SERIE: – For å få flere kvinner i lederposisjoner i Kirken trenger man helt konkrete mål

KVINNER I KIRKEN DEL 3: Under bønneintensjonene for oktober ifjor ba pave Frans om at kvinner må få mer ansvar og flere oppgaver i Kirken. – Vi må inkludere kvinner der det tas viktige beslutninger, sier pave Frans.

I denne serien som består av fire deler skal vi belyse vi temaet Kvinner i Kirken gjennom samtaler med: Unn Falkeid: Prisbelønt idéhistoriker, Sr. Anne Lise Strøm OP: Priorinne med 30-års ledererfaring, Unn Madsø: Kansellist og har ledet administrasjonen til Trondheim stift de ti siste årene og Marta Skretteberg: Den eneste kvinnelige topplederen med minoritetsbakgrunn i en humanitær organisasjon i Norge. 

 

PHOTO-2021-03-05-15-51-50.jpg

HØYE OG KONKRETE MÅL: Caritas Norges generalsekretær Martha Skretteberg håper pave Frans vil sette ambisiøse mål for antall kvinner i ledende roller i Vatikanet. 

  

Norske Caritas’ generalsekretær er ikke i tvil: For å få flere kvinner i lederposisjoner i Kirken trenger man helt konkrete mål. Martha Skretteberg oppfordrer Caritas Internasjonalis til å ha som mål at innen 2030 skal 30 prosent av lederne i konføderasjonen være kvinner! Hun håper også pave Frans vil sette konkrete mål for kvinnelige ledere i Vatikanet.

 

TEKST: KATHRINE LÅVER
Foto: Caritas 

 

Det finnes utrolig mange kompetente kvinner å ta av. Det aller viktigste er å skape en kultur som gir kvinner tilgang til lederposisjoner, understreker Marta Skretteberg. 

Som den eneste kvinnelige topplederen med minoritetsbakgrunn i en humanitær organisasjon i Norge, mener generalsekretæren i Caritas Norge at flere kvinnelige ledere vil føre til økt tillit til Kirken, spesielt fra kvinnene selv. 

Hun håper derfor pave Frans vil sette et ambisiøst mål for antall kvinner i ledende roller i Vatikanet. Her kan det hentes inspirasjon fra selveste Statens pensjonsfond utland, det såkalte Oljefondet, har som prinsipp under sin nye leder, Nicolai Tangen: Fondet investerer kun i bedrifter der minst 30 % av styret er kvinner.

 

Kvinnelig toppleder

Martha_2.jpegMartha Skretteberg vokste opp i Bogotá, hovedstaden i Colombia. Hun kom til Norge da hun var 23 år for å studere kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun ser en viss forskjell mellom kvinners deltagelse i Kirken i Colombia og her i Norge.

– I Colombia skjer kvinners deltakelse i Kirken på alle nivåer. De er veldig aktive i menighetene, bispedømmene, Pastoral Social (Caritas) og i andre kirkelige organisasjoner. Det er flere kvinner i ledende posisjoner på mellomledernivå, men ikke i topplederposisjon.

Når jeg har vært ute i felt, har jeg sett mange ordenssøstre og kvinner lede viktige prosjekter for å nå ut til de mest sårbare. De har tillit hos den lokale befolkningen, og på den måten deltar de i et svært viktig arbeid både humanitært, men også for fred og forsoning, og det i et land som har vært i væpnet konflikt i over 60 år, forteller Skretteberg.

FORSKJELLER: Marta Skretteberg som er vokst opp i Colombia ser at det er flere
kvinnelige ledere på mellomniva, men ikke like mange på toppnivå sammenlignet med Norge.

 

Etter endt studietid dro hun tilbake til Colombia og jobbet i landets justisdepartement før veien førte henne tilbake til Norge igjen. Hun har nå bodd her i 30 år, og innehatt mange ledende stillinger i Arbeidsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Næringsetaten i Oslo kommune og som avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet. Siden 2011 har hun ledet Caritas Norge, den norske grenen av Kirkens hjelpeorganisasjon. Hun er den eneste kvinnelige topplederen med minoritetsbakgrunn i en humanitær organisasjon i Norge.

– Har det skjedd noen merkbare endringer når det gjelder kvinners posisjon i Kirken i de to landene?

– Ja, bispedømmene har også gitt flere kvinner muligheten til å innta høye lederposisjoner i Kirken i Norge, og dette gir et svært godt signal. I Colombia er det fremdeles mye som gjenstår. Det er viktig å gi flere muligheter til å være toppledere. Selv om mange ordenssøstre og legkvinner leder katolske skoler og andre institusjoner, er de fremdeles underrepresentert på toppnivå.

 

Pådriver

Skretteberg forteller at Caritas Norge er initiativtaker til flere dokumenter som ble lagt frem for Caritas Europa og Caritas Internationalis om viktigheten av å jobbe med likestilling i Caritas-nettverket. 

– Hva mener du Kirken har å tjene på å rekruttere flere kvinnelige ledere? 

– Det samme som resten av samfunnet, nemlig å sikre en bred representasjon, mangfold, viktig kunnskap og erfaringer, samt å sikre ulike perspektiver og variert belysning av forskjellige saker. Da får man også bedre beslutningsprosesser. Hvis Kirken går foran, vil det være et svært viktig signal til resten av samfunnet i katolske land, der patriarkalske strukturer og tradisjonelle kjønnsroller fortsatt er dominerende. Jeg tror også flere kvinnelige ledere i kirken vil føre til økt tillit til Kirken, sier Skretteberg.

 

PHOTO-2021-03-05-16-09-17.jpg

MANGFOLD: Flere kvinnelige ledere vil sikre en bred representasjon, mangfold, viktig kunnskap og erfaringer, samt å sikre ulike perspektiver og variert belysning av forskjellige saker. 

 

Internasjonalt toppverv

Tidligere i år ble Martha Skretteberg valg inn i Caritas Internationalis, paraplyorganisasjonen til 162 katolske hjelpe- og bistandsorganisasjoner som er til stede i over 200 land verden over. I dette vervet skal hun være med å styre konføderasjonens aktiviteter, både strategisk og politisk. Hun sier en hovedsak for henne vil være å sikre at kvinner får en sterkere representasjon i ledelsen i Caritas.

– Men hvorfor er dette viktig og nødvendig?  

– Likestilling er et av FNS bærekraftsmål, og helt nødvendig for å få til utvikling for de mest sårbare, som er Caritas´ mandat.  Å redusere fattigdom og eliminere sult kan bare oppnås hvis kvinner og menn har like rettigheter og muligheter til å bidra til å bygge sine samfunn. Da må de ha lik tilgang på ressurser og muligheten til å delta i avgjørelser som gjelder dem, både innenfor familien og i samfunnet for øvrig. Tilsvarende må vi i vårt fred- og forsoningsarbeid tilstrebe lik deltakelse av kvinner og menn rundt forhandlingsbordet, og i ledelsen av lokale tiltak for å skape forsoning mellom ulike grupper.

– Om Caritas skal være en troverdig aktør i kampen mot fattigdom, må vi gå foran og vise at kvinner er like viktige som menn – på alle nivåer, poengterer Skretteberg.

 

Likestillingsplan

–  Du skal selv bidra med å utarbeide en strategisk plan for likestilling i ledelsen i Caritas. Kan du si noe om hva du mener den bør inneholde?   

– Menneskets verdighet, økonomisk rettferdighet og å prioritere de fattige, er de tre søylene i den katolske sosiallæren, som er styrende for Caritas sitt arbeid. Med dette som visjon kan vi ikke akseptere at kvinner og jenter henger etter i utvikling både sosialt, økonomisk, helsemessig og innenfor utdanning, fastslår Skretteberg.

Med dette som utgangspunkt vil Skretteberg sikre at flere kvinner blir ansatt i ledende stillinger i hele Caritas-nettverket.

–  Det arbeidet vi skal gjøre ligner mye på det som er gjort i forhold til Oljefondet i Norge: Vi skal sette oss konkrete mål for hvor stor andel kvinner vi skal ha på ulike nivåer i Caritas-systemet, med en klar tidsplan, sier Skretteberg.

 

PHOTO-2021-03-05-16-06-15.jpg

LIKE RETTIGHETER: Å redusere fattigdom og eliminere sult kan bare oppnås hvis kvinner og menn har like rettigheter og muligheter til å bidra til å bygge sine samfunn.

 

KULTURENDRING

For å få til dette mener Skretteberg at det handler om kulturendring innenfor Kirken og i Caritas - på alle nivåer. Hovedmålet for Caritas de neste tre årene vil være å skape en kultur slik at kvinner gis mulighet til å ta lederposisjoner. 

– Vi vil sette opp en kvinnekomité med representasjon fra alle verdensdeler som skal lage en helt konkret strategi med klare målsettinger. Det som er inspirerende nå er at paven og kardinal Luis Tagle, president i Caritas Internasjonalis er viktige pådrivere for å få til konkrete resultater på dette viktige arbeidet og endringer, forteller Skretteberg

Nataša-Govekar-scaled.jpg 

Antall kvinner i ledende stillinger i Den romerske kurie er tredoblet de siste ti årene. For å nevne noen utnevnte pave Frans i 2017 Gabriella Gambino og Linda Ghisoni, to gifte kvinner med barn, som undersekretærer i Dikasteriet for legfolk og familieliv. Sr. Carmen Ros Nortes jobber som undersekretær i Kongregasjonen for det konsekrerte liv. Den slovenske Nataša Govekar er leder for teologisk-pastoral avdeling. Brasilianske Cristiane Murray er visedirektør for Vatikanets pressekontor.

I 2020 utnevnte paven den første kvinnen, Francesca Di Giovanni, til viseutenriksminister. Tidligere i år endret paven en del av kirkeretten slik at også kvinner kan utføre noen av de offisielle oppdragene i Kirken. 6. februar i år ble det kunngjort at paven har utnevnt den første kvinnen noensinne til undersekretær for Synoden av biskoper, sr. Nathalie Becquart. Hun får med dette stemmerett ved synoden. 

TREDOBLET: Kvinner i ledene stillinger i Den romerske kurie har
tredoblet de siste ti årene. Nataša Govekar er leder for teologisk-pastoral avdeling.

 

– Hva sier disse utnevnelsene om hvilken retning pave Frans ønsker for Kirken?   

– De viser helt klart at pave Frans ønsker å ha kvinner i ledende og sentrale posisjoner i Kirken, og at han forstår viktigheten av dette for å holde Kirken relevant i en moderne tid. Jeg håper denne trenden fortsetter og er godt forankret i Vatikanet, sier Martha Skretteberg.

 

Les de andre sakene i serien «Kvinner i Kirken»:

 

Les mer: