Voks i troen med kursserien Sycamore

2.JPG

DIGITAL KURSSERIE: P. Stephen Wang har laget en rekke spennede filmer som får deg til å reflektere over noen av de dypeste og kanskje vanskeligste spørsmålene som finnes: Hva er meningen med livet? Hva er egentlig lykke og kjærlighet? Hvorfor føler jeg meg alltid så rastløs? Hva er det jeg leter etter? 

 

Sitatet, «Hvis drømmene dine ikke skremmer deg, er de ikke store nok», var inspirasjonskilden til p. Stephen Wang da han bestemte seg for å lage en digital kursserie om den katolske tro, kalt Sycamore. – Vellykkede ting i dag er ofte nyttige, vakre og enkle å bruke. Jeg tror Sycamore har prøvd å kombinere disse tre egenskapene på en måte som dekker et behov i Kirken i dag, sier p. Stephen Wang.

 
 
Tekst: Kathrine Låver

 

5. mai lanserte Kateketisk senter en digital kursserie kalt Sycamore. Sycamore ble opprinnelig laget av p. Stephen Wang og en gruppe studenter ved Newman House, et katolsk studentsenter i London. Målet var å lage et opplegg som kunne forklare troen på en gjenkjennelig måte for medstudentene. Det eksisterer mange ulike typer evangeliseringsprogrammer der ute, men denne gruppen ønsket å utvikle noe selv og bruke eksempler som folk kunne relatere til idag. 

– Tanken var å produsere noen attraktive og tilgjengelige filmer, med mye rom for diskusjon og å understreke viktigheten av en åpen tilnærming, gjestfrihet og vennskap, sier p. Stephen Wang.  

De hadde ikke store budsjetter til å gjennomføre prosjektet, og var flere ganger underveis fristet til å gi opp. Men p. Stephen var inspirert av sitatet: 

 

“Hvis drømmene dine ikke skremmer deg, er de ikke store nok”.

 

 

Sycamore_Postcards_landscape_artwork_4-1.png

HVA TROR DU: Har du svarene på alle spørsmålene i livet? Målet med Sycamore er at du skal få mulighet til å reflektere over svarene på disse spørsmålene, samt å vokse i troen. 

 

Vokse i troen 

Det var godt at de ikke valgte å kaste inn håndkle da det ble vanskelig, for idag benyttes kursserien av enkeltindivider, menigheter og grupper flere steder i verden. Den ble faktisk så populær at p. Stephen valgte å produsere alle videoene på nytt med et profesjonelt produksjonsteam.

P. Stephen Wang leder deg igjennom ulike tema i en serien på tyve episoder. Det er lagt opp til mye rom for refleksjon og det oppfordres til at man gjerne ser videoene sammen med andre slik at man kan dele sine tanker og synspunkter med hverandre. Gruppene kan gjerne bestå av ulike personer med liten, ingen eller mye erfaring med troen. Sycamore skal passe for alle.

Målet er at alle skal vokse i troen. Man lærer ved å reflektere over sine egne livserfaringer og synspunkter. Filmene får deg til å tenke over noen av de dypeste og kanskje vanskeligste spørsmålene som finnes: Hva er meningen med livet? Hva er egentlig lykke og kjærlighet? Hvorfor føler jeg meg alltid så rastløs? Hva er det jeg leter etter? 

– Hvorfor er Sycamore en viktig serie, p. Stephen?

– Mange kristne lengter etter å dele sin tro med andre, men de er ikke sikre på hvor de skal begynne. Eller de ønsker å samle ulike mennesker for å snakke om troen og skape en følelse av fellesskap og åpenhet, men de er ikke sikre på hvordan de skal gjøre det. Noe av det som er viktigst for meg er at Sycamore hjelper folk til å gjøre det de lengter etter å gjøre, og forhåpentligvis gjør det lettere! 

P. Stephen Wang sier at Sycamore gir ressurser (seriens 20 episoder) og en metode (diskusjonsspørsmålene og oppmuntringene til å reflektere i løpet av videoene). De har også laget en guide til hvordan man kan samle folk for å se videoene. 

 

– Men det handler i bunn og grunn om å hjelpe den lokale kirken til å være kirke. Jeg har alltid trodd at den katolske troen “fungerer” – den gir mening og den forandrer mennesker. Når du har et åpent og kjærlig fellesskap, en dyp tro, en klar og medfølende katolsk lære, vakker liturgi, en varm velkomst, som viser hjerterom  – vil det berøre mennesker og forandre liv. Gud snakker gjennom Kirkens liv. 

Sycamore er bare en måte for å hjelpe til å formidle dette, samt å hjelpe den lokale kirken til å ha tillit til hva den allerede tror og hva den ønsker å leve dypere.

 

Få et innblikk i kursserien med denne korte videoen (Lengde 90 sekunder):

 

Ro og stillhet 

– I første episode sier du at folk søker etter svar og at et voksende behov for ro og stillhet har dukket opp. Hvordan vil Sycamore-videoene hjelpe mennesker med dette?   

– Hvis du har tatt deg tid til å delta i en Sycamore samtalegruppe (fysisk eller online), betyr at du har forpliktet deg til og gitt litt plass i livet til å finne svarene på dette. Det kan være et stort skritt, og vi må finne måter som gjør dette lettere for folk.

Sycamore gir deg rom til å tenke, møte andre og være åpen for Gud – selv om du kanskje ikke er klar over det selv. Når videoen starter, kan alle elementene i Sycamore hjelpe deg til å reflektere dypere. Dette tar du med deg videre inn i det hektiske hverdagslivet. 

 

 

Det er i hvert fall dette p. Stepehn Wang ønsker at denne kursserien skal legge til rette for. Du lærer noe av programlederen. Intervjuene og vitnesbyrdene hjelper deg med å møte vanlige mennesker med forskjellige bakgrunner, og det får deg til å reflektere. Diskusjonsspørsmålene er milde, men de inspirerer til en flott samtale. Og selv om du ikke sier veldig mye i gruppen, får det deg til å tenke - kanskje på vei hjem eller i løpet av uken.

– Det viktigste er å ha en inkluderende tone og ønske alle velkommen med åpne armer. Gi alle en opplevelse av vennskap og aksept, uten fordømmelse, noe som ikke er så vanlig i mange sosiale situasjoner. Folk kan være seg selv uten frykt, og det lar dem puste, sier p. Stephen Wang.

Han håper at folk vil dra hjem fra en samtalegruppe og tenke "denne kristne troen er interessant og verdt å tenke på", eller bare "det var en hyggelig gjeng jeg møtte på Sycamore”.

 

Blue and White Colorful Brushstroke Art Education YouTube Thumbnail (3).png

HOVEDTEMA: Episodene gir en innføring i kristendommen, samt presenterer de sentrale temaene i trosbekjennelsen på en dypere måte, og gir spesiell plass til sakramentene, det moralske livet, kallet, katolsk sosiallære og håpet om himmelen.

 

Katekismen i 20 filmer 

Kursserien består i alt av 20 episoder. Hver episode omhandlet er tema. Temaene rangerer fra spørsmål som: Hva er lykke? Hvem er Jesus? Det kristne kallet? Hvordan be? Og mange flere...

– Hvorfor akkurat disse tyve temaene, p. Stephen?

– Du kan se fra de tyve titlene at vi har prøvd å dekke de viktigste områdene av katolsk tro. De ti første øktene er en introduksjon til kristendommen for noen som har veldig liten kristen bakgrunn. Du kan så se at det beveger seg på en ganske tradisjonell måte fra menneskets hjerte, til Gud, til Jesus, til Den hellige ånd og Kirken og Bibelen. Deretter til hvordan vi reagerer og lever ut vår tro i bønn og kjærlighet. 

De neste ti øktene går tilbake på noen av de sentrale temaene i trosbekjennelsen på en dypere måte, og gir spesiell plass til sakramentene, det moralske livet, kallet, katolsk sosiallære og håpet om himmelen. Vi har faktisk prøvd å dekke hele katekismen i tyve filmer – en umulig oppgave. Men vi har i det minste berørt hovedtemaene for de fire områdene i katekismen, nemlig: Utøvelse av troen, liturgi og sakramentene, liv i Kristus og kristen bønn.

 

   

For alle  

– Du startet Sycamore-konseptet som et skoleprosjekt på Newman House og det ble gradvis så populært at du bestemte deg for å lage filmene på nytt med mer profesjonell filming og høyere produksjonsverdi. Nå brukes Sycamore i flere land i hele Europa. Hvorfor tror du Sycamore er så overbevisende for så mange forskjellige mennesker?

– Det er så mange gode kristne ressurser og programmer rundt omkring. Sycamore er absolutt ikke unik. Men jeg tror det fyller en nisje. Mange menigheter og skoler ser etter opplegg som er attraktive og tilgjengelige. Som kommuniserer den katolske troen på en måte som får den til å virke spennende og livgivende: Som gir klare og ærlige svar om utfordrende spørsmål, men som gir også rom for diskusjon og uenighet. 

For å være veldig pragmatisk: Mange kristne ledere vil ha opplegg som er enkle å bruke og som ikke trenger for mye forberedelse. De ønsker det lett tilgjengelig online ved å klikke på en knapp. Vellykkede ting i dag er ofte nyttige og vakre og enkle å bruke. Jeg tror Sycamore har prøvd å kombinere disse tre egenskapene på en måte som dekker et behov i Kirken i dag, sier p. Stephen.

– Har du et budskap til oss her i Norge som nå legger ut på Sycamore-reisen?

– Vi er så glade for å samarbeide med Kirken i Norge. Vi håper og ber om at Sycamore vil hjelpe dere i det fantastiske oppdraget med å spre Kirkens glade budskap, og til å fordype troen til dem som allerede prøver å leve et liv i den. 

 

Les mer: