Nytt navn: «Laudato Si’-bevegelsen»

LOGO.Bilde1.jpg

NY LOGO: Laudato si’-bevegelsens nye italienske logo.

 

Den allerede kjente katolske verdensbevegelse for klima endrer navn til «Laudato si’-bevegelsen». Bevegelsens leder forteller om en «synodal» vandring mot en dypere økologisk forandring som startet allerede i 2015. Pave Frans takker for flott engasjement.

 

«Å inspirere og mobilisere Den katolske kirke til å ta hånd om vårt felles hjem og til å få til en klimamessig og økologisk rettferdighet». Slik lyder målene for Den katolske verdensbevegelse for klima, som fra og med den 29. juli har byttet navn til «Laudato Si’-bevegelsen», skriver Vatican News.

 

Sjekk ut bevegelsens nye hjemmeside

 

Bistå troende 

Bevegelsen ble grunnlagt i 2015 av 17 katolske  organisasjoner og 12 representanter for universiteter og sivilsamfunn fra alle kontinenter. De engasjerte seg for å bistå troende til å svare på pave Frans oppfordringer i «miljø-encyklikaen»  Laudato si’  - Lovet være Du – som ble publisert samme år. Bevegelsen har i dag 800 sammenslutninger knyttet til seg.

 

-Den seneste tiden har vi gjennomført en 18 måneder lang vandring med ettertanke og vurderinger, sier bevegelsens direktør Tomás Insua til Vatican News. Han forklarer at bevegelsens navn ble for langt og for vanskelig å huske. Derfor endret man navn til «Laudato Si’-bevegelsen».

 

Les mer i Vatican News