Årets prestemøte på Mariaholm

 

20210915_132008.jpeg

SAMLET: 43 av Oslo katolske bispedømmes prester har denne uken vært samlet på Mariaholm sammen med biskop Bernt I. Eidsvig. I tillegg var diakoner og seminarister tilstede. 

 

 

Det årlige prestemøtet på Mariaholm samlet denne uken (13. – 16. september) 43 av bispedømmets prester. I tillegg deltok en av våre permanente diakoner på hele møtet, og tre av bispedømmets prestestudenter deltok én dag.

 

Tekst: P. Sigurd Markussen

 

Programmet var variert og omhandlet foredrag ved overlege og professor Preben Aavitsland fra FHI om koronapandemien. Ragnhild Spilker og Harald Munoz fra FHI deltok også.

Videre hadde vi foredrag om Missale og Breviarum Nidrosiense (Norges første trykte bøker fra 1519) ved universitetslektor Sigurd Hareide (Universitetet i Sørøst-Norge).

P. Oddvar Moi, biskoppelig vikar for katekesearbeidet, presenterte den nye filmserien Sycamore, som vil være til stor hjelp for ungdoms- og voksenkatekese på flere språk.

Informasjon om Liturgikommisjonens arbeid ble også presenter for presteskapet.

Teamet «Seksuelle overgrep – Kirkens forebyggende arbeid» var hovedtemaet for en av dagene. Prosjektleder Ewa Bivand redegjorde for arbeidet og hvilke planer og kurs som vil komme i løpet av vinteren og våren neste år.

Ragnhild Jansen fra organisasjonen «Barnevakten», holdt et interessant foredrag om «bruk og misbruk i ulike sosiale medier».

Daglige tidebønner og messer og sosialt samvær var også, som alltid, en viktig del av prestemøtet.

 

 

 Les på polsk