St. Johannes menighet i Oslo søker organist/kantor

St. Johannes, apostel og evangelist menighet i Oslo er en av Norges største katolske menigheter med over 8.000 medlemmer med 96 nasjonaliteter. Vi har om lag seks søndags­messer og 2.500 besøkende hver helg. I tillegg er det daglig aktiviteter med ulike grupper, katekese, andakter og kurs. Det er en ung og levende menighet med et par hundre frivillige. Staben består av sogneprest, to kapellaner, en permanent diakon, en sekretær, en organist/ kantor, en barne- og ungdomsarbeider og en katekesekoordinator.

St. Johannes menighet ligger på Bredtvet i Oslo, og startet opp i 2013. Vi søker nå en organist/kantor i 50% stilling.

Menigheten har for tiden et voksenkor (St. Johanneskoret), som synger i de norske messene, og et barnekor St. Johannes barnekor. I tillegg har menigheten et engelsk kor, et vietnamesisk kor og et tamilsk kor som synger i messene til de nasjonale gruppene.

Orgelet er bygget på 1980-tallet av Grönlunds orgelbyggeri. Det har 22 stemmer og er helmekanisk. Kirken disponerer også et Yamaha elektrisk piano.

For flere opplysninger, kontakt sognepresten.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av søndagsmesser og andre helligdager, samt andre kirkelige feiringer i kirkeåret.
 • Andre kirkelige handlinger (vielser og gravferd), for disse betales ekstra.
 • Korarbeid med St. Johanneskoret (menighetens kirkekor).
 • Konsertvirksomhet i menigheten, både med koret og i samarbeid med andre kor i menigheten.
 • Stillingsbeskrivelsen vil fastsettes i samarbeid med den som tilsettes.

Organisten/kantoren:

 • Bør ha minimum 4-årig utdanning innen kirkemusikk, eller 3-årig utdannelse i kirkemusikk pluss relevant tilleggsutdanning.
 • Det er en fordel om søkeren er katolikk, eller har god kjennskap til katolsk liturgi og tradisjon.
 • Bør ha gode samarbeidsevner.
 • Bør ha evnen til å motivere og å utvikle korarbeidet.
 • Personlig egenhet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale, tilsvarende gjeldende tariff for organister / kantorer i Den norske kirke.
 • God pensjonsordning.
 • Fleksibel arbeidstid utenom liturgiske handlinger og korøvelser.
 • 5 ferieuker i året.

 

Søknadsfrist 1. november 2021.

Tiltredelse 2. januar 2022.

Søknad sendes til St. Johannes menighet ved sogneprest p. Tan Peter Duc Do, Bredtvetveien 12, 0950 Oslo, eller på e-post: tan.peter@katolsk.no

Aktuelle kandidater innkalles til intervju og prøvespill.