Kunngjøringer fra biskop Erik Varden

Skjermbilde 2021-05-10 kl. 11.42.01.png 

Biskop Erik Varden har følgende kunngjøringer for Trondheim stift:

 

Vår Frue menighet i Ålesund

Pater Khiem Duc Nguyen kalles tilbake til Oslo katolske bispedømme, hvor han er inkardinert, etter flere års tjeneste på lån i Midt-Norge. Med virkning fra 29. august 2021 løses han fra stillingen som sogneadministrator i Vår Frue menighet i Ålesund. Vi takker p. Khiem for hans trofaste tjeneste i Ålesund og ønsker ham alt godt og Guds rike velsigne for hans fremtidige tjeneste i OKB.

 

St. Olav menighet 

Pater Tomasz Bazula blir med virkning fra 29. august 2021 løst fra stillingen som kapellan i Vår Frue menighet Ålesund og utnevnes samme dato til kapellan i St. Olav menighet Trondheim.

 

Vår Frue menighet Ålesund 

Pater Waldemar Jachymczak blir med virkning fra 29. august løst fra stillingen som kapellan i St. Olav menighet i Trondheim og utnevnes samme dato til sogneadministrator i Vår Frue menighet Ålesund.

 

St. Olav menighet 

Rev. Mgr. John Daly fra bispedømmet Salford i Storbritannia begynner som kapellan i St. Olav menighet 1. september 2021 i midlertidig stilling.