Høytidsbetraktning: En strak vei til nestekjærlighet

Betraktninger over juleevangeliet

Huan2.jpg

JULEN SOM MOTVEKT: – Jeg mener at juleevangeliets budskap representerer en fornuftig motvekt mot kommersielle krefter og digitale «fellesskap», skriver Huan Nguyen, leder for den norske avdeling av Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem. Foto: Kristin Svorte

 

Jeg har hørt og opplevd juleevangeliet så lenge jeg klarer å huske tilbake.

 

Tekst: Huan Nguyen,
leder for den norske avdeling av Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem

 

Som tre-fire-åring ble jeg svært fascinert av å se på de utallige vakkert dekorerte julekrybbene i kirker og mange hjem i min landsby i Vietnam. I min ungdomstid i St. Paul menighet, Bergen, ble erfaringene med juleevangeliet mer praktisk: Jeg fikk, eller rettere sagt måtte, være med på det årlige skuespill for å illustrere og konkretisere julens viktige budskap til den vietnamesiske diaspora. Jeg vekslet mellom å spille rollen som Josef og hyrde. Jeg må innrømme at jeg på den tiden nok var mest opptatt av de pene jentene som årlig ble valgt ut til å spille Maria. Den store og viktige åndelige dimensjonen som dette skuespillet skulle illustrere og formidle, fikk dessverre ikke min fulle oppmerksomhet.

Det var først som elev og student på videregående skole og universitetet at jeg begynte å reflektere over juleevangeliets budskap og betydning for meg og mange mennesker rundt meg. Det gikk opp for meg at juleevangeliets kraftfulle budskap omhandler et guddommelig mysterium: Gud kom til vår verden som menneske, et lite barn, med kraft til å forandre alt. Han kom til oss via en ydmyk og trofast kvinne, som skulle bli Guds mor og hele Kirkens mor. Og via en liten, fattig familie fylt av kjærlighet, som ble modell for alle lykkelige familier på vår jord. Mysteriet er en gave til og velsignelse for hver og en av oss. Vi må bare ville eller klare å åpne våre sanser, vårt hjerte og sinn for å erkjenne det.

Å forstå dette har gitt meg en personlig kraft, god selvfølelse, selvtillit og følelse av lykke og mening med livet. Simpelthen en dyp erkjennelse av nådegavers velsignelse.

 

«Det er ingen hemmelighet at kommersielle krefter stadig forsøker å påvirke våre tanker og vårt sinn gjennom finurlige psykologiske overtalelsesteknikker og kommunikasjonsstrategier.»

 

Julens budskap når milliarder

I dag gleder jeg meg stort over å se at katolske barn og unge fortsetter tradisjonen med å spille juleevangeliet og over vissheten om at de (og de som ser på!) også kan forstå og erkjenne dybden og rekkevidden av budskapet de formidler. Jeg smiler også av tanken på at milliarder av mennesker i dag inviteres til å oppleve denne gudommelige gave. Alle julelys, julegaver, julemarkeder, julesanger, julestjerner, julebjeller, julekrybber, julemesser, familiesammenkomster, ja til og med «julestress» og den kjølige desemberluften, henleder egentlig tanken på hendelsen som skjedde i Betlehem for litt over 2000 år siden.

Hvor mange mennesker som er seg bevisst og forstår den store sammenheng og betydning, er spennende å reflektere over. Hvor mange stiller seg spørsmål om hvorfor de feirer jul? Og klarer de å sette alt det de ser og opplever i julehøytiden, inn i en riktig og mye større sammenheng?

 

En manipulert juleforestilling

Jeg håper flere vil ta seg tid til å besvare disse spørsmålene. Især i dagens samfunn, hvor så mye informasjon, mange situasjoner og opplevelser konkurrerer om vår oppmerksomhet. Det er ingen hemmelighet at kommersielle krefter stadig forsøker å påvirke våre tanker og vårt sinn gjennom finurlige psykologiske overtalelsesteknikker og kommunikasjonsstrategier. Det virker som om at de bevisst skaper en forestilling om at for eksempel en gledelig jul er ensbetydende med å kjøpe eller få flest mulig dyre gaver og behagelige opplevelser, eller at det lykkelige liv for oss og samfunnet er å hengi seg til en ukritisk søken etter tilfredsstillelse av individuelle materialistiske behov og behag, som fin bil, stort hus eller dyre utenlandsk reiser og perfekt kropp. De synes også å skape inntrykk av det det gode liv er å hige etter overfladisk sosial posisjon og bekreftelse som flest mulig «likes», «shares» samt «venner» og «følgere» på Facebook, Twitter, Instagram eller Tik Tok.

 

«At juleevangeliets budskap er tilgjengelig og gyldig for alle mennesker og samfunn, er fantastisk og fascinerende.» 

 

Julens sanne budskap

Jeg mener at juleevangeliets budskap representerer en fornuftig motvekt mot kommersielle krefter og digitale «fellesskap». Juleevangeliet formaner oss til å se og leve etter de verdiene, som jeg mener gir reell og varig lykke samt en dypere opplevelse av mening med livet. Juleevangeliet veileder og peker på et sett av viktige sosiale verdier som kjærlighet, generøsitet, toleranse, respekt, plikt og lojalitet. Videre bevisstgjør juleevangeliet oss på en annen meget sentral verdi: Å styrke menneskelige relasjoner.

Gjennom juleevangeliet kan vi konkret se Guds kjærlighet og generøsitet overfor oss mennesker, samt bevitne Marias og  Josefs respekt, toleranse og lojalitet overfor de forpliktelser og det ansvar, som de var blitt betrodd av Gud. Disse verdiene er limet som styrker relasjonen mellom Gud og mennesker, mellom nasjoner og mellom enkelt-mennesker.

At juleevangeliets budskap er tilgjengelig og gyldig for alle mennesker og samfunn, er fantastisk og fascinerende.  Det eneste vi trenger å gjøre, er å åpne våre sanser, vårt hjerte og sinn til å forstå og oppleve dets virkning.

Når dette er sagt flere ganger, føler jeg at det er nødvendig å fortelle litt mer om min egen erkjennelsesprosess, om hvordan jeg har kommet frem til det jeg har skrevet ovenfor.

 

«Disse tre ‘levereglene’ har bidratt til at jeg har åpnet mine sanser, mitt hjerte og sinn, slik at de kan ta imot juleevangeliets sterke vitnesbyrd og budskap ...»

 

Mine tre leveregler

Det er spesielt tre regler, som har vært – og er – sentrale for meg:

 • Den ene er stadig å gjøre mentale øvelser for at sinnet skal legge merke til det som det oppfatter som viktig i øyeblikket. Slik trener jeg opp min oppmerksomhet.
 • Den andre er å bestemme seg for å være en positiv faktor i enhver situasjon. Jeg forundres over at jeg stadig finner flere mennesker som føler og tenker på samme måte. Tilsynelatende fører denne mentale innstillingen til at hjernen min arbeider helt til jeg får til det jeg har satt meg fore.
 • Den tredje er å styrke min overbevisning om at kjærligheten kan erobre alt.

 

Disse tre «levereglene» har bidratt til at jeg har åpnet mine sanser, mitt hjerte og sinn, slik at de kan imot juleevangeliets sterke vitnesbyrd og budskap, samt forstå Guds velsignelse og nåde til alle mennesker i denne verden og i det evige liv.

Jeg er overbevist om at disse «levereglene» kan bidra til at alle mennesker kan oppleve en gledelig og meningsfylt julehøytid. Å være positivt nysgjerrig, engasjert og oppslukt i alt som hører julen til. Det kan f.eks. være at du helt og holden er til stede når vi leser juleevangeliet. Eller at du i løpet av julehøytiden engasjerer deg aktivt i en eller annen aktivitet som du vet gir glede, støtte og håp til andre mennesker. Gjør du «levereglene» til en livsinnstilling, kan du oppleve glede, kjærlighet, økt tillit og tro på et lykkelig liv samt få god psykisk helse. Dette mener jeg er kraften i velsignelsens nådegave, som ligger innpakket i juleevangeliets budskap.

 
Kjernen i Ordenens virksomhet

Juleevangeliet byr ridderne og damene i den norske avdeling av Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem en strak vei til det som er kjernen i vår karitative, sosiale og åndelige virksomhet: Vår Ordens betrodde oppgave er nemlig å bevare den kristne tro i Det Hellige Land. Dette gjør vi helhjertet gjennom å gi økonomisk, sosial og åndelig støtte til det stadig minkende antall kristne der, og gjennom å bevare hellige minnesmerker etter Jesus Kristus. Og, som juleevangeliet stadfester, det hele begynte i Betlehem og Nasaret.

  

Med ønske om en riktig gledelig og velsignet julehøytid til alle.

 

 Huan Nguyen, 

leder for den norske avdeling av Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem

 

 

 

Les flere julebetraktninger

 

Les mer

 

Fakta: Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem

 • Ridderordenen for Den hellige grav i Jerusalem er en leginstitusjon under beskyttelsen av Den hellige stol.
 • Ordenen har for tiden rundt 30 000 medlemmer i nesten 40 land. 
 • Ordenens historie kan føres tilbake til dokumenter fra 1336, men ifølge tradisjonen har den virket helt siden de første korstogene.
 • Formålet er blant annet «å styrke medlemmenes kristne liv i absolutt lydighet til paven og i forhold til Kirkens lære»; «åndelig og økonomisk støtte til Det hellige land» samt «å støtte bevaringen og utbredelsen av troen i Det hellige land, og vekke katolikkers interesse for dette arbeidet.»
 • Ordenens stormester er en kardinal utnevnt av paven. I dag er det kardinal Fernando Filoni.
 • Norsk magistral delegat: Huan Nguyen KCHS
 • Norsk Storprior: biskop Bernt I. Eidsvig KC*HS av Oslo 
 • Norsk nettside: www.oessh.no

 

 

Se introduksjonsfilm om ordenen