Høytidsbetraktning: En påminnelse om det vesentlige

Betraktninger over juleevangeliet

Røsland6.jpg

Foto: Kristin Svorte

 

Juleevangeliet etter Lukas er en kjær og kjent tekst for de fleste av oss. Selv om vi kjenner teksten godt, alt fra tidlig barndom, kan den stadig fortelle oss mye nytt og viktig, og åpne for nye refleksjoner.

 

Tekst: Stian Berger Røsland,
styreleder i Caritas Norge

 

Når jeg leser denne teksten på nytt og som voksen, er det slående hvor kortfattet og objektiv Lukas er i beskrivelsen av en så sentral og viktig hendelse. Juleevangeliet er både saklig og beskjedent. Det nøyer seg med å beskrive det som er vesentlig. Teksten beskriver også faktiske personer og konkrete hendelser som folketellingen, keiser Augustus og landshøvdingen Kvirinius. Dette bidrar til å gjøre teksten troverdig og i noen grad med et inntrykk av etterprøvbarhet.

  

«Vi lever i dag i en verden det på så mange områder brukes mange og ofte sterke og polariserende ord. Da er det lett å overse det som betyr noe.»

 

I en tid der mye av kommunikasjonen og meningsbrytningen er preget av subjektive opplevelser, følelser og det som kan fremstå som endeløse diskusjoner om små og store mer eller mindre uvesentligheter, blir vi i juleevangeliet minnet om verdien av å være både kortfattet, saklig og beskjedne i beskrivelsen av våre omgivelser. Vi lever i dag i en verden det på så mange områder brukes mange og ofte sterke og polariserende ord. Da er det lett å overse det som betyr noe.

 

Lett å glemme nesten

Som styreleder i Caritas får jeg en påminnelse om det vesentlige. I Kirkens omsorg for de syke og arbeid for de fattige, blir det tydelig hvor store forskjellene er i verden. Antall av dem som sulter i verden har doblet seg under koronapandemien, klimaendringene fører stadig flere mennesker på flukt og i vår tid mener en voksende gruppe politiske ledere at deres jobb er å polarisere og sette mennesker mot hverandre, fremfor å finne felles grunnlag og samlende løsninger.

Det er lett å glemme det vesentlige i reportasjer fra klimatoppmøtet i Glasgow, i debatten om hvorvidt julebordet kan gjennomføres eller i en opphetet diskusjon på sosiale medier. Omringet av nyheter og informasjon, er det lett å glemme vår neste. Like lett kan vi, i tåken av røkelse og bedøvet av pepperkaker, glemme hva julen til syvende og sist dreier seg om.

 

Med ønske om en velsignet advents- og juletid!

 

Stian Berger Røsland,

styreleder i Caritas Norge

 

 

 

Les flere julebetraktninger

 

Les mer