Verdensdagen for kommunikasjon: «Kom og se!»

 
Transfigurationbloch-kopi.jpg
KOM OG SE: «Kom og se»: Slik er kristen tro blitt kommunisert, helt siden de første møtene ved bredden av Jordanelven og Galileasjøen.
 

Søndag 16. mai ferier Kirken verdensdagen for kommunikasjon. – Innbydelsen «Kom og se!» preget disiplenes første, gripende møter med Jesus, og den er også fremgangsmåten for all ekte menneskelig kommunikasjon, sier pave Frans i sitt budskap til dagen.

 
– I to tusen år har en kjede av møter kommunisert tiltrekningskraften i det kristne budskap. Utfordringen som venter oss idag er å møte menneskene der de er og slik de er, sier pave Frans.
 
Paven vier årets verdensdag til oppfordringen om  «å komme og se». Han håper det kan være en inspirasjonskilde for all kommunikasjon som legger vinn på å være gjennomsiktig og ærlig: både i avisredaksjoner og på internett, så vel som i Kirkens daglige forkynnelse og i politisk og sosial kommunikasjon. «Kom og se»: Slik er kristen tro blitt kommunisert, helt siden de første møtene ved bredden av Jordanelven og Galileasjøen.
 
 

Les hele pavens budskap til dagen

 
 

Bønn for dagen:

 
Herre, lær oss å gå ut av oss selv,
og sette ut på leting etter sannheten.
Lær oss å gå ut og se,
lær oss å lytte,
ikke å dyrke fordommer,
ikke å trekke forhastede slutninger.
Lær oss å dra dit
ingen ønsker å dra,
å ta oss tid til å forstå,
å vie det som er vesentlig oppmerksomhet,
ikke å la det som er overflødig distrahere oss,
å skille mellom skinnet, som kan bedra, og sannheten.
Gi oss nåde til å se hvor i verden det er du bor
og ærlighet til å fortelle det vi har sett.
 
 

Les mer: