Forlag og bokhandel samles under én leder

Kristine Dingstad: – Kirken behøver liturgiske bøker, de troende behøver kateketiske bøker, bønnebøker og barnebøker. 

IMG_9231.jpeg

FRUKTBAR BOKHØST: Kristine Dingstad er ansatt som ny leder av St. Olav forlag og bokhandel midt i en travel bokhøst. – Jeg brenner for det jeg driver med i forlaget og har en stor kjærlighet til bokhandelen, sier hun. 

 

Forlagssjef Kristine Dingstad er ansatt som ny eneleder for St. Olav forlag og St. Olav bokhandel. – Det var aldri noen tvil om at jeg ønsket å søke – jeg brenner for det jeg driver med i forlaget, og har en stor kjærlighet til bokhandelen, sier hun.

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

St. Olav bokhandel har vært organisert som aksjeselskap. St. Olav forlag har det ikke. Nå blir bispedømmets avdeling for boksalg og bokproduksjon samlet i ett og samme aksjeselskap med én leder. Dingstad har vært forlagssjef i en årrekke. Nå skal hun også lede bokhandelen:

– Å søke denne stillingen var en fin bevisstgjøring om at jeg driver med akkurat det jeg har lyst til, nemlig katolsk publisering, sier hun.

For den mangeårige forlagssjefen i St. Olav forlag er det dessuten en god opplevelse at arbeidsgiver anerkjenner både hennes kompetanse og det hun og medarbeiderne har oppnådd i forlaget.

– Prosessen har vært grundig, og arbeidsgiver har ansatt ny leder med omhu. Det er jeg naturligvis glad for, siden det betyr at Oslo katolske bispedømme har kommet frem til at jeg er riktig person for å drive og videreutvikle både forlag og bokhandel, sier Dingstad.

Hun var aldri i tvil om at hun ønsket å søke.

– Jeg brenner for det jeg driver med i forlaget, og har en stor kjærlighet til bokhandelen. Å få være med på å videreutvikle samarbeidet til beste for forlag, bokhandel og hele Kirken, er noe jeg gleder meg stort til, sier den nye enelederen.

Hun mener boken er usedvanlig viktig i vår digitaliserte hverdag:

– Mange foretrekker raskere kommunikasjon, men de lange tankene må til for å nå i dypet; trosfordypning er helt nødvendig for oss kristne.

 

NYE LOKALER: Bokhandel og forlag deler nå lokaler i Akersveien 14.
–  Vi kan oppnå gode synergier, mener Kristine Dingstad. 

IMG_9217.jpegKan utrette mer sammen

Både forlag og bokhandel har lang historie å vise til: Butikken ble grunnlagt i 1961, mens forlaget ble etablert av biskop Johannes Olav Fallize allerede i 1889. Nå er skal de to tradisjonsrike bedriftene bli ett selskap:

– Bokhandelen har i alle år vært organisert som et eget AS (aksjeselskap), det har ikke forlaget, sier Dingstad.

Hun forklarer at bispedømmets ledelse har kommet frem til at det er hensiktsmessig å organisere også forlaget som et AS.

– Da er det naturlig å gjøre en strukturell sammenslåing. Det vil imidlertid fremdeles være to enheter i den nye organisasjonen, altså butikk og forlag. Tanken er at samarbeidet dem imellom kan styrkes, slik at vi drar større nytte av hverandres kompetanse og arbeidskapasitet. Vi kan også oppnå gode synergier, mener de to enhetenes nye eneleder.

– Hvordan vil «en strukturell sammenslåing» kunne skape nye muligheter?

– I begynnelsen vil jeg lytte og lære, så jeg har ingen fasit nå, presiserer Dingstad. Hun er fremdeles i idéfasen:

– Det første jeg tenker på er markedsføring: Slår vi våre hoser sammen, kan vi utrette mye mer enn vi har gjort hver for oss, mener hun og fremhever at forlag og bokhandel, tross for sammenslåingen, er en liten og sårbar bedrift på noen få årsverk.

– Med en stab som kan være mer fleksibel når det gjelder hvilke arbeidsoppgaver man utfører, står vi sterkere. Dessuten er det nærliggende å tenke samarbeid om lagerføring, distribusjon og tekniske løsninger, kort sagt en effektivisering, sier Dingstad.

Hun legger også vekt på at det kan være oppmuntrende å være del av et større arbeidsfellesskap.

 

IMG_9381.jpeg

DER FOLK ER: Kristine Dingstad mener forlaget og bokhandelens oppgave er å ta boken ut dit folk er. – I møtet mellom folk og bok skaper vi leseglede, sier den nyansatte leder for St. Olav forlag og bokhandel. Her er Dingstad konferansier under lanseringen av Caroline Serck Hanssens bok Den ortodokse kirke. Historie – lære – trosliv på Litteraturhuset mandag 27. september 2021

 

Oppdrag: røre menneskehjerter

Forlagets oppdrag er å publisere katolske bøker om tro, spiritualitet, teologi og liturgi, mens bokhandelen utover å selge bøker, lys, ikoner, julekrybber, kunst og varer fra klostre, skaper en katolsk opplevelse i sine lokaler: Du lukter røkelse etter å ha besøkt St. Olav bokhandel i Akersveien!  

– Hva er din felles-visjon for det nye selskapet?

­­­– Først og fremst gleder jeg meg til å tegne en felles visjon sammen med de ansatte og bispedømmets ledelse, sier Dingstad, som håper og tror at bispedømmet vil satse på det nye selskapet også i fremtiden.

– Dessverre går bokhandelens nåværende daglige leder av med pensjon på nyåret, så min aller første oppgave blir å ansette en ny butikksjef. Sammen med vedkommende, de andre ansatte og styret skal jeg legge planer for en spennende fremtid for både bokproduksjon og boksalg, sier hun.   

Dingstad mener at det nye selskapet må finne riktig balanse mellom kommersielle og kulturelle hensyn:

– Vi skal tilpasse virksomheten til samtidens behov og samtidig ivareta den stolte formidlingstradisjon vi står i. Selv om vi er nå blir et aksjeselskap og ønsker å levere gode økonomiske resultater, er det viktig å huske at den tjenesten vi står i, er del av Kirkens sendelse: Vår primære oppgave er å røre menneskehjerter og bidra til fordypelse, forståelse og vekst i troen, sier bokhandelen og forlagets nye leder.  

 

«Hva skulle vi gjort uten St. Olav bokhandel og forlag? Vårt oppdrag spenner vidt: Kirken behøver liturgiske bøker, de troende behøver kateketiske bøker, bønnebøker og barnebøker.» 

Kristine Dingstad

 

Gyver løs på utfordringene

Hele bokbransjen – fra forlag til bokhandlere – utfordres: Det blir færre bokhandlere, og mens det gis ut flere bøker, selges det færre.

– Ja, det sies at bokbransjen sliter. Men gjør vi egentlig det? Norge er fremdeles på lesetoppen i Europa, og de dystre digitale spådommene har ikke slått til. Det gjelder for eksempel etterspørselen etter e-bøker. I Norge er de fleste leserne fremdeles glad i den fysiske boken, sier Dingstad.

Den erfarne forlagslederen mener på den annen side at det foregår et generasjonsskifte:

– Det er viktig at vi holder oss oppdatert og henger med i den digitale utviklingen. Forlagets bøker bør dessuten kunne nå et større marked enn vi gjør idag; vi må flinkere til å jobbe bøkene våre inn i den gjengse bokhandel. Dette er en stor utfordring for et lite forlag, vedgår hun.

Dingstad legger også stor vekt på at fysiske møter fremmer boken.

– Vi må simpelthen være tilstede på flere arenaer samtidig. Vi skal ha en attraktiv nettbokhandel, men må også møte leserne fysisk, særlig i butikken og på lanseringsarrangementer, sier hun og forteller at bokhandelen ikke kun skal være et salgssted, men et sted for samtale, undring, informasjon og sanselig opplevelse.  

Norske forlag og bokhandlere opplever utfordringer: I 2015 var det 580 bokhandlere i Norge, i 2019 var tallet 480. Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningens leserundersøkelse for 2019 viser dessuten en nedgang i lesingen hos aldersgruppen 19-39.

Tallene skremmer ikke Kristine Dingstad:

– Vi skal ikke bare kunne videreføre dagens arbeid, men styrke det. Hva skulle vi gjort uten St. Olav bokhandel og forlag? Vårt oppdrag spenner vidt: Kirken behøver liturgiske bøker, de troende behøver kateketiske bøker, bønnebøker og barnebøker. I det hele tatt: Vi behøver et katolsk bibliotek på norsk.

 

St. Olav forlag og bokhandel 182227845_2911434585768716_5669815071951478746_n.jpg

  • Bokhandelen ble grunnlagt i 1961, forlaget i 1889 av biskop Fallize
  • Holder til i Akersveien 14, sentralt i Oslo
  • Forlaget utgir katolske bøker om tro, spiritualitet, teologi og liturgi, og er medlem av Den norske Forleggerforening og Norsk Forleggersamband.
  • Bokhandelen selger bøker, kunst, lys, jukekrybber og klosterprodukter.
  • Bokhandel på nett: stolavbok.no
  • Forlag på nett: stolavforlag.no
  • Ny leder: Kristine Dingstad

 

 

 

 

Les mer