St. Sunniva skole søker skolebibliotekar

 

c0c16d16-1d3f-40f4-8f4d-821cc0118b38.pngSt. Sunniva skole er en katolsk kristen friskole med ca. 500 elever fordelt på 1. – 10. trinn og 74 ansatte. Skolen er en grunnskole som drives etter Friskoleloven og egne statutter. Skolen har egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene. Vårt mål er å utvikle hele mennesket. Vi møter elevene med omsorg, men stiller også krav når det gjelder dannelse, disiplin og kunnskapstilegnelse. Vi lærer elevene å bygge gode verdier og holdninger. Undervisningen er forankret i klasseromskultur med tradisjonell skrive- og leseopplæring. På St. Sunniva har vi et trygt og godt læringsmiljø med stabil lærergruppe. Skolen ligger sentralt plassert i Oslo. For ytterligere informasjon om skolen, se vår hjemmeside www.stsunniva.no

 

Skolebibliotekar ved St. Sunniva skole

St. Sunniva skole søker etter en medarbeider som skal bidra med drift og utvikling av skolens bibliotek. Vi ønsker en utadvendt og engasjert medarbeider som er dyktig i sitt fagområde, faglig sterk og som evner å jobbe selvstendig. Vi ønsker en samarbeidsorientert bibliotekar med gode kommunikasjons- og samhandlingsevner og som har visjoner for arbeidet. Stillingen er 80% fast og ledig fra 01.03.2022.

Skolebiblioteket skal være et sted å oppholde seg, bli inspirert og utvikle leselyst.

 

Arbeidsoppgaver:
 • Daglig drift og tilstedeværelse i skolebiblioteket.
 • Selvstendige arbeidsoppgaver med bl.a. ansvar for innkjøp, katalogisering og formidling av barne- og ungdomslitteratur og å skape et aktivt miljø.
 • Holde orden på boksamlingen ved skolens bibliotek.
 • Samarbeide med lærerne om elevenes leseutvikling og leselyst.
 • Bidra med kreativitet og kompetanse til skolens leseopplæring.
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen.
 • Strategisk ansvar for utvikling og modernisering av skolebiblioteket.

 

Kvalifikasjoner:
 • Fagutdannet bibliotekar eller litteraturviter med særlig interesse for biblioteksdrift.
 • Erfaring fra arbeid i bibliotek.
 • Meget gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
 • God digital kompetanse.
 • Det er en fordel om du har førerkort og disponerer egen bil.

 

Personlige egenskaper:
 • Er ansvarsbevisst og tenker helhetlig, samtidig som du evner å jobbe selvstendig, nøyaktig og systematisk med de oppgavene du har ansvar for.
 • Fleksibilitet er viktig, men du må også disponere tiden godt og har struktur og gjennomføringsevne.
 • Interesse for og kunnskap om barne- og ungdomslitteratur.
 • Er oppdatert på barne- og ungdomslitteratur og er dyktig til å formidle videre til elever og ansatte.
 • Brenner for lesing og ønsker å bidra til at elevene blir glade lesere.
 • Er god til å kommunisere med barn og ungdom, og har et positivt elevsyn.
 • Tar initiativ til å ta imot klasser på biblioteket.
 • Viser evne og vilje til å samarbeide med skolens ledelse og pedagoger.
 • Ryddig og pålitelig.
 • Erfaring som bibliotekar og personlig egnethet blir tillagt avgjørende vekt.

 

St. Sunniva legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Alle skolens ansatte må aktivt slutte opp om skolens verdigrunnlag slik det bl.a. fremkommer i den generelle del av læreplanen for de katolske skolene. Aktive katolikker oppfordres spesielt til å kontakte skolen for mulig stilling nå eller ved en senere anledning.

Vi tilbyr en arbeidsplass bygget på et solid fundament og lange tradisjoner. Du vil bli en del av et høyt faglig miljø med gode strukturer, en godt organisert skole, samt et positivt, raust, stabilt og samarbeidsvillig kollegium.

Lønn etter avtale. Ellers inngår skolens pensjonsordning og gruppelivsforsikring.

 

 • For ytterligere opplysninger og en uforpliktende prat, kontakt rektor Helene Hatle på tlf. 23 29 25 29/48 00 73 54. Alle henvendelser behandles konfidensielt.
 • Søknad med CV sendes innen: 21. november 2021.

 

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.