Ważna wizyta dla wszystkich katolików w Norwegii Północnej

Bilde1.jpg

DOBROCZYŃCY: Każdego roku niemiecki Bonifatiuswerk wspiera około 1000 projektów w dawnych Niemczech Wschodnich, krajach skandynawskich i w krajach bałtyckich.

 

 

Między 3 a 16 sierpnia mgr. Georg Austen, sekretarz generalny niemieckiej organizacji pomocowej Bonifatiuswerk odwiedził północną część prelatury Tromsø.  Dzięki pomocy tej organizacji  mogły  powstać między innymi nowe dystrykty kościelne.

 

Tłumaczenie: Marta Tomczyk-Maryon

 

Wizyta miała odbyć się już dwa lata temu, ale ze względu na problemy z ustaleniem terminu w 2019 roku i pandemię w 2020 roku przyjazd został dwukrotnie odwołany. Z upływem czasu wizyta ta nabierała jednak coraz większego znaczenia, ponieważ Bonifatiuswerk w ostatnich latach wsparł wiele projektów prelatury.

 

Nowe dystrykty kościelne

W 2016 roku z pomocą Bonifatiuswerk został zakupiony dom w Vadsø. Budynek został obecnie zaadoptowany na  kaplicę i plebanię. Organizacja pomogła również przy budowie nowego kościoła w Alcie, który ukończono w 2019 roku.

Wraz z nowym kościołem w Alcie biskup Berislav Grgić postanowił podzielić parafię św. Michała w Hammerfest, której obszar jest tak rozległy, jak Dania. Od 1 lipca 2021 r. Alta stała się osobnym dystryktem kościelnym pod wezwaniem św. Józefa. Na czele dystryktu stoi proboszcz Wojciech Egiert. Od tego samego dnia Wschodnie Finmark stało się oddzielnym dystryktem pod  nazwą: „Św. Wawrzyniec Ruiz” z siedzibą w Bjørnevatn. Kapłanem odpowiedzialnym za ten obszar jest o. Dariusz Banasiak OCist. Kaplica w Vadsø graniczy obecnie z dystryktem kościelnym Wschodnie Finnmark.

Przez dłuższy czas Katedra Najświętszej Marii Panny i pałac biskupi w Tromsø były gruntownie remontowane. W Harstad wybudowano nowy budynek parafialny. Bonifatiuswerk wspierał te i inne projekty.

 

Harstad.jpg

BUDYNEK PARAFIALNY: Nowa sala parafialna w Harstad została wybudowana przy wsparciu Bonifatiuswerk.

 

Ponad 1000 projektów

Mgr. Georg Austen wraz z niemieckim proboszczem Martinem Geistbeckiem postanowili odwiedzić wszystkie te miejsca, aby zobaczyć, w jaki sposób darowizny wzbogaciły prelaturę. Udokumentowali podróż wieloma pięknymi zdjęciami.

 

 

Podróż nie polegała tylko na obejrzeniu realizacji wielu projektów budowlanych i remontowych. Mgr. Austen chciał poznać jak najwięcej osób pracujących w prelaturze: biskupa, księży, wiernych, siostry karmelitanki, siostry elżbietanki, Caritas w Tromsø i młodych, norweskich katolików.

Co roku niemiecki Bonifatiuswerk wspiera około 1000 projektów w dawnych Niemczech Wschodnich, krajach skandynawskich i w bałtyckich. 200 z nich to projekty budowlane lub remontowe. Pozostałe 800 - projekty o charakterze duszpasterskim. Oznacza to, że Bonifatiuswerk nie tylko rozdziela pieniądze, ale aktywnie przyczynia się do realizacji wielu dobrych pomysłów duszpasterskich, wspomagając głoszenie wiary w lokalnych kościołach. 45 pracowników Paderborn w Niemczech otacza szczególną opieką wierzących katolików, żyjących w diasporze północnej Europy.

 

Bilde3.jpg

SIOSTRY KARMELITANKI: Niemieccy goście chcieli odwiedzić jak najwięcej osób podczas podróży. Zatrzymali się także przy klasztorze Karmel.

 

Gościnność

Teraz wizyta dobiegła końca i było kilka pełnych wrażeń dni z niemieckimi gośćmi. To była ważna wizyta dla wszystkich w Norwegii Północnej, ponieważ kontakt przez telefon i pocztę elektroniczną to zdecydowanie za mało. Ważne jest, abyśmy mogli dzielić się z innymi naszymi doświadczeniami, wyzwaniami i problemami. To wspiera więź i daje nowe siły na przyszłość.

W ostatnich latach otrzymaliśmy dużą pomoc od Bonifatiuswerk i z przyjemnością okazaliśmy naszą gościnność. Mamy nadzieję i wierzymy, że mgr. Georg Austen i o. Martin Geistbeck wyniosą z tej wizyty odnowione i głębsze spojrzenie na pracę i życie diecezji Tromsø oraz że to wszystko, czego doświadczyli, dobrze zachowają w swojej pamięci.

 

Nordkapp.jpg

 

NORDKAPP: Ks. Antonius Sohler, zastępca generalny w diecezji Tromsø, zabrał gości na wycieczkę na Nordkapp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj po norwesku