Olsok 2021: Feirer Olav med ny biskop

Nytt av året: økumenisk vesper i Nidarosdomen

IMG_4128.jpeg

ØNSKER VELKOMMEN: – Vi er glad for å kunne ønske velkommen til Den nasjonale olsokfeiringen også i 2021, sågar med nyheter på prgrammet, sier  økonom i Trondheim stift og leder for Den nasjonale olsokkommisjonen Per Albert Vold.

 

 

Trondheim stift legger opp til komprimert og spennende olsokfeiring i slutten av juli. Nytt på programmet er økumenisk vesper i Nidarosdomen med preses Olav Fykse Tveit og biskop Erik Varden.

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

I 2020 feiret vi olsok under strenge koronabestemmelser. Det har lenge vært tvil om smittevernet ville åpne for feiring også i år.  

– Det blir feiring i år – som alle år – av vår helgenkonge Hellig Olav, selv om det fortsatt er koronapandemi, sier økonom i Trondheim stift og leder for Den nasjonale olsokkommisjonen Per Albert Vold.

I 2020 satte pandemien sitt preg på feiringen, som ble skalert ned: Færre kunne feire messe i kirken og det var ingen pilegrimsbusstur: I 2018 besøkte deltagerne Tautra Maria kloster, mens turen i 2019 var lagt til Åre gamle kirke langs Olavsleden mot Sundsvall.

 – Årets feiring vil, som i fjor, dreie seg om de viktigste elementene i olsokfeiringen: messe på Stiklestad, Olsokmessen i Nidarosdomen og Olsokforedraget. Opplegget i år blir ganske likt fjorårets, sier Vold og legger til:

– Vi ser virkelig frem mot 2022! Da forholdene forhåpentlig normale igjen – og vi satser på storstilt feiring av olsok.

 

IMG_3307.jpeg

VED SLAGSTEDET: Etter pontifikalmessen i Stiklestad kirke er det relikvieprosesjon til Det katolske kapell rett ved slagstedet. Bildet er fra olsokfeiringen i 2020.  

 

Gammel tradisjon, ny biskop

I 2020 var fremdeles biskop Bernt I. Eidsvig stiftets apostoliske administrator; han ledet messene og preket under Olsokmessen i Nidarosdomen. I år ble det anderledes.   

– Det blir gamle olsoktradisjoner, men med ny biskop. Hvordan føles det?

– Dette blir jo biskop Erik Vardens første olsokfeiring i Hellig Olavs by som biskop. Det i seg selv er jo absolutt noe nytt. Vi ser at interessen har vokst etter at stiftet fikk egen biskop. Han holder olsokprekenen i den pontifikale messen i Nidarosdomen den 29.juli: Det er noe å se frem til, sier Vold. Han legger til at alle arrangementer blir strømmet. Daværende abbed Erik Varden holdt Olsokforedraget i 2018 samt preket under Olsokmessen i Nidarosdomen. 

 – Hva slags program legger dere opp til i år?

– Vi begynner med åpningsmesse i St. Olav domkirke tirsdag 27. juli kl. 18.00, og avslutter med felles bespisningen om kvelden 29. juli, sier Vold.

Et detaljert program følger under nederst i saken.

 

43718534821_6a2bca07ef_k.jpeg

ARVTAGEREN: Biskop Bernt I. Eidsvig (midten) sammen med sin arvtager biskop Erik Varden (t.v.) og p. Ole Martin Stamnestrø under Olsokmessen i Nidarosdomen i 2018. 

 

Økumenisk vesper

Tradisjonelt er olsokfeiringen blitt avsluttet med katolsk messe i nasjonalhelligdommen Nidarosdomen, Hellig Olavs gravkirke. Røkelsen har fylt rommet og båret vitne om byggherrens tilbakekomst i dagevis etterpå. Det skal feires katolsk messe også i år, men våre prester vender tilbake senere på dagen – da sammen med sine lutherske kolleger:

– Det virker som om den store nyheten er økumenisk vesper i Nidarosdomen. Kan du fortelle litt mer om hva som vil skje og hvem som skal delta?

– Den store nyheten i år er den høytidelige økumeniske vesperen i Nidarosdomen 29. juli kl. 18.00, altså på Olsokdagen. Denne kom i stand på initiativ fra biskop Erik Varden og blir den første økumeniske vesper i Nidarosdomen noen gang, forteller Vold.

Fra Den norske kirke vil preses Olav Fykse Tveit og domprost Ragnhild Jepsen delta, fra Den katolske kirke blir både biskop Erik Varden og stiftets prester med. Schola Sanctae Sunnivae synger og domkantor Harry Magne Draagen trakterer orgelet.

I 2020 holdt historiker Ole Rikard Høisæther Olsokforedraget. Tema var St. Hallvard i og med helgenens 1000-årsjubileum.

 – Hvem skal holde Olsokforedraget i år – og hva er tema?

– Vi er privilegert i så måte, for riktig gode foredragsholdere takker ja, år etter år. I 2021 er det førsteamanuensis i kirkehistorie Jan Schumacher som foredrar over temaet «Poesiens gjenkomst», sier Vold.

Hvert år ved olsok gjentar mediene på ulik vis påstanden om at kristendommen som kom til Norge for tusen år siden, bare var et tynt ferniss over maktbegjær og vold, ifølge Schumacher. I foredraget vil han derfor stille spørsmålet om denne populære oppfatningen er hele sannheten.

– Litt praktisk info trenger langveisfarende pilegrimer: Hvordan blir det med påmelding i år?

– Programmet følger med i saken. Når det gjelder påmelding, vil det i år som i 2020 kun være et begrenset antall plasser tilgjengelig under messer og foredrag. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om hvordan man melder seg innen kort tid, sier Vold.

 

Program for Den nasjonale olsokfeiring 2021*

 

Tirsdag 27. juli

18.00: Åpningsmesse i St. Olav domkirke, Trondheim.

Tilbud om kveldsmat i menighetssenteret etter messefeiring.

 

Onsdag 28. juli

08.30: Bussavgang fra Trondheim til Stiklestad.

10.00: Prosesjon fra Teglverket mot St. Olav katolske kapell ved slagstedet.

11.00: Utendørs pontifikalmesse ved St. Olav katolske kapell. Prestene tar imot skriftemål etter messen. 

Etter messen vil menigheten i St. Torfinn menighet, Levanger, arrangere grilling ute på kirkebakken.

Praktisk tips: Ta med stol til messen og klær / skotøy tilpasset vær og føre. 

Retur til Trondheim. Nærmere informasjon følger.

18.00: 1. Vesper i St. Olav domkirke.

19.00: Vigilie i St. Olav domkirke.

19.30: Tilbud om kveldsmat i menighetssenteret.

 

Torsdag 29. juli

9.00: Laudes i St. Olav domkirke.

11.00: Olsokforedraget ved førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole Jan Schumacher:

«Er det mulig å gjenreise radikal kristendom ved å la seg inspirere av det som drev munkene for tusen år siden til å legge grunnlaget for vår europeiske kultur?»

14.30: Pontifikalmesse i Nidarosdomen.

18.00: Høytidelig økumenisk vesper med preses Olav Fykse Tveit, Dnk, og biskop Erik Varden, DKK.

20.00: Avslutningsmiddag, buffet og grilling, i menighetsseneret i regi av menighetsrådet i St. Olav domkirke.

 

Meld deg på årets nasjonale olsokfeiring!

 

* Med forbehold om justeringer.  

 

Les mer om olsok

 

Se Olsokforedraget 2020«Hellig Olav og Hellige Hallvard – forbundet gjennom
kristentro og slektsbånd» onsdag 29. juli