SERIE: – Vi må inkludere kvinner der det tas viktige beslutninger

NTB_PpQu-hVeBk8.jpg

KVINNER I LEDELSE: Pave Frans retter oppmerksomheten mot hvor viktig det er at denne lille jenta skal få flere muligheter til å være inkludert der viktige beslutninger tas når hun blir stor. Foto: REUTERS/Giampiero Sposito.

 

Under bønneintensjonene for oktober ifjor ba pave Frans om at kvinner må få mer ansvar og flere oppgaver i Kirken. – Vi må inkludere kvinner der det tas viktige beslutninger, sa pave Frans.

 

Tekst: Kathrine Låver

 

Paven har flere ganger vist til kvinners innsats for å holde Kirken i live gjennom sin bemerkelsesverdige hengivenhet og dype tro. Den siste tiden har paven hatt en bevisst satsning på å få flere kvinner inn i ledende roller i Kirken. 

 

22 % flere kvinner i Vatikanet

For å få oppfylt sitt ønske har det vært nødvendig å starte innenfra i Vatikanet. I 2019 sysselsatte pave Frans 1016 kvinner, som representerer 22 prosent av den totale arbeidsstyrken. Som paven sier, er det også viktig å få flere kvinner inn der beslutninger tas.   

Det fikk mye positiv oppmerksomhet da pave Frans utnevnte den franske ordenssøsteren Nathalie Bacquart til undersekretær for Vatikanets bispesynode. Hun er den første kvinnen som får en toppstilling som også vil gi henne stemmerett i synoden. «Et modig signal og en profetisk beslutning», sier sr. Nathalie Bacquart selv om beslutningen.

 

Ledet av kvinner

Ifølge tall fra statistikk sentralbyrå for 2019 var 37 prosent av alle ledere kvinner i Norge. I 2008 var dette tallet 32 prosent. Det kan virke som om norsk arbeidsliv har en vei å gå her også. 

I katolsk skala har det i over tyve år vært kvinner som har ledet administrasjonen i stillingen som kansellist i Trondheim stift. Administrasjonen i Oslo katolske bispedømme ledes også av en kvinne. I 2017 var over 60 % av de ansatte kvinner. 

Tidligere i år endret pave Frans kirkeretten til at også kvinner kan inneha den formelle akolytt- og lektortjenesten basert på liturgisk beskikkelse. Lovendringen trådte i kraft dagen etter selve kunngjøringen, 11. januar. 

Praksisen i Norge og mange andre steder har nemlig vært at «ikke-beskikkede» legfolk (menn og kvinner) utfører oppgavene til akolytt- og lektortjenesten.

– Jeg har vært vant til at kvinner bidrar med disse oppgavene i hele min tid som prest, sier biskop Bernt I. Eidsvig.

 

Kvinner i Kirken

I denne serien som består av tre deler skal vi belyse vi temaet Kvinner i Kirken gjennom samtaler med:

  • Unn Falkeid: Prisbelønt idéhistoriker
  • Sr. Anne Lise strøm OP: Priorinne med 30-års ledererfaring,
  • Unn Madsø: Kansellist og har ledet administrasjonen til Trondheim stift de ti siste årene,
  • Marta Skretteberg: Den eneste kvinnelige topplederen med minoritetsbakgrunn i en humanitær organisasjon i Norge. 

 

I første del belyser Unn Falkeid kvinners rolle i Kirken sett i et idehistorisk og historisk perspektiv. Hun drar frem to kvinner som utfordret de mannsdominerte maktstrukturene i en tid hvor den kristne forkynnelse kun var forbeholdt menn. Disse to hadde ikke kun stor påvirkningskraft på den tiden de levde i, men også hatt mye å si for ettertiden. De ble begge helgenkåret i senmiddelalderen. Kan du gjette hvem det er?

 

 

Les mer: