Vatikanet: Nye dekreter fra Helligkåringskongregasjonen 19. juni 2021

Vatikanet, 19. juni 2021 (KI/ press.vatican.va/newsaints.faithweb.com/
Catholic Herald) – Lørdag den 19. mai 2021 mottok pave Frans Helligkårings-kongregasjonens prefekt, kardinal Marcello Semeraro, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere i alt syv dekreter.

Ett dekret godkjenner et mirakel på forbønn av en ærverdig, noe som åpner veien for en snarlig saligkåring. Det gjelder:

  • Den ærverdige Johan Filip Jeningen (ty: Johann Philipp) (bildet), tysk jesuittprest (Societas Iesu – SJ), født den 5. januar 1642 i Eichstätt i Bayern i Tyskland, død den 8. februar 1704 i Ellwangen i Schwaben i Tyskland, ærverdig den 21. desember 1989. P. Jeningen var en suksessrik folkepredikant og tjente ved helligdommen for Vår Frue av Schönenberg nær Ellwangen i Schwaben. Han minnes som «apostelen av Ries».

Ett dekret anerkjenner martyriet til ti personer som ble drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som gir dem tittelen Venerabilis («Ærverdig») og kan lede til en snarlig saligkåring. Det gjelder:

  • Guds tjenerinne Maria Magdalena Jahn (ordensnavn: Maria Paschalis) og ni ledsagere, ordenssøstre i Elisabethsøstrenes kongregasjon (Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth – CSSE). En av søstrene var tysk, de ni andre var polske. Alle ble drept av den fremrykkende Røde hær ved slutten av Andre verdenskrig. Søstrene ble drept på ulike steder i Polen og nåværende Tsjekkia mellom februar og mai 1945, mens de utførte sin tjeneste for de syke og eldre.

Fem dekreter anerkjenner fem personers «heroiske dyder», noe som gir dem tittelen Venerabilis («Ærverdige»). Det betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres. Det gjelder:

  • Guds tjener Severin Fabriani (it: Severino), italiensk prest i erkebispedømmet Modena-Nonantola og grunnlegger av kongregasjonen Døtre av forsynet for de døve; født den 7. januar 1792 i Spilamberto i Modena i Italia og død den 27. august 1849 i Modena i Italia.
  • Guds tjenerinne Angela Rosa Godecka (pl: Aniela Róża), opprinnelig russisk medgrunnlegger av kongregasjonen «Små søstre av Marias uplettede hjerte» (Søstre av den salige Honorat); født den 13. september 1861 i Kortsjeva (ru: Корчева́) i distriktet (райо́н, rajon) Konakovskij (ru: Конако́вский) i Tver Oblast (ru: Тверска́я о́бласть; Tverskaja oblast), en by ved elven Volga i det sentrale Russland, og død den 13. oktober 1937 i Częstochowa i Polen.
  • Guds tjenerinne Ursula Donati (it. Orsola), italiensk ordenssøster i kongregasjonen «Små søstre av Den smertefulle mor» (it: Minime dell’Addolorata), født den 22. oktober 1849 i Santa Maria in Strada i Anzola dell’Emilia i Bologna i Italia, og død den 8. april 1935 i San Giovanni in Persiceto i Bologna i Italia.
  • Guds tjenerinne María Aurelia Iglesias Fidalgo (ordensnavn: María Stella av Jesus), spansk ordenssøster i kongregasjonen «Søstre av den uplettede Maria» (sp: Congregación de las Religiosas de María Inmaculada – RMI), født den 12. april 1899 i Barradiello i La Riera i Colunga i Asturias i Spania, og død den 24. november 1982 i Granada i Spania.
  • Guds tjener Robert Schuman, luxemburgsk legmann i bispedømmet Metz i Frankrike, født den 29. juni 1886 i Clausen i Luxembourg, ble fransk statsborger i 1919 og døde den 4. september 1963 i Scy-Chazelles i Moselle i Frankrike. Han tjente i ulike franske regjeringer og ble statsminister for første gang i 1947. Han fremmet en pro-europeisk politikk som til slutt førte til Europarådet og EU. I 1958 ble han første president for Europaparlamentet, som æret ham som «Europas far».

press.vatican.va, newsaints.faithweb.com, Catholic Herald – Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)