piątek obowiązuje post ścisły z zakazem spożywania mięsa. Ale są też dziwne wyjątki: od XVII wieku można było jeść w tym dniu w północnej Francji maskonury, Archidiecezja Nowego Orleanu zezwoliła na delektowanie się aligatorami, a w XIX wieku piżmak mógł znaleźć się na stołach w Michigan. Jakie inne mięso było możliwe do spożycia w dniach postu?

a) bóbr

b) dziobak

c) jeż

 

23. Całun Turyński to jedna z najważniejszych i budzących największe emocje relikwia chrześcijaństwa. Skąd pochodzi jego nazwa - przymiotnik „turyński”?

a) od miejsca, gdzie znaleziono Całun

b) od miejsca, gdzie Całun jest przechowywany

c) od miejsca, gdzie Całun został pierwszy raz pokazany publicznie

 

24. Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie została poświęcona 13 września 335 roku. Świątynia została wybudowana na szczególnym i ważnym dla chrześcijan miejscu. Jakie to miejsce?

a)  nad Grobem Świętym, wzgórzem Golgota i miejscem odnalezienia krzyża, na którym zginął Chrystus

b) nad dawnym pałacem Piłata, gdzie Chrystus rozmawiał z rzymskim namiestnikiem

c) nad Ogrodem Oliwnym (Getsemani), gdzie Chrystus modlił się w noc przed pojmaniem

 

25. Baranek wielkanocny, który często gości na naszych stołach lub w koszyczku wielkanocnym symbolizuje...

a) Chrystusa

b) dobroć i łagodność pierwszych chrześcijan

c) przypomina pasterzy, którzy byli obecni w stajence betlejemskiej


easter-eggs-4990342_960_720.png

Odpowiedzi:

1: b, 2: c, 3: b, 4: a, 5: c, 6: b, 7: c, 8: c, 9: b, 10: c, 11: c, 12: c, 13: b, 14: a, 15: a, 16: b, 17: c, 18: a, 19: b, 20: b, 21: b, 22: a, 23: b, 24: a, 25: a.