Relikvier av de første koreanske katolske martyrene identifisert ved hjelp av DNA-testing

Relikviene av tre av Koreas eldste katolske martyrer har blitt identifisert ved DNA-testing, annonserte bispedømmet Jeonju den 1. september 2021. Relikviene av den salige Paulus Yun Ji-chung og to av hans ledsagere i martyriet ble stadfestet av Den katolske kirke etter en flere måneder lang undersøkelse som involverte historisk granskning og DNA-analyse.

Martyrene – identifisert som de salige Paulus Yun Ji-chung (1759–1791) (nr 1), Jakob Kwon Sang-yeon (1751–1791) (nr 3) og Frans Yun Ji-heon (1764–1801) (nr 52) – var blant de første av de tusenvis av katolikker som ble torturert og henrettet under Joseon-dynastiets (Chosŏn) 500 år lange styre (1400–1799). De tre martyrenes levninger ble oppdaget utenfor Jeonju i Sør-Korea under restaureringen av et historisk katolsk sted i landkommunen (gun) Wanju i den sørkoreanske provinsen Nord-Jeolla, ifølge et brev fra biskop Johannes Kim Son-tae av Jeonju.

«Denne oppdagelsen er i sannhet en bemerkelsesverdig og monumental hendelse. Dette fordi vår kirke, som har vokst på basis av martyrenes blod, endelig har funnet levningene av dem som står på første plass i vår martyrhistorie», sa biskopen.

Kristendommen i Korea går tilbake til 1700-tallet, da koreanske lærde hørte om spredningen av troen i Kina. De reiste da til Kina for å studere kristendommen under veiledning av katolske misjonærer. De returnerte til hjemlandet for å forkynne troen, og de vant tusenvis av konvertitter selv i fravær av prester. Paulus Yun Ji-chung og Jakob Kwon Sang-yeon var begge katolikker fra en adelig bakgrunn, og de ble halshogd i 1791 for å ha forstyrret konfusianske ritualer.

Paulus Yun Ji-chung var et lærd medlem av en adelig familie som ble døpt i 1787, da han var rundt 28 år gammel etter å ha studert den katolske lære i tre år. Han evangeliserte og omvendte mange av sine familiemedlemmer, inkludert sin mor, som ba om å få en katolsk begravelse i stedet for det tradisjonelle konfutsianske ritualet når hun døde. Dette gjorde det kongelige hoffet rasende, og det ble utstedt en arrestordre på Paulus og Jakob Kwon Sang-yeon.

Jakob Kwon Sang-yeon kom fra en berømt akademisk familie i Korea. Etter å ha hørt evangeliet, ga han opp alle andre studiers for å konsentrere sg om katolsk lære. Han ble katolikk da han var rundt 36 år gammel. Et sitat som tilskrives ham, lyder: «Jeg ville foretrekke å velge dødsstraff fremfor å overtre Kirkens lære».

Paulus Yun og Jakob Kwon ble arrestert og forhørt sammen i 1791. Begge avslo å gi avkall på sin tro eller å oppgi navnene på andre katolikker. De ble halshogd den 8. desember 1791. Paulus Yun var 32 og Jakob Kwon var førti år gammel. «De sa at det er en stor ære å dø for Gud under bladet av en kniv», skrev guvernøren i sin rapport til det kongelige hoff. Familiene fikk tillatelse fra guvernøren til å motta deres legemer, og de dyppet lommetørklær i blodet fra martyrenes sår. Det ble meldt om helbredelser på den tiden av de syke som berørte lommetørklærne.

Frans Yun Ji-heon var yngre bror av Paulus Yun Ji-chung, som underviste ham i katekismen. Etter at hans bror led martyrdøden, ble Frans Yun tvunget til å forlate sin hjemby, men han fortsatte å transkribere religiøse bøker og ledet mange mennesker til å oppdage den katolske tro.

Frans ble arrestert i 1801 i en alder av 37 år og ble utsatt for alvorlig tortur og forhør i kontoret til guvernøren i Jeonju. «Jeg kan ikke svikte Kirkens lære som jeg har elsket så høyt, til det punkt at den har trengt dypt inn i mine ben og blitt en del av selve kroppen. Jeg har ikke annet valg enn å si at jeg gjerne vil dø 10 000 ganger for den (...) Jeg frykter ikke den nasjonale loven fordi jeg tror fast på læren om himmel og helvete», er det nedtegnet at han sa. Frans Yun led martyrdøden i Jeonju ved å bli hakket i stykker den 24. oktober 1801. Hans hustru og barn ble forvist. Disse tre martyrene ble saligkåret sammen med 121 andre av pave Frans personlig i Korea i august 2014.

Biskop Kim sa i sin kunngjøring at en kanonisk prosess som undersøkte bevisene, hadde konkludert den 18. august med en erklæring om at relikviene av de tre salige var autentiske. «Det er Guds vilje å la oss se levningene av de første martyrene slik at vi kan imitere martyrenes spiritualitet. Den verden vi lever i akkurat nå, synker ned i mørket (…) Vårt samfunn har lenge prioritert penger og helse fremfor Gud, og individualisme fremfor solidaritet», sa Kim. Biskopen sa at han håpet at refleksjon over «martyriets spiritualitet kan fornye oss selv og vår tid».

Katolikker i Korea feirer vitnesbyrdet fra deres lands katolske martyrer i hele september, og den kulminerer i festen for De 103 hellige koreanske martyrene den 20. september. I år kan Kirken også feire 200-årsjubileet for fødselen til Koreas første prest, den hellige Andreas Kim Dae-geon (1821–1846). Mellom 8 000 og 10 000 koreanske kristne ble drept på 1900-tallet for å avslå å fornekte Kristus.

Catholic Herald - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)