St. Johannes, apostel og evangelist menighet søker katekesekoordinator

8845dd94-a8cb-4b30-af24-34d547e475b0.pngSt. Johannes, apostel og evangelist menighet i Oslo ble opprettet i 2013 og er en katolsk menighet i hjertet av Groruddalen. I dag er den også en av våre største menigheter med ca. 8.000 medlemmer med ca. 115 nasjonaliteter. I tillegg til sogne­prest og kapellaner består staben av en menighets­sekretær, en organist, en renholder, en katekese­koordinator, en barne- og ungdoms­arbeider, to kontor­medarbeidere på deltid og en frivillig vaktmester.

 

Vi søker ny medarbeider til vår menighetsstab

St. Johannes menighet i Oslo søker katekese­koordinator i 60 prosent stilling.

En av menighetens viktigste oppgaver er å bistå foreldre og foresatte med tros­formidling til deres barn og unge, derfor tilbyr vi katekese­under­visning fra og med 2. t.o.m. 9. klasse. Gjennom katekesen ønsker vi å gi de unge kunnskap om og erfaring med troen, slik at den kan styrkes og modnes i den enkelte. Ca. 300 barn og unge går til katekese i menigheten, og det på ulike språk. De som underviser er frivillige. Vi søker etter en som skal koordinere og tilrette­legge undervisningen.

 

Søkere bør ha:
 • relevant utdanning fra høyskole eller universitet
 • erfaring som barne-og ungdomsarbeider eller kateket

 

Søkere må ha:
 • god kunnskap om katolsk tro, praksis, menighetsliv
 • gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid
 • ryddig og nøyaktig fremferd
 • svært gode norsk- og engelskspråklig kunnskaper. Det er en fordel å kunne flere språk
 • erfaring med å jobbe med hjemmesider og sosiale medier
 • personlig egenhet vektlegges

 

Arbeidsoppgavene vil bestå av:
 • koordinering og organisering av katekesearbeidet i menigheten
 • rekruttering og oppfølging av kateketer til den norskspråklige katekesen
 • veiledning- og informasjonsarbeid ovenfor foreldre/foresatte
 • tilrettelegge praktisk for katekesen på ulike språk
 • drift av hjemmesiden for katekesen
 • undervisning ved behov, også tilrettelagt for særskilte grupper
 • samarbeid med barne- og ungdomsarbeideren om tilrettelegging og gjennomføring av katekesehelger
 • kontorarbeid tilknyttet stillingen
 
Vi  tilbyr:
 • spennende oppgaver og mulighet for å gjøre en forskjell
 • en selvstendig og utfordrende stilling
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • et godt arbeidsfellesskap med engasjerte kolleger

 

Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene og de andre ansatte på menighets­kontoret. Katekesekoordinator må være forberedt på å kunne påta seg arbeids­­oppgaver utenfor eget ansvarsområde ved behov.

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid utover 1 fast lørdag i måneden. Arbeidet følger i stor grad skoleåret, man må derfor være i stand til å kunne arbeide lengre dager i forbindelse med katekeseårets begynnelse og slutt.

Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon kontakt sogneprest p. Tan Peter Duc Do på telefon 977 26 003, eller epost Tan.Peter@katolsk.no.

 

Tiltredelse: 1. januar 2022.

Søknadsfrist: 1. desember 2021.

Send søknad til St. Johannes menighet ved p. Tan Peter Duc Do, Bredtvetveien 12, 0950 Oslo, eller per epost Tan.Peter@katolsk.no.