Biskupi nordyccy: Udane jesienne spotkanie w Pradze

NBK Prag.jpg

KONFERENCJA EPISKOPATU KRAJÓW NORDYCKICH W PRADZE: Od lewej: bp Bernt I. Eidsvig z Oslo, bp David Tencer z Reykjaviku, bp Berislav Grgic z Tromsø, bp senior Peter Bürcher, kardynał Anders Arborelius ze Sztokholmu, bp Czesław Kozon z Kopenhagi, bp Erik Varden z Trondheim, sekretarz generalny s. Anna Mirijam Kaschner i ks. Marco Pasinato (administrator z Helsinek).

 

 

W piątek 10 września Konferencja Episkopatu Krajów Nordyckich zakończyła jesienne spotkanie w klasztorze na Strahovie w czeskiej stolicy, Pradze. Biskupi z Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji zostali zaproszeni przez opata Daniela Petera Janáčka na czterodniowe spotkanie w klasztorze Norbertanów.

 

Oto podsumowanie Konferencji Biskupów Nordyckich w Pradze.

 

Wyzwanie dla Kościoła w krajach nordyckich

Opublikowane niedawno dokumenty przygotowawcze światowego Synodu Biskupów zostały przyjęte przez biskupów nordyckich z pewnymi zastrzeżeniami.

- Pytanie brzmi, jak będziemy w stanie w naszych krajach, w których jest tak niewielu katolików, zrealizować taki projekt w tak krótkim czasie – mówi przewodniczący Konferencji Biskupów Nordyckich bp Czesław Kozon.

Choć dokumenty te zawierają „głębokie i fundamentalne prawdy” dla Kościoła, to jednak są „trochę za mało konkretne” co do celu wspólnej drogi – uważa biskup Trondheim Erik Varden.

 

Wspólny list pasterski

- Bazując na naszej szczególnej sytuacji jako Kościoła partykularnego, mamy już dobre doświadczenia z „synodalnością na małą skalę”. Wydaje się, że agendę poszczególnych Kościołów lokalnych należy rozszerzyć, aby obejmowała także Kościół Powszechny, który tutaj, w krajach nordyckich, od dawna jest na dobrej drodze do synodalności” – mówi bp Bernt I. Eidsvig z Oslo.

Według biskupa Sztokholmu kardynała Andersa Arboreliusa priorytetowo powinny być traktowane takie tematy jak ewangelizacja, katecheza i umacnianie jedności wewnątrzkościelnej.

W związku z tymi wątpliwościami biskupi skandynawscy zamierzają opublikować list pasterski na początku procesu rozeznawania synodalnego.

 

Motu Proprio „Traditionis Custodes” – ideologizacji nie można zapobiec poprzez zakaz

Papieskie Motu Proprio „Traditionis Custodes” (Strażnicy Tradycji) wywołało również dyskusje w krajach nordyckich. Zakaz odprawiania Mszy trydenckiej w kościołach parafialnych niektórzy biskupi uważają za trudny do zrealizowania.

Na mocy tego ogłoszonego w lipcu dokumentu, dotyczącego odprawiania Mszy św. według przedsoborowego Mszału z 1962 roku, Franciszek jeszcze bardziej ograniczył odprawianie tradycyjnej Mszy w rycie łacińskim. "Rozumiemy obawy papieża o rozłam w Kościele z powodu «ideologii odrzucenia» Soboru Watykańskiego II (1962-65) przez niektórych zwolenników tzw. «starej Mszy», jednakże takiej postawie trudno będzie zapobiec drogą zakazów" – stwierdził bp E. Varden z Trondheim.

 

EWTN Nordic

Podczas sesji plenarnej biskupi nordyccy rozmawiali z trzema przedstawicielami stacji telewizyjnej EWTN (Eternal Word Television Network) przez łącze zoom. EWTN jest już obecny w krajach skandynawskich i pracuje nad rozszerzeniem swojej działalności.

 

Czytaj po norwesku 

Przeczytaj: Globalna telewizja katolicka wkrótce po polsku