Bygger nytt og uspektakulært på Munkeby

Nytt klosteranlegg ferdig i desember 2022

zInnvendig 1.png

NYTT KIRKEROM: Om litt over ett år kan Munkeby-brødrene flytte fra dagens lille kapell til en ny kirke med plass til 40 troende. Illustrasjon: Eggen Arkitekter 

 

Når brødrene på Munkeby Mariakloster bygger nytt klosteranlegg, trekker de en katolsk troslinje fra 1100-tallet til nåtiden.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

VELSIGNET GRUNN: 24. oktober velsignet biskop Erik Varden tomten
for det nye klosteret og grunnstenen. Ved hans side går br. Bruno Payre-Ficout OCSO.
Foto: Per Albert Vold

IMG_3335.jpegDet nye klosterets grunnsten ble velsignet av biskop Erik Varden søndag 24. oktober. Stenen er en gave fra den lokale fortidsminneforeningen, og er hentet fra koret i den gamle klosterkirken. Her virket og ba cistercienserbrødre på 11- og 1200-tallet ved Den katolske kirkes nordligste kloster.

Det nye Munkeby kloster ble stiftet høsten 2009. Nå vil munkene bygger mer.

– Huset som vi har bodd i siden 2009, var ment å være en midlertidig bolig. Nå bruker vi det riktignok som et lite kloster, men kun i påvente av et ordentlig anlegg, sier p. Joel Regnard OCSO.

Han forteller at interimklosteret som brødrene bor i nå, har sine begrensninger:

– Kapellet er trangt og ikke lett tilgjengelig for folk som har lyst til å be med oss, sier han.

Å bygge et større anlegg var brødrenes mål helt fra begynnelsen. Dagens bosted skulle bli fremtidens gjestehus.

– Så viste det seg at vi måtte bygge et nytt ysteri. Det gjorde vi, og la til en fløy for å kunne ta imot gjester. Alt sto ferdig i 2017. Denne bygningen er planlagt slik at den kan innpasses i resten av det fremtidige klosteranlegget, sier p. Joel.

Etter 12 år på Munkeby vil nybygget gi brødrene en etterlengtet mulighet til å leve innenfor mer normale kloster-rammer:

– Vi vil kunne ønske flere brødre velkommen og feire liturgien i en kirke med rom for alle, forklarer p. Joel.  

 

Skjønnhet i det nøkterne

Byggearbeidene begynte allerede 1. november, og anlegget skal stå ferdig i desember 2022.

– Først bygger vi kirken. Nord for den anlegger vi sakristiet, et rom for munkenes kutter, et kontor for liturgi og et klokketårn, forklarer p. Joel.

Vestfløyens førsteetage kommer til å bestå av kjøkken, spiserom og kontorer; i annen etage vil du finne brødrenes seks rom. Mellom kirken og vestfløyen bygges en narthex (enetasjes forhall) som inngang til både kirke og kloster.

– Hva har dere lagt vekt på i prosjekteringsfasen av de nye bygningene?

–  Etter en lang modningstid er vi nå rede til å bygge et kloster i sin helhet, som er kalt til å vare lenge. Vi er ikke lenger i en overgangsperiode, men i det definitive. Hver klostergrunnleggelse er gjort for å dele klosterlivet med dem som er kalt til å bli munk, slik er det også for oss. Vårt kloster skal ha nok plass for nordmenn, som vil dele vårt liv.

Men hva kan vi si om vårt liv? Det er uspektakulært, uanselig og arbeidsomt, fortalte biskop Erik da han velsignet klosterets grunnsten: Uanselighet i klosterlivet er et vitnesbyrd om at Gud er sentral og at hele livet er konsentrert om ham, blant gjennom at vi avstår det overfladiske, i motsetning til det sekulariserte samfunn, som glemmer Ham. «Et klostersamfunn er ikke blott en enhet innen Kirken; det er et fellesskap kalt til å gjøre Kirkens mysterium synlig», la biskop Erik til. Det innebærer en opplevelse av Kristi kjærlighet, mellom brødrene og ved «å gi alle aktelse», som det står skrevet i Benedikts regel, forteller p. Joel.         

Cistercienserne velger tradisjonelt arkitektur som er måteholden og uten estetisk overflod. Bygningenes skjønnhet kommer til uttrykk nettopp i kombinasjonen av funksjon og nøkternhet.

– Vi bygger i et langsiktig perspektiv. Konkret innebærer det at vi ikke følger den forgjengelige arkitektoniske mote. Bygningene skal dessuten være i harmoni med det omliggende landskap; så de kommer ikke til å ruve, men være et uttrykk for det liv vi ønsker å leve: i skjul, ordinært og uspektakulært, sier p. Joel.  

 

atriet.jpg

HIMMELSJAKT:  – Atriet gjør klosteret sentrert, for alle rom – kjøkken, spisesal, kontorer, arbeid- og kapittelværelser – åpner seg mot gangen rundt det rektangulære atriet. Slik blir alt forent, ikke adspredt, forklarer p. Joel Regnard OCSO. Illustrasjon: Eggen Arkitekter

 

GAMMELT OG NYTT: Grunnstenen fra den gamle klosterkirken, veggen til deler
av det nye klosteret og midt imellom  p. Joel Regnard OCSO. Foto: Per Albert Vold

Ser mot himmelenIMG_3312 2.jpeg

Det er trondheimsbaserte Eggen Arkitekter som tegner det nye klosteranlegget. De hadde også ansvar for St. Olav domkirke, Trondheim, som ble innviet 19. november 2016. Den vakre basilikaen er inspirert av Santa Sabina i Roma, har plass 450 personer og kostet i sin tid cirka 100 millioner kroner.

Det nye klosteret på Munkeby bygges delvis i sten, og reises rundt et atrium.

– Atriumsløsningen er viktig, og følger et tradisjonelt mønster for klosteranlegg. Atriet gjør klosteret sentrert, for alle rom – kjøkken, spisesal, kontorer, arbeid- og kapittelværelser – åpner seg mot gangen rundt det rektangulære atriet. Slik blir alt forent, ikke adspredt, forklarer p. Joel.

Ifølge klosterets prior er gangen omkring atriet både praktisk og et sted for å vandre og meditere. Dessuten er dette sentrale rommet lukket for omverden, det er et indre sted for brødrene i felleskapet.

– Atriet åpner seg kun mot det høye, mot himmelen, som vår eneste mulighet for å unnfly vårt timelige jordiske liv, resonnerer han.

­– Vil et nytt anlegg ha betydning for produksjonen av deres berømte ost?

– At vår hovedaktivitet er inkludert i det nye klosteranlegget, er først og fremst en praktisk fordel; nå unngår vi å måtte gå mellom vårt bosted og arbeidsplassen. Vi skal fortsette osteproduksjonen, og hvis vi blir flere, må vi også finne andre aktiviteter, som er nyttige og inntektsbringende, sier han.

 

 

 

ovenfra.jpg

GUDS SPIRE: Det er godt jordsmonn for katolsk klosterliv i Trøndelag. Søstrene på Tautra har nylig utvidet sitt anlegg, nå står Munkeby Mariakloster for tur. Munkeby er det første klosteret cistercienserne fra Citeaux har åpnet på 500 år. Det nye klosteret på Munkeby bygges i delvis i sten (gavlveggene), resten av klosteret er treverk. Illustrasjon: Eggen Arkitekter

 

GRUNNSTEN FRA MIDDELALDEREN:
Det nye klosterets grunnsten har engang vært brukt i det opprinnelige
Munkeby kloster; det var i virksomhet på 11- og 1200-tallet. Foto: Per Albert Vold  

Behov for støtteIMG_3349.jpeg

I den nye bygningen blir det plass til 9 brødre. Idag er det 4 brødre på Munkeby.  

– Strukturen legger ikke tilrette for et stort fellesskap. På den annen side tenker vi langsiktig: Det anlegget vi nå skal bygge, kan utvides for å gjøre plass til ytterligere 5 brødre, slik at vi maksimum blir 14.

– Hva vil byggeprosjektet koste og hvordan skal det finansieres?

– Byggeprosjektet koster 51 million norske kroner. Vi får støtte av Den katolske kirke i Tyskland (Bonifatiuswerk), andre trappistklostre, private givere i Frankrike, Tyskland og Norge. Vi vil også motta støtte fra norske katolske menigheter og bispedømmer samt lutherske menigheter. Per i dag mangler det 10 millioner norske kroner på å være fullfinansiert, sier p. Joel.

Brødrene har arbeidet møysommelig  over flere år for å samle støtte og penger til for å realisere et nytt tilholdssted for den katolske tro og lære i Norge. Behovet for bistand til bygging av klosteret og drift er fremdeles stort:

– Vit også at din forbønn er viktig for oss, formaner p. Joel.           

Hvis du ønsker å hjelpe Munkeby-brødrene ved å gi gaver, kan du for eksempel være med på å kjøpe murstener til det nye klosteret. De koster cirka 100,- NOK per stk..

Gaver kan overføres via Vipps. Deres Vipps-nummer er 695791, merk gaven med «klosterbygging». Du kan også bruke brødrenes konto i Sparebank1 SMN: Munkeby Mariakloster, kontonummer 4202 12 51423. Husk igjen å merke gaven med «klosterbygging».

 

 

JULEGUDSTJENESTE 2022: Julen 2022 kan brødrene på
Munkeby feire messe i ny kirke. Illustrasjon: Eggen Arkitekter 

Munkeby MariaklosterzUtvendig 1.png

  • I 2007 besluttet abbedenOliver Quenardel i hovedhuset i Abbaye Notre-Dame de Cîteaux at et nytt cistersienserkloster skulle opprettes på Munkeby, øst for tettstedet Levanger i Trøndelag fylke. 
  • Nye Munkeby kloster ble stiftet høsten 2009, og er det første klosteret cistercienserne fra Citeaux har åpnet på 500 år.
  • Det opprinnelige Munkeby kloster var også et cistercienserkloster. Det lå i Frol, mellom Levanger og Okkenhaug i Levanger kommune.
  • Klosteret ble trolig oppført av engelske munker i siste halvdel av 1100-tallet og tatt i bruk før 1180. Klosteret ble nedlagt allerede på 1200-tallet.
  • De synlige ruinene omfatter i dag kun kirkebygningen. Innvendige mål på kirkeruinen er ca. 30 x 7 meter, mens kapellarmene er ca. 23 meter brede.

Besøk klosterets eget nettsted: www.munkeby.net

 

Les mer