Teologen og presten Hans Küng er død

hans küng.jpeg

HANS KÜNG                                                                                                                                                                                   Foto: CNS 

 

Den omstridte katolske teologen, dissidenten og grunnleggeren av Verdensetikk-prosjektet, Hans Küng, døde den 6. april i sitt hjem i tyske Tübingen, 93 år gammel.

 

Den sveitsiske teologen og katolske presten, som underviste i Tübingen fra 1960 til 1996, var både anerkjent og omstridt verden over. Flere av hans bøker ble bestselgere, solgte i millionopplag og ble oversatt til mer enn 30 språk. De mest kjente titlene er: «Ufeilbarlig?», «Å være kristen», "Eksisterer Gud?» og «Prosjekt verdensetikk».

 

Dialog

De siste 30 årene viet Küng seg til prosjektet «Verdensetikk», dialogen mellom kulturer og verdensreligionene. Prosjektet er basert på overbevisningen om at uten fred mellom religioner, ingen fred mellom stater. Tenkningen bygger på tankegodset til den tyske filosofen Immanuel Kant (1724-1804), og undersøker spørsmålet om hvilke verdier som kan forene alle mennesker og religioner. Küng mottok mange priser, inkludert mer enn et dusin æresdoktorgrader, skriver rom/KNA.

Pater Küng studerte filosofi og teologi ved det pavelige universitetet Gregoriana og ble presteviet i 1954.

Han ble professor i teologi i Tübingen i 1960 og var kollega og venn av Joseph Ratzinger (pave Benedikt XVI). De ble begge utnevnt til peritus, teologiske rådgivere, under Det annet Vatikankonsil (1962-65).

 

Fratatt undervisningsrett

Küng så på seg selv som en «lojal katolsk teolog», men det var det ganske bestemt delte oppfatninger om. Hans kritikk av Kirken, to paver, eukaristiforståelsen, sølibatet, manglende demokrati og den «Kreml-lignende» romerske kurie, ble med årene både hard og til dels aggressiv.

Han avviste doktrinen om pavelig ufeilbarlighet, og ble som en følge av dette i 1979 fratatt retten til å undervise prestestudenter i katolsk teologi, (missio canonica). Det medførte at et eget Økumenisk institutt ble etablert utenfor Det katolske teologiske fakultetet i Tübingen. Men instituttet ble senere reintegrert.

 

Sterk kritikk

Küng skrev et skarpt angrep på pave Johannes Paul II da han lå på dødsleiet i mars 2005, og mente Kirken nå trenger en pave «som er prest, ikke mediepave».

 

I et åpent brev til verdens biskoper i 2010, publisert i The Irish Times, skrev Hans Küng at Kirken står overfor den største krisen siden reformasjonen.

 

Küng hevdet i brevet at pave Benedikts pontifikat er en serie av tapte muligheter for dialog med blant annet islam og jødedom, og påsto samtidig at paven var ansvarlig for en global hemmeligholdelse av seksuelle misbrukssaker.

Angrepet fra Küng - publisert i anledning pave Benedikt XVIs femårsjubileum - føyde seg inn i rekken av flere svært aggressive anklager fra den sveitsiske teologen.

 

kna_ratzinger_kueng.jpeg

YNGRE ÅR: Hans Küng (t.v.) og Joseph Ratzinger var kolleger og venner på 1960-tallet. De to var de yngste teologene under Det annet Vatikankonsil, 1962-1965. Fotomontasje: KNA

 

Küng ble aldri laisert, fratatt prestestatus, og fortsatte å virke som professor i økumenisk teologi i Tübingen frem til 1996.

 

Anerkjent og kontroversiell

Ved hans død den 6. april sendte Det pavelige akademi for livet ut følgende twittermelding: «En betydningsfull skikkelse i det forrige århundrets teologi er gått bort. Hans ideer og analyser vil alltid få oss til å reflektere over Kirken, kirkene, samfunnet og kulturen.»

Den tyske bispekonferansen (DBK) uttalte i en melding ved hans bortgang at Küng var en «anerkjent og kontroversiell forsker». I sitt arbeid som prest og vitenskapsmann var han opptatt av å «gjøre evangeliets budskap forståelig og gi det en plass i de troendes liv,» skriver biskop Georg Bätzing, DBKs leder.

Bätzing legger spesiell vekt på Küngs forpliktelse til «levende økumenikk» og interreligiøs dialog. «Selv om det var spenninger og konflikter mellom teologen og Kirken, vil jeg takke ham ettertrykkelig for hans mangeårige engasjement som katolsk teolog i formidlingen av evangeliet», skriver Bätzing. (rom/ KNA/wikipedia/katolsk.no)