Biskop Bent I. Eidsvig: – Bruk stemmeretten din!

Vet du hvem du skal stemme på til Stortingsvalget?

NTB_aQE1mi5W1bU.jpg

VALGDAG: 13. september skal vi velge hvem som skal styre landet de neste fire årene. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB

 

Snart er det stortingsvalg. Biskop Bernt I. Eidsvig oppfordrer alle til å benytte seg av sin stemmeretten, spesielt de unge. Biskopen håper å se mange unge katolikker i valglokalet 13. september.

 

13. september er det valgdag. Da skal det avgjøres hvem det er som skal styre Norge de neste fire årene. I noen kommuner kan du også stemme 12. september.

Sliter du med valgets kvaler, eller har du bestemt deg? Går du for det samme partiet som alltid, eller tenker du det er tid for å tenke nytt? Er det første gangen du skal stemme?

Uansett utgangspunkt oppfordrer biskop Bernt I. Eidsvig alle til å benytte seg av sin borgerrettighet,  stemmeretten, til å velge hvem som skal sitte i regjering den kommende perioden, og hvilken politikk som skal legges til grunn for de beslutningene som skal tas. Alle som er norsk statsborger og over 18 år, kan stemme ved stortingsvalget.

 

Er du fremdeles usikker på hvem du skal velge kan du se biskopens råd i videoen under:

 

Hvem kan man stemme på?

Alle som har stemmerett ved stortingsvalget, kan velges som stortingsrepresentanter. Det finnes imidlertid noen få unntak – enkelte grupper, blant annet ansatte i departementene og i utenrikstjenesten samt dommere i Høyesterett, er ikke valgbare.

Man stemmer på lister med kandidater fra de enkelte partiene. Hvem som skal stå på listen til de forskjellige partiene, er det deltakerne på partiets nominasjonsmøte som avgjør. Selv om velgerne kan «rette på stemmesedlene» ved å endre rekkefølgen på kandidatenes navn og stryke kandidater, er det i praksis små muligheter for å påvirke personsammensetningen. Den rekkefølgen partiene har satt opp, blir helt avgjørende.

 

Hvordan stemmer man?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Den enkelte står i dag fritt til å bestemme om man ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Forhåndsstemmegivingen organiseres av kommunene og kan finne sted fra 10. august til fredagen før valgdagen (nest siste fredag før valgdagen utenriks).

 

Ønsker du å forhåndstemme?

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 10. september. Du kan forhåndsstemme i alle valglokaler som tilbyr forhåndsstemming.

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.

 

Les mer