Påstander om svindel og underslag: Mammutprosess i gang i Vatikanet

NTB_S6Fk0wvSJcg.jpg
FINANSSKANDALE: Tirsdag 27. juli ble det avholdt første høring i rettssaken mot ti personer, inkludert “eks-kardinal” Angelo Becciu, i Vatikanet. De ti er tiltalt for blant annet svindel og hvitvasking. Høringene ledes av Giuseppe Pignatone, president i Vatikanets tribunal. De finner sted i en egen rettssal innredet i Vatikanmuseet. Foto: NTB/Vatican Media

 

 

Tirsdag 27. juli startet en av de største rettsprosessene i Vatikanstatens historie. Det er ventet at det vil ta flere måneder å finne ut hvem som er ansvarlig, og hvem som gjorde hva, i flere store feilslåtte eiendomsinvesteringer.

 

Den 73 år gamle «eks-kardinalen» Giovanni Angelo Becciu er tiltalt for å ha brukt flere hundre millioner euro av Kirkens midler på eiendomsprosjekter, blant annet i Sloane Avenue i det velstående Chelsea-området i London. Kardinalen er sammen ni andre, blant dem flere tidligere tjenestepersoner i Vatikanet, tiltalt for tjenesteforsømmelse, hvitvasking, svindel, bedrageri og underslag. Det er ventet at rettsprosessen vil strekke seg over flere måneder, hvis ikke år. Første høring i saken, den 27. juli, varte i syv timer, fra kl 9:41 til kl 16:45. Neste høring finner først sted den 5. oktober.  En av grunnene til at neste høring først blir i oktober, er at dommeren, Giuseppe Pignatone, bestemte at alle de ti tiltalte skulle få tilgang til ytterligere bevismateriale, blant annet videoopptak.

 

Kompetanse? 

Flere av de tiltaltes forsvarere ville under det første rettsmøtet forskyve helt rettsprosessen på grunn av formelle feil, manglende bevismateriale og for kort forberedelsestid. De satte også spørsmålstegn ved Vatikandomstolens strafferettslige kompetanse og domstolens rett til å tiltale italienske statsborgere på italiensk grunn.

Becciu og hans tidligere sekretær Mauro Carlino var personlig til stede under den første rettshøringen, mens de øvrige tiltalte ble representert ved sine advokater.

 

Degradert kardinal

Sentralt i saken står London-eiendommen Vatikanet kjøpte sterkt overpriset og så senere forsøkte å rydde opp i,  noe som gjorde det hele bare verre. 

Selv fastholder kardinal Becciu sin uskyld og påpeker at han aldri handlet i egeninteresse. Han hevder det hele er en sammensvergelse for å sverte ham. Da skandalen ble rullet opp, ble han degradert. Pave Frans avsatte i fjor, uten nærmere forklaring, sardinieren Becciu fra posten som prefekt for Kongregasjonen for helligkåringer, og trakk tilbake hans rettigheter knyttet til kardinalverdigheten.

På tirsdag sa Becciu at han "ikke var bekymret" for sakens utfall. Han understreket samtidig at han har full tillit til domstolen. Han har studert anklagepunktene nøye og sa han var sikker på å kunne bevise sin uskyld. Ut over det kunngjorde han at han ville vurdere rettslige skritt mot den daværende forvaltningssjefen i statssekretariatet, Alberto Perlasca, som er en av sakens hovedvitner.

 

Dette blir den største rettsprosessen i Vatikanstatens historie. Den ble innledet den 27. juli og den dreier seg om bruken av statssekretariatets fondsmidler. I tiden fremover skal dommerne forsøke å belyse omfanget av og hvem som er ansvarlig i det som er omtalt som den store finansskandalen i statssekretariatet. For første gang må nå en kardinal i Kirken stå til ansvar for sitt virke overfor Vatikanets domstol.

 

Vellykte reformer

Skulle saken bli oppklart og ansvarlige dømt, vil det trolig bli tatt som et tegn på at pave Frans' kuriereformer er i ferd med å lykkes. At det nå er kommet en ny åpenhet og transparens i Vatikanet, viser også rapporten som APSA, (Den hellige Stols administrasjonsapparat), publiserte i forrige uke med en liste over Vatikanets eiendommer: 4.000 i Italia og 1.200 i andre land. Det er ventet at pave Frans kommende apostoliske skriv Praedicate Evangelium vil gi ytterligere konkretiseringer av ambisjonene om mindre klerikalisme og hemmelighet, og mer synodalitet og åpenhet, i tråd med føringer fra pave Benedikt XVIs Juletale til kurien i 2005.

 

Spilte på lag?

Kardinal Becciu hadde funksjonen som sostituto i Vatikanets statssekretariat, det vil si en en slags stabssjef med tilgang til all sentral og viktig beslutningstaking. Han er anklaget for illojalitet og misbruk av embedet, samt for å ha misledet personer til å avlegge falske vitnemål. 

Andre anklagede i den både alvorlige og spektakulære rettssaken, er den sveitsiske juristen og finanseksperten René Brülhart. Han har et internasjonalt rykte som «hvitvasker», ifølge kathpress, og den selvutnevnte italienske sikkerhetsrådgiveren Cecilia Moragna. I tillegg kommer en rekke medarbeidere i Vatikanet som enten er blitt rundlurt av italienske finansmeklere eller som har spilt på lag med dem.

 

NTB_UUK3XH81uDA.jpg

HEVDER HAN ER USKYLDIG: Kardinal Giovanni Angelo Becciu, her fotografert på en pressekonferanse i Roma 25. september 2020. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

 

350 millioner euro

Anklagene gjelder svindel, hvitvasking, bedrageri, utpressing, dokumentfalsk og misbruk av stilling. Sakens kjerne er investeringer med store tap på rundt 350 millioner euro, blant annet i den nevnte luksuseiendom i London og dertil hørende avtaler og provisjoner. Det er så langt uklart hvilket ansvar ledelsen i statssekretariatet hadde for investeringene.

Kardinals Beccius etterfølger, venezuelaneren Edgar Pena Parra, skal ha godkjent avtaleinngåelsene. Kardinalstatssekretær Pietro Parolin skal selv under våren 2019 ha forsøkt å få mer penger fra IOS - «Vatikanbanken», offisielt Istituto per le Opere di Religione (IOR – Instituttet for de religiøse verker) - for forhandlingene om London-eiendommen.

Den såkalte Vatikanbanken, IOR, ble da mistenksom. Undersøkelsene gikk videre og førte til en razzia i oktober 2019. Fem medarbeidere i Vatikanet ble suspendert og siden ble saken satt på vent.

 

SKANDALEBANKEN. Nyhetsanalyse ved mgr Torbjørn Olsen

 

Endret reglene

At det forelå «en skandale» i statssekretariatet, ble bekreftet av pave Frans selv da han under en flytur fra Tokyo i november 2019 ble spurt om en angivelig razzia i kurien. Og litt senere endret paven den strafferettslige prosedyren slik at også en kardinal skal kunne stilles for retten og være ansvarlig for sine handlinger.

Mens Brülhart trolig bare har misbrukt sitt embete som forvaltningssjef for Vatikanets finansinspeksjon AIF, idag ASIF, viser anklagene mot Enrico Crasso, den romerske mekleren med sete i Sveits, en hel palett av overtredelser. I tillegg til Crasso anklages også hans kolleger Raffaele Mincione og Gianluigi Torzi og dessuten Torzis juridiske rådgiver, den milanesiske juristen Nicola Squillace. Videre anklages den tidligere sjefen for AIF, Tommaso Di Ruzza. Han er senere avskjediget.

 

NTB_upz2kJW12Rs.jpg

STORE SUMMER: Det dreier seg om store beløp i den pågående rettsprosessen i Vatikanstaten. Tapene skal være på 350 millioner euro, rundt 3,5 milliarder norske kroner. ARKIVFOTO: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

 

Utpressing og trusler

Blant dem som tilhører statssekretariatet, finner vi blant de tiltalte Beccius tidligere sekretærer Mauro Carlino og Fabrizio Tirabassi. Tirabassi var den direkte forbindelsen mellom Vatikanet og finansmeklerne og hadde fra før av et tvilsomt rykte for utpressing, trusler og fester med prostituerte. Ingen anklager er rettet mot Albert Perlasca, som satt med sentral myndighet til store utbetalinger. Trolig er han stevnet inn som et av kronvitnene.

Statssekretariatet selv opptrer under rettssaken som en slags sivil bistandsadvokat. «Ganske enkelt fordi vi er offer», sier statssekretær Pietro Parolin. Han håper på en kortvarig rettssak, hvor prosessen forhåpentlig kan komme frem til sannheten, ettersom mange er sterkt plaget av avsløringene.

Beccieu, Brülhart og Carlino sier alle at de er uskyldige.

 

Internasjonalt samarbeid

Lignende rettsprosesser i Vatikanet har tatt flere måneder, om ikke år. Vatikanets rettsvesen har søkt hjelp fra juridisk ekspertise i England og Italia i denne saken, men har fått avslag på sin forespørsel.

På den annen side er tiltalene kommet i stand takket være internasjonalt samarbeid. Nylig krevde den europeiske antikorrupsjons-kommisjonen Moneyval større innsats i kampen mot hvitvasking. Med denne saken skal Vatikanstaten ikke bare vise at den har forbedret sine lover og regler, men også at den kan handle og statuere eksempler. Og at gavene og kollekten, de såkalte «Peterspengene» som det dreier seg om her, må forvaltes og kontrolleres adskillig bedre enn de har vært forvaltet til nå. (Kilder: NTB/Vatican News/BBC/Kathpress/National Catholic Reporter).