Laudato Si ved St. Paul grunnskole

Elever og lærere: – Vi har kun én planet, og den må vi ta vare på!

IMG_1127.jpeg

LAUDATO SI ILLUSTRERT: Slik fremstiller elevene ved St. Paul skole pave Frans' Laudato Si.  

 

Hva er Laudato Si og hva betyr det for oss på St. Paul grunnskole? Vi har fått i ansvar fra Gud å passe på skaperverket hans, være gode mot hverandre og leve etter Budene og Den nye pakt fra Bibelen.

 

Tekst og foto: Elever og lærere ved St. Paul grunnskole, Bergen

 

På våIMG_1113.jpegr katolske grunnskole i Bergen har vi hatt litt over én uke med Laudato Si. I småskolen har det vært fellessang på kirkeplassen. Der har barna sunget «Morgendagens søsken» med høy røst. De har også jobbet med et felles prosjekt i arenaen: Et nydelig kunstverk, som hver dag minner oss om at vi har et ansvar ikke bare for miljøet og skaperverket, men også for hverandre.

Mellomtrinnet har jobbet med klimaskolen. De har gått innpå viktige tema som matsvinn og bærekraftig utvikling.

 

Den gyldne regel

På ungdomsskolen har det vært alt fra fellessang i klasserommet via innsamling av klær til Frelsesarmeen/Fretex til bossplukking ved Ankerhytten og Fløyen. Elevene har laget plakater for å spre budskapet om skaperverket og Laudato Si-uken. Noen av elevene har også produsert egne videoer, der de hver dag legger frem nye, praktiske tips om hvordan man kan gjøre hverdagen mer miljøvennlig.

Vi har hatt gode samtaler og filosofert, diskutert og tenkt gjennom livet og hvordan vi skal behandle hverandre. Et viktig punkt har vært: Hvordan kan vi følge den gyldne regel, altså å behandle andre, slik man selv ønsker å bli behandlet. Vi har snakket om at vår jobb ikke er å dømme, men å hjelpe til med å bygge opp et felleskap, som inkluderer alle. Vi er naturligvis ikke venner med alle, men vi kan være vennlige med alle! Vennskap med Gud, vennskap med hverandre og vennskap med seg selv.

 

Laudato Si i teori og praksisIMG_1143.jpeg

På bygget er det blitt hengt opp gode forslag til hvordan elevene kan bidra og hjelpe miljøet og hverandre. Elevene har meldt seg på alt fra å hugge ved, rydde i skibakken, hjelpe til med resirkulering til å spre glede ved å hilse og vise omsorg på tvers av trinn og alder. Vi har rett og slett hatt Laudato Si i teori og praksis.

Denne uken har vi lært at vi sammen kan gjøre hverandre mer bevisst på hvordan vi kan stå sammen og lære av hverandre. Elevene har lært gjennom informasjon, kunnskap og handling at vi kan utgjøre en forskjell for hverandre. Som lærere er vi blitt inspirert av elevenes engasjement og vilje til å ville bidra. Sammen kan vi få til mye. Vi har kun én planet, og den må vi ta vare på!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om Laudato Sì9788270243099.jpg

  • Pave Frans' såkalte klima-encyklika (rundskriv)
  • Ble lansert i Roma sommeren 2015
  • Rundskrivet er 180 sider langt
  • Paven bygger videre på det tidligere paver har sagt om miljøspørsmål
  • Han slår fast atLaudato Sì inngår i Den katolske kirkes sosiallære, fordi den tar opp et sosialt anliggende: vårt forhold til Skaperen, til skaperverket og til hverandre.
  • Paven henvender til alle mennesker, fordi klima handler om oss alle – og om vårt felles hjem.
  • Han slår fast at klimaendringene er menneskeskapte.
  • Teksten er en kombinasjon av vitenskap, politikk og teologi,
  • ILaudato Sì kaller paven oss til en radikal personlig omvendelse

  

 

Les mer om Laudato Si'