St. Franciskus skole søker ny rektorSt. Franciskus skole er en katolsk grunnskole for første tilSkjermbilde 2021-07-19 kl. 15.24.57.png tiende trinn med rundt 240 elever og 35 ansatte. Skolens ledergruppe består av rektor og to avdelingsledere for hhv. barne- og ungdomstrinnet. I tillegg er som ved øvrige katolske skoler, skolepresten del av skolens ledelse.

Skolen ble i 1913 opprettet av St. Franciskus Xaveriussøstrene og har vært virksom siden opprettelsen. Den har beliggenhet på Tyholmen i Arendal sentrum. I dag eies skolen av Oslo katolske bispedømme og er en av fire katolske grunnskoler i landet. Skolen ligger juridisk  under friskoleloven og katolsk kirkerett, og den styres etter egne statutter. I henhold til friskoleloven er skolen godkjent som livssynsskole og mottar offentlig tilskudd. Skolen følger offentlige læreplaner med tillegg av katolsk overordnet del, samt lokale katolske KRLE-planer med utgangspunkt i Kristne Friskolers Forbunds KRLE-plan. Til læreplanene i øvrige fag er det utarbeidet egne synliggjøringstillegg som formidler katolsk identitet, tradisjon og verdigrunnlag.

I tilknytning til skolen drives skolefritidsordningen, St. Franciskus SFO. Landets eneste katolske barnehage som driftes av St. Franciskus Xaverius menighet, leier lokaler i samme bygg som SFO. Barnehagen og SFO har sine egne ledere. 

 

 

Ledig stilling som rektor ved St. Franciskus skole, Arendal l-dji_0936.jpeg

St. Franciskus skole i Arendal lyser ut 100 prosent fast stilling som rektor med tiltredelse 1. januar 2022, eller etter nærmere avtale. Søknadsfrist er 13. september.

 

Kvalifikasjoner
 • friskolelovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt.
 • utdannelse fra høyskole- eller universitetsnivå. 
 • formell utdanning i skoleledelse er ønskelig. Alternativt legger skolen til rette for kompetanseheving.
 • erfaring fra skoleledelse er en fordel.
 • den som tilsettes i rektorstillingen, forplikter seg til å ta minst 15 studiepoeng i katolske studier innen en treårsperiode dersom vedkommende ikke allerede har tilsvarende formalkompetanse. Bispedømmet legger til rette for kompetansehevingen og tilbyr for tiden nettstudiet CREDL ved Glasgow University.

 

l-dji_0952.jpgArbeidsoppgaver

I samarbeid med skolens styre og i lojalitet mot Oslo katolske bispedømme utføres følgende oppgaver:

 • ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
 • personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
 • forvaltning og kvalitetsutvikling
 • økonomistyring og resultatkontroll
 • samarbeid med elever, ansatte og foreldre og foresatte
 • samarbeid med katolske skoler og skoleledere på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • samarbeid med eksterne katolske organisasjoner

 

Personlige egenskaper

Evne og vilje til å: 

 • arbeide strategisk og langsiktig med å styrke skolens katolske identitet, implementere fagfornyelsen og skolens øvrige satsningsområder
 • være lojal mot den katolske kirkes lære, tradisjon og verdigrunnlag
 • lytte til, samarbeide med og motivere og involvere ansatte og elever
 • være tydelig og synlig i møte med elever, ansatte, foreldre og foresatte
 • legge til rette for skoleutvikling

Personlig egnethet blir vektlagt.

 

Vi tilbyr
 • lønn på konkurransemessige vilkår og etter avtale
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • ulike samarbeidsfora for rektorer, skoleprester og skolestyrer for landets katolske skoler
 • samarbeid med katolske skoler og skoleledere på internasjonalt nivå støttet av Det internasjonale kontoret for katolsk utdanning (OIEC) og Den europeiske komiteen for katolsk utdanning (CEEC)
 • samarbeid med eksterne katolske organisasjoner
 • kurs og etter- og videreutdanning innen skoleledelse og -utvikling på nasjonalt og katolsk internasjonalt nivå
 • stor selvstendig myndighet og innflytelse i strategiske diskusjoner

 

Øvrig informasjon finnes på skolens nettside www.stfx.no.

 

Søkere med aktivt medlemskap i Den katolske kirke oppfordres til å søke og vil bli foretrukket under ellers like vilkår.

Før tiltredelse må politiattest fremlegges. 

 

Nærmere informasjon om stillingen og skolen kan fås ved henvendelse til

 

Søknad med kopi av vitnemål og CV sendes elektronisk til skolekontoret i Oslo katolske bispedømme ved skoleråd Anne-Rigmor Stock Evje.
E-post: Anne-Rigmor.Stock.Evje@katolsk.no

Søknadsfrist: 13. september.

 

 Foto: Frank Johannessen NO.PPAS.06925