Tiltrer 1. september: Ny kansellist i Trondheim

 

Morten Værnes, katolsk.no.JPEGFra lagmannsretten til Kirken: Morten Værnes er Trondheim stifts nye kansellist.

 

Morten Værnes er tilsatt i stillingen som kansellist i Trondheim stift fra 1. september 2021.

 

Morten Værnes er 42 år gammel og kommer til stiftet fra stilling som seniorrådgiver ved Frostating lagmannsrett, der han har vært ansatt siden 2008.

 

Likheter

Han gleder seg til å ta fatt på de nye oppgavene som kansellist/kontoransvarlig, og ser en viss sammenheng med jobben han kommer fra og den han nå går til.

-Jeg ser noen slående likheter særlig når det gjelder jurisdiksjonsområdet til Trondheim stift og Frostating lagmannsrett, samt den sterke historiske forankringen som både Den katolske kirke og lagmannsretten har i Norge, sier han.

 

Opprinnelig kommer Morten fra Klæbu. Nå bor han på Møllenberg i Trondheim sammen med sin kone. Han er medlem av Den norske kirke, mens hans kone er opprinnelig brasiliansk og vokste opp i en katolsk familie. 

 

Har følt stor tillit

 

-Jeg identifiserer meg sterkt med Den katolske kirkes tro, verdier og oppdrag - og har funnet glede i å delta også i katolske messer. Blant annet er jeg evig takknemlig for at jeg under en gudstjeneste i november 2016, sammen med andre i menigheten, fikk lov til å være med og bære korset med Jesus inn i den nye St. Olav domkirke. Det var en virkelig stor og skjellsettende opplevelse for meg, forteller han.

 

Morten sitter også igjen med et svært godt inntrykk etter de møter han til nå har hatt med Trondheim stift og øvrige medarbeidere i Den katolske kirke i forbindelse med tilsettingen i stillingen som kansellist.

 

-Kontakten jeg har hatt med stiftet og Kirken til nå, har styrket min motivasjon og jeg vil gjøre det jeg kan for å innfri forventningene og for at Trondheim stift i Den katolske kirke skal nå sine mål.

 

Arbeidet i lagmannsretten

 

Arbeidet og samarbeidet med kolleger i lagmannsretten har også vært både utfordrende og lærerikt. Ved siden av jobb har han fullført et masterstudium (Master of Business Administration) ved Nord universitet i 2019. Fra tidligere er han utdannet innen markedsføring og journalistikk.

 

-I domstolen stilles det svært høye krav, blant annet til struktur, nøyaktighet og etterrettelighet. Dette er egenskaper jeg selv setter høyt, sier Morten.

 

Stedfortreder

 

I flere år har han vært administrasjonssjefens stedfortreder i Frostating lagmannsrett, og det innebærer innimellom blant annet personalansvar for omtrent ti saksbehandlere i virksomheten, som han i en periode frem til i fjor også var tillitsvalgt for.

 

Særlig de siste årene har det skjedd en omfattende digitalisering av utstyr og arbeidsmåter i landets domstoler - og dette har Morten hatt mye med å gjøre i Frostating lagmannsrett, blant annet i rollen som driftskoordinator for IKT. Han har stått for planlegging og innkjøp av IKT-utstyr og yter også brukerstøtte og opplæring i slikt utstyr på kontorer, i møterom og rettsaler.

 

-Det har vært spennende å ta initiativ til og bidra til å få gjennomført viktige endringsprosesser. Særlig mener jeg å ha bidratt i arbeidet med modernisering og effektivisering av IKT-utstyr og rutiner i domstolen, forteller Morten.

 

Beviser fra papir til skjerm

 

For eksempel produseres dokumenter i både straffesaker og sivile saker digitalt, og de formidles også slik mellom domstolen og dens aktører. I rettsmøtene vises bevisene nå frem på skjermer i stedet for i opptrykkede dokumentsamlinger på papir, som var det vanlige inntil for noen få år siden. De nye arbeidsmåtene har vist seg særlig viktige og effektive under pandemien. I denne perioden har også veldig mange vitner, partner og øvrige aktører – innimellom også dommere – deltatt i rettsmøter via videokonferanse i stedet for å møte opp fysisk.

 

-Det har vært et mål for meg at Frostating lagmannsrett skulle komme helt i front blant landets domstoler innenfor digitalt utstyr og digitale arbeidsmåter. Dette mener jeg at vi har klart, til tross for at slik endring er krevende. Utviklingen går imidlertid stadig raskt, så arbeidet fortsetter – og det fordrer både tålmodighet, fleksibilitet og evner til innlevelse og samarbeid med andre. Disse erfaringene kan være til nytte også i mitt nye arbeidsfellesskap i Trondheim stift, sier han.

 

De senere årene har Morten hatt et redaktøransvar for lagmannsrettens nettside www.frostating.no , virksomhetens intranett, og han har også hatt en del å gjøre med arkivlokaler og arkivering av dokumenter i lagmannsretten.

 

-Jeg er ikke jurist. Gjennom utdannelsen har jeg gjennomført enkelte jusrelaterte fag som inngikk i mine nevnte grader innenfor økonomiske, administrative og journalistrelaterte fag. Jeg har tilegnet meg noe juridisk forståelse ettersom jeg i mange år har hatt noen av landets fremste jurister som kolleger.  Dette har kanskje særlig vist seg nyttig i rollene som tillitsvalgt og tidvis leder, hvor jeg har vært nødt til å forstå lovene og avtalene som gjelder i arbeidsretten, sier Morten.

 

 

Tidligere journalist

Før han ble ansatt i domstolen, var han journalist i en periode på drøye fem år. Hans siste journaliststilling var som skrivende og fotograferende i lokalavisa Hitra-Frøya. Før det jobbet han også en periode som journalist i Trønderbladet, og han hadde praksisperioder i Stavanger Aftenblad og i Jærbladet under journalistutdanningen i Stavanger.

-Å være allround-journalist kan være en veldig interessant, hektisk og ikke minst mangfoldig jobb. Nesten ingen saker er like, og du blir vant til å måtte forholde deg til mange fagfelt, kilder og engasjerte mennesker på kort tid, sier Morten.

 

Språkinteressert

Språk har vært ett av hans store fokusområder i livet.

-Jeg har alltid likt å formulere meg både skriftlig og muntlig - særlig på norsk, og også på engelsk. Jeg forstår noe tysk og portugisisk. Når jeg nå skal tre inn i en stilling med et så rikt kontaktnett og så mange spennende mennesker å kommunisere med som i den Den katolske kirke, må jeg nok belage meg på å jobbe hardt for å bli sterkere språklig, sier Morten Værnes.  

Han etterfølger Unn Madsø, som har vært Trondheim stifts kansellist siden 24. juni 2011.

 

TEKST: TRONDHEIM STIFT