Tyske kardinal Marx: Ber paven om å få fratre

NTB_3GzfahEsaSM.jpg

BREV TIL PAVEN: «Jeg vil gjøre det klart at jeg er beredt til å ta personlig ansvar», skriver kardinal Marx i sin fratredelses-søknad til paven. FOTO: REUTERS/Michele Tantussi

 

I et brev til pave Frans ber kardinal Reinhard Marx om å få fratre sitt embede som erkebiskop av München og Freising i Tyskland.

  

Begrunnelsen er at han ønsker å ta ansvar for en mislykket håndtering av overgrepsskandalene i Kirken. Kardinal Marx er ikke bare erkebiskop av München og Freising, han er også en av pave Frans nærmeste medarbeidere som medlem av kardinalrådet og finansrådet.

 

Mislyktes

I brevet datert 21. mai skriver kardinal Marx om «feiltrinn på et personlig plan» og «administrative feil», men også at man har «mislyktes institusjonelt og strukturelt» når det gjelder krisen i Den katolske kirke i Tyskland som følge av overgrep gjennom mange år, og håndteringen av overgrepene fra geistliges side, melder Vatican News.

Etter godkjennelse av paven ble brevet publisert på erkebispedømmets nettside, (les det på engelsk).   

Se pressekonferanse fredag 4. juni

 

Kardinalen, som frem til 2020 var leder for den tyske bispekonferansen, skriver at Kirken i Tyskland har stor skyld i krisen. Han anser at de nå er kommet til veis ende, og tror at de nå står overfor et vendepunkt.

 

Personlig beslutning

Marx skriver at dette er en personlig beslutning: «Jeg vil gjøre det tydelig at jeg er beredt til å ta personlig ansvar, ikke bare for egne feil, men for institusjonen kirke, som jeg i flere tiår har vært med å prege og tatt del i»

Han anser seg for å være medansvarlig for de katastrofale seksuelle overgrep som kirkens embedsmenn har begått de siste tiår. Undersøkelser og rapporter viser gjennomgående at man har mislyktes ikke bare administrativt og personlig, men også institusjonelt og strukturelt.

 

Kardinalen skriver at de seneste debattene har avdekket at noen av Kirkens medlemmer avviser å akseptere ansvar for skandalene og institusjonelle feil, og at de av den grunn nekter å diskutere reform og fornyelse.

 

Synodal vei

Han selv ser det på en annen måte.  Ifølge kardinal Marx bør man legge ut på en «synodal vei» ut av krisen, og en vei av åndelig inspirasjon, i tråd med pave Frans ord til Kirken i Tyskland.

Avslutningsvis tar han sitt ansvar for skandalene og ber derfor om å få fratre. Han ønsker å vie seg til pastoral omsorg og fornyelse av Kirken, på linje med pavens oppfordring, skriver Vatican News.