Laudato Sì-dagen fredag 7. mai: Setter pave Frans’ ord ut i handling

Skoleråden: – Pave Frans gjentar stadig at 'å utdanne er en håpets handling'  

DSC_0187.jpeg

2019S GRØNNESTE HOTELLBYGGERE: Cecilia Sontum (øverst t.h.), Felipe Saldivar (øverst t.v.), Stephan Nguyen (nede t.h.) og Theo Pham Strømmen (nede t.v.) bygget insektshotell på St. Sunniva skoles Laudato si’-dag i 2019. Foto: Marija Ilic

  

Siste gang de katolske skolene kunne arrangere Laudato Sì-dag, ble pavens ord gjort om til lommebøker av melkekartong. Hva finner de på i år for å ta vare på vårt felles hjem, jorda?

  

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

GRØNN SUBSTANS: – Det pave Frans formidler, gir substans til 
læreplanverkets tverrfaglige temaer, sier skoleråd Anne-Rigmor Stock Evje.
Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

IMG_9805.jpegPave Frans’ Laudato Sì ble lansert i Roma sommeren 2015. Siden er encyklikaen blitt et globalt fenomen. De norske katolske skolene følger opp pavens grønne ord med bærekraft på pensum hele året – og i konkret handling på Laudato Si-dagen 7. mai.

At skolene engasjerer seg i Laudato Sì, er viktig fordi pave Frans har oppfordret alle til å delta i oppdraget med å forandre verden til et bedre hjem for menneskene, sier Anne-Rigmor Stock Evje, Oslo katolske bispedømmes skoleråd.

Hun viser til at verdens katolske skoler i 2020 fikk en særlig invitasjon fra paven i arbeidsdokumentet Global Compact on Education.  

– Pave Frans gjentar stadig at 'å utdanne er en håpets handling'. Derfor ber paven i dette dokumentet om at alle mennesker av god vilje gjennom opplæring og utdanning utruster barn og unge til å bli medmennesker som tar vare på hverandre og på verden, sier skoleråden.

De katolske skolene i Norge har allerede markert Laudato Sì-dagen noen år.

– Nå følger Global Compact on Education og Fratelli tutti. Dokumentene utfyller hverandre, og vil i årene fremover være inspirasjonskilder for alle som arbeider i våre skoler. Det pave Frans formidler, gir substans til læreplanverkets tverrfaglige temaer folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Vi ser en tydelig rød tråd fra de tre pavelige dokumentene til læreplanene for samtlige av skolefagene, forteller de katolske skolenes øverste leder fra sitt hjemmekontor på Tjøme.  

Derfor er skolene med på Laudato Sì-dagen:

20210504_130031.jpeg

FEIRER VÅRT FELLES HJEM: Elevene på St. Paul skole er allerede igang med markeringen av aksjonsdagen 5. mai. Foto: St. Paul skole

De katolske skolene i Oslo, Bergen og Arendal er med på årets aksjonsdag. I 2019, vårt siste normalår før koronapandemien, var engasjementet stort! Pavens ord ble til lommebok av melkekartong, elevene bygget humlehotell og byttet kosedyr fremfor å kjøpe nye.

– Hvorfor deltar dere på Laudato Sì-dagen i år?

St. Franciskus skole

– St. Franciskus skole velger å delta på Laudato Sì-dagen, fordi vår kirke ikke bare er i vår skolegård, den er også i våre hjerter. 

Vi har itillegg lyst til å drive en skole som ikke bare har bærekraftig utvikling i lærerplanen, men også i praksis. Å involvere elevene i denne prosessen vil sikre at det å bli ‘mer bærekraftig i hverdagen’ etterhvert blir en vane for dem, sier Kate Dahlen ved St. Franciskus skole, Arendal.

 St. Sunniva skole

– Inspirert av pave Frans’ annen encyklika hadde St. Sunniva skole Laudato Sì-dag første gang i 2019. Det var vellykket. Dengang var det ingen pandemi, og elevene kunne blande seg på tvers av klasser og trinn. De meldte seg på ulike aktiviteter som tok utgangspunkt i å ta vare på og vise omsorg for vårt felles hjem, jorda. I fjor var det meningen at dette skulle videreutvikles og gjentas, men det ble avlyst pga. Covid-19-utbruddet. 

I år gledet vi oss til å ha en aksjonsdag samme dag som de andre katolske skolene i Norge, og det skal vi. Men det er fortsatt begrensninger grunnet Covid-19. Vi kan fortsatt ikke blande elever utover de små kohortene, men likevel har trinnene gode planer for hvordan de vil bruke dagen: Noen skal på tur ut i naturen, andre skal plukke søppel i nærområdet, lære om Frans av Assisi, drive med beplantning eller lage insektshotell med mer, sier Torfinn Gossner, inspektør 1.-4. trinn ved St. Sunniva skole, Oslo.

 St. Paul skole

Laudato Sì gjør det mulig for oss å kombinere katolsk lære med et aktuelt og viktig tema som elevene itillegg er engasjert i. De gleder seg til dagen og det samme gjør lærerne: Det er morsom og lærerik dag med masse praktiske aktivitet istedenfor tradisjonell klasseromsundervisning, sier Ronny Michelsen, rektor ved St. Paul skole, Bergen.

 

 

xdDqKCP_4MI.jpg

MILJØPAVE: Navnet Laudato Si' er hentet fra den kjente Solsangen skrevet av Frans av Assisi i 1224, en lovsang til Skaperen, skapningene, naturen og universet. Pave Frans lanserte encyklikaen, det pavelige rundskriv, i Roma sommeren 2015. Foto: REUTERS/Max Rossi

 

TA ANSVAR: – I og med at dagens miljøkriser har menneskelige røtter,
er det helt essensielt at vi alle tar ansvar for å gjøre noe,
oppfordrer Birgith Kalve, pedagogisk rådgiver ved bispedømmets skolekontor.

Bærekraft hele året8839a8d6-ae4e-4eb2-bc73-2f8e1cae5612.jpeg

I Laudato Sì skriver pave Frans at vi trenger en kulturendring. Derfor er skolevesenet viktig som sted for oppdragelse, formasjon og konversjon. Frans minner oss om at endringen må forankres i vårt trosliv, og setter håpet i sentrum for bestrebelsene på å skape det han kaller «en helhetlig økologi».

– Pavens encyklika Laudato Sì har nådd ut til en stor tilhørerskare, inkludert til elever og ansatte ved våre katolske skoler. Paven ser skaperverket i en kristen kulturforståelse, Gud har skapt verden i sitt bilde og vi må forvalte den på en god måte. De katolske skolene vil derfor bidra til dette ved å ta ansvar for å sette bærekraft på dagsorden. Sammen vil elever og lærere være med å bekjempe klimaendringene med tanke på fremtidige generasjoner, sier Birgith Kalve, pedagogisk rådgiver ved bispedømmets skolekontor.

De katolske skolene har stått sammen om Laudato Sì-engasjementet, og de siste årene har arrangert Laudato Sì-dagen iløpet av våren.

– Målet har også vært å sette bærekraft på pensum gjennom hele året, og mye innsats er lagt ned i dette, sier Kalve.

Menneskehetens nåværende forvaltning av skaperverket er ikke bærekraftig.

– I og med at dagens miljøkriser har menneskelige røtter, er det helt essensielt at vi alle tar ansvar for å gjøre noe. Det er derfor så viktig at elevene får bidra på en positiv og lærerik måte sammen med lærerne. Dette er absolutt noe som bidrar til å styrke felleskapet i håp og glede, og dermed skolenes katolske profil, forteller Kalve.

– Hva synes dere om de aktivitetene skolene legger opp til?

– På tross av pandemien får skolene til et innholdsrikt og spennende program for aksjonsdagen.  Dette er så flott og prisverdig, utbryter Kalve.  

Skolekontoret har, sammen med lærerne, lagt vekt på at innholdet og aktivitetene på årets aksjonsdag skal ha en teologisk-, en barmhjertighets- og en klimadel.

– Det er troen som skal være rammen rundt dagen. Dette er spesielt viktig å holde fast ved i vår tid preget av sekularisering. Et gjennomgående tema i encyklikaen er jo også fattigdom og menneskets egenverdi, derfor legger skolene vekt på barmhjertighet som del av markeringen å gjøre noe godt for andre og å hjelpe hverandre. Siden vi er helt avhengig av naturen i vårt felles hjem, står selvfølgelig aktiviteter som fokuserer på bærekraft, klima og gjenbruk helt sentralt. Årets flotte program viser engasjement og iver etter å bidra og å dra lasset sammen, sier Kalve.

  

Fakta om Laudato Sì9788270243099.jpg

  • Pave Frans' såkalte klima-encyklika (rundskriv)
  • Ble lansert i Roma sommeren 2015
  • Rundskrivet er 180 sider langt
  • Paven bygger videre på det tidligere paver har sagt om miljøspørsmål
  • Han slår fast atLaudato Sì inngår i Den katolske kirkes sosiallære, fordi den tar opp et sosialt anliggende: vårt forhold til Skaperen, til skaperverket og til hverandre.
  • Paven henvender til alle mennesker, fordi klima handler om oss alle – og om vårt felles hjem.
  • Han slår fast at klimaendringene er menneskeskapte.
  • Teksten er en kombinasjon av vitenskap, politikk og teologi,
  • ILaudato Sì kaller paven oss til en radikal personlig omvendelse

  

 

Les mer om Laudato Si'