Biskop Eidsvig: – Annen søndag i advent går kollekten uavkortet til Munkeby Mariakloster

I St. Olav katolsk magasin 4-2021 er artikkelen publisert under vignetten Biskopen har ordet.

 

Munkeby 001.jpeg

BYGGER PÅ HISTORIEN: Et par dager før jul 2006 vendte cisterciensermunkene tilbake til Munkeby. I ruinene av Munkebyklosteret fra 1100-tallet ses fra venstre bror Joël og abbed Olivier av Cîteaux med søstrene Gilchrist og Rosemary av Tautra mellom seg, Johannes Munkeby og Rannveig Munkeby. Foto: Tautra Mariakloster 

 

Annen søndag i advent går kollekten i Trondheim stift og Oslo katolske bispedømme uavkortet til Munkeby Mariakloster. Munkene er i ferd med å avslutte sitt byggeprosjekt, og de håper å kunne gjøre dette uten å måtte dra på en tyngende gjeld.

  

Klosteret ble grunnlagt den 14. september 2009, og har vokst langsomt og nøysomt siden det. Munkene har lansert og produserer sin velsmakende versjon av moderklosteret Citeaux’ ost, og således har de skapt seg et livsunderhold. Dette gir imidlertid langt fra tilstrekkelig overskudd til å betale for klosterkirken og ferdigstillelse av byggeprosjektet. Hittil har de klart seg med et lite og trangt kapell, men skal de holde frem og kunne ta imot kandidater, postulanter, noviser, pilegrimer og gjester som søker stille dager og åndelig veiledning, må de ha en kirke.

 

Munkeby-klosteret står i Cistercienser-ordenens strenge tradisjon. Bønn og arbeide («ora et labora») er deres motto. De ber for Kirken, alle troende, mennesker i nød, dem som ikke tror; de feirer messen enkelt og verdig. Men det er stadig mange mennesker som har behov for hjelp og inspirasjon: Herre, lær oss å be. Herren Jesus kan trygt peke på Munkeby – som han gjør med våre andre kontemplative hus – der kan man lære bønn. Den mest effektive metode er nok deltagelse i felles liturgisk bønn. Fortrolige samtaler med bønnens menn og kvinner kan ikke overvurderes. På Munkeby blir man ikke forstyrret av alskens lyder og ting som skjer. Her ber man.

 

«Fortrolige samtaler med bønnens menn og kvinner kan ikke overvurderes. På Munkeby blir man ikke forstyrret av alskens lyder og ting som skjer. Her ber man.»

 

Det tyske Bonifatiuswerk har tidligere generøst støttet mange av våre kloster- og kirkebygg. De stiller opp også denne gang med en innsamling i Tyskland, og vi vil gjerne gjøre felles sak med dem. Annen søndag i advent går kollekten i Trondheim Stift og OKB uavkortet til Munkeby. Jeg ber dere gi generøst – og dersom dere ikke hadde anledning til å gi i messen, så se nederst på siden.

Den materielle støtten til Munkeby er selvsagt viktig, men brødrene må også styrkes ved vår bønn. Vi delegerer ikke Kirkens bønn til klostrene, men ber sammen med våre munker og nonner.

 

Jeg ber for dere alle, og ønsker en velsignet advent og jul!

+ Bernt Eidsvig

Oslo, desember, 2021 

 

Støtt brødrene på Munkeby

Hvis du ønsker å hjelpe Munkeby-brødrene ved å gi gaver, kan du for eksempel være med på å kjøpe murstener til det nye klosteret. De koster cirka 100,- NOK per stk..

Gaver kan overføres via Vipps. Deres Vipps-nummer er 695791, merk gaven med «klosterbygging». Du kan også bruke brødrenes konto i Sparebank1 SMN: Munkeby Mariakloster, kontonummer 4202 12 51423. Husk igjen å merke gaven med «klosterbygging».

 

Se hvordan kloster og kirke skal bli: 

zUtvendig 1.pngJULEGUDSTJENESTE 2022: Julen 2022 kan brødrene på Munkeby feire messe i ny kirke. Illustrasjon: Eggen Arkitekter 

 

Det er trondheimsbaserte Eggen Arkitekter som tegner det nye klosteranlegget. De hadde også ansvar for St. Olav domkirke, Trondheim, som ble innviet 19. november 2016. Den vakre basilikaen er inspirert av Santa Sabina i Roma, har plass 450 personer og kostet i sin tid cirka 100 millioner kroner. Byggearbeidene begynte allerede 1. november, og anlegget skal stå ferdig i desember 2022.

 

zInnvendig 1.png

NYTT KIRKEROM: Om litt over ett år kan Munkeby-brødrene flytte fra dagens lille kapell til en ny kirke med plass til 40 troende. Illustrasjon: Eggen Arkitekter  

 

Fakta: Munkeby Mariakloster 

  • I 2007 besluttet abbeden Oliver Quenardel i hovedhuset i Abbaye Notre-Dame de Cîteaux at et nytt cistersienserkloster skulle opprettes på Munkeby, øst for tettstedet Levanger i Trøndelag fylke.  
  • Nye Munkeby kloster ble stiftet høsten 2009, og er det første klosteret cistercienserne fra Citeaux har åpnet på 500 år. 
  • Det opprinnelige Munkeby kloster var også et cistercienserkloster. Det lå i Frol, mellom Levanger og Okkenhaug i Levanger kommune. 
  • Klosteret ble trolig oppført av engelske munker i siste halvdel av 1100-tallet og tatt i bruk før 1180. Klosteret ble nedlagt allerede på 1200-tallet. 
  • De synlige ruinene omfatter i dag kun kirkebygningen. Innvendige mål på kirkeruinen er ca. 30 x 7 meter, mens kapellarmene er ca. 23 meter brede. 
  • Besøk klosterets eget nettsted: www.munkeby.net 

 

Les mer