Z Budapesztu na Słowację: papieska podróż

NTB_aq8SARZkNZM.jpg

Głównym celem papieskich odwiedzin na Węgrzech było odprawienie Mszy św. na zakończenie 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Zdjęcie: REUTERS/Bernadett Szabo

 

 

W niedzielę 12 września rozpoczęła się wizyta Papieża Franciszka na Słowacji, który przybył tam po kilkugodzinnym pobycie w Budapeszcie. Mottem pielgrzymki na Słowację są słowa: „Z Maryją i Józefem w drodze do Jezusa”.

 

Budapeszt

W Budapeszcie Franciszek spotkał się z prezydentem i premierem Węgier, biskupami oraz z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich i gminy żydowskiej.

Podczas spotkania z węgierskimi biskupami Franciszek przedstawił zasady, którymi powinni kierować się biskupi. Pierwszą z nich jest rola głosiciela Ewangelii, która jest rozumiana jako bycie świadkiem Dobrej Nowiny, a także głosicielem radości trwającym z ojcowskim sercem blisko kapłanów i zakonników. Wielkie znaczenie ma również według Papieża praktykowanie sztuki słuchania.

Druga wskazówka dotyczy bycia świadkiem braterstwa, które ma szczególne znaczenie w świecie różnorodności kulturowej i narodowej:

„Wobec różnorodności kulturowej, etnicznej, politycznej i religijnej możemy przyjąć dwie postawy: możemy zamknąć się w sztywnej obronie naszej tak zwanej tożsamości, albo otworzyć się na spotkanie z innymi i wspólnie pielęgnować marzenie o społeczeństwie braterskim – powiedział Papież do węgierskich biskupów. – Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że właśnie w tej europejskiej stolicy, w 2017 roku, spotkaliście się z przedstawicielami innych konferencji biskupich Europy Środkowo-Wschodniej i podkreśliliście, że przynależność do własnej tożsamości nigdy nie może się stać powodem wrogości i pogardy względem innych, lecz powinna być pomocą w dialogu z odmiennymi kulturami”.

 

Głównym celem papieskich odwiedzin na Węgrzech było odprawienie Mszy św. na zakończenie 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Msza Statio Orbis była celebrowana na Placu Bohaterów w Budapeszcie. W swojej homilii Ojciec Święty odwołał się do czytania z Ewangelii św. Marka, gdzie pada ważne pytanie Jezusa „Za kogo mnie uważacie?”.

 

O papieskiej homilii więcej przeczytasz TUTAJ 

 

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, dziękując całej węgierskiej rodzinie chrześcijańskiej oraz władzom cywilnym za przyjęcie oraz zorganizowanie Kongresu Eucharystycznego Papież pozdrowił szczególnie obecnego na uroczystości Patriarchę Bartłomieja.

Ojciec Święty nawiązał również do beatyfikacji kard. Wyszyńskiego i m. Czackiej, jaka miała miejsce w tym samym czasie w Warszawie.

„Dziś, niedaleko stąd, w Warszawie, dokonuje się beatyfikacja dwojga świadków Ewangelii: Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Elżbiety Czackiej, założycielki Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – zaznaczył Papież. – Dwie postaci, które z bliska poznały krzyż: Prymas Polski, aresztowany i internowany, zawsze był mężnym pasterzem według Serca Chrystusowego, heroldem wolności i godności człowieka; Siostra Elżbieta, która w młodości straciła wzrok, poświęciła całe swoje życie pomocy niewidomym. Przykład nowych Błogosławionych niech nas pobudza do przemieniania ciemności w światłość mocą miłości”.

Ojciec Święty zachęcił Węgrów, aby zachowali mocne korzenie, nie okopując się jednak na swoich pozycjach, aby czerpali ze źródeł, otwierając się na spragnionych naszych czasów. Wyraził także życzenie, aby zawsze byli ugruntowani i otwarci, zakorzenieni i pełni szacunku.

 

TU przeczytasz o spotkaniu Papieża z przedstawicielami Ekumenicznej Rady Kościołów oraz niektórych wspólnot żydowskich na Węgrzech

 

NTB_NnTD18EsT_U.jpg

Na Słowacji Papież został przywitany chlebem na lotnisku w Bratysławie. Przybył tu na zaproszenie prezydent Słowacji Zuzany Čaputovej (na zdjęciu).  Zdjęcie: REUTERS

 

Słowacja

W niedzielę 12 września o godzinie 15.30 papieski samolot wylądował na lotnisku w Bratysławie. Franciszek przybył tu na zaproszenie prezydent Zuzany Čaputovej i Konferencji Biskupów Słowacji. Pielgrzymka na Słowację potrwa cztery dni, a siedzibą Franciszka podczas tej podróży będzie nuncjatura apostolska w Bratysławie. 

 

Program papieskiej wizyty na Słowacji

13 września: Bratysława

W poniedziałek rano Papież spotka się z prezydentem Republiki i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w Pałacu Prezydenckim. W pałacowym ogrodzie Ojciec Święty wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz kraju i organizacji społecznych, świata kultury, przedsiębiorców i korpusu dyplomatycznego.Ten punkt programu, jak zwracają uwagę komentatorzy, jest stałym elementem w czasie wizyt we wszystkich krajach i ma duże znaczenie, ponieważ Papież przedstawia w nim spojrzenie na historię, osiągnięcia oraz stojące wyzwania.

 

Przed godziną 11 Papież uda się do stołecznej katedry pw. św. Marcina, gdzie będzie uczestniczyć w spotkaniu z biskupami, kapłanami, seminarzystami, zakonnikami, zakonnicami i katechetami.

 

Po południu Franciszek odwiedzi prowadzone przez siostry ze zgromadzenia Misjonarki Miłości Centrum Betlejem.

 

Z ośrodka pomocy Papież pojedzie na Plac Rybny, gdzie spotka się z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej i wysłucha między innymi relacji jednego z ocalałych.

 

Wieczorem w siedzibie nuncjatury apostolskiej Franciszek przyjmie przewodniczącego Rady Narodowej, czyli parlamentu Borisa Kollara, a następnie premiera Eduarda Hegera.

 

14 września: Preszów i Koszyce

Papież odwiedzi najpierw Preszów, będący stolicą metropolii greckokatolickiej, gdzie będzie przewodniczył Boskiej Liturgii Bizantyńskiej. Następnie uda się do Koszyc na spotkanie z przedstawicielami Romów i młodzieżą.

 

15 września: Szasztin - święto Matki Boskiej Bolesnej

W ostatnim dniu swej wizyty 15 września papież weźmie udział w narodowej pielgrzymce Słowaków do maryjnego sanktuarium w Šaštinie (Szasztinie), gdzie odprawi Mszę św. W tym dniu przypada święto czczonej w tym miejscu Matki Bożej Bolesnej.

 

Warto przeczytać: Papieskie motywy podróży na Słowację (analiza watykanisty) 

(na podst. Vatican News, ekai.pl,  NTB)