Sankta Lucia som kulturbærer

Artikkelen ble først publisert i St. Olav magasin for religion og kultur 4-2021

thumbnail_image3 (2).jpg

I LYS AV LUCIA: I romanen ser de forskjellige hovedpersonene seg selv i et nytt lys. Det håper Vetle Lid Larssen også gjelder hvordan vi tenker på vår historie etter å ha lest boken. 

 

Vetle Lid Larssens bok om Lucia har gått til topps på bestselgerlistene, men har blitt kritisert i Vårt Land for å «hoppe bukk over kraften i Lucia-legenden». Helgentittelen har Larssen utelukket fra bokas tittel «Lucias siste reise», men han er uenig i at kraften hennes er borte.

 

Tekst og foto: Linda Therese Utstøl

LUCIAS SISTE REISE: 
Utgitt på Strawberry Publishing i 2021

Lucias-siste-reise_732c112e57d20486bebbf91360fa65d5.jpegVetle Lid Larssen har skrevet en underholdende roman som tar leseren, og Lucias døde kropp, på reise opp gjennom kulturhistorien, via et rikt persongalleri. Historien begynner i 304 e.Kr. hvor Lucia, som kommer fra en hedensk, romersk familie, får høre om en forfulgt sekt som kalles kristne. Sammen med ei venninne blir hun del av nattverdsfellesskapet. Som Lid Larssen poengterer i romanen gir det henne et fundament for å motsette seg et tvangsekteskap og heller vie livet sitt til Jesus. 

– Hvorfor ville du skrive en bok om Lucia?

– Jeg har som nesten alle i dette landet et forhold til Lucia fra barneskolen av, et vakkert, stemningsfullt minne. Et av de få øyeblikkene av høytid mens jeg gikk på skolen. Mange år senere var jeg i Siracusa på Sicilia og tilfeldigvis hørte jeg om graven hennes, som skulle ligge utenfor de gamle bymurene, nede i katakombene. Jeg ble ført nedover og innover i mørket, og der var graven. Et stort øyeblikk. Bortsett fra en ting. Lucia var der ikke. Hun var stjålet. Dette kom overraskende på meg. Stjålet når da, av hvem? Hvem kunne være brutal nok og uvitende nok til å stjele en av verdens mest berømte helgener og forsvinne? Det kunne bare være en nordmann. Og ikke hvilken som helst nordmann. Det var Harald Hardråde.

 

Lucias sprengkraft

Lid Larssen har alltid vært opptatt av historie. Også kirkens historie. Han er klar på at kirkens rolle når det gjelder kvinner er motsetningsfull og paradoksal, men det er ikke tvil om at kristendommen i sin tid var frigjørende for kvinnene. Plutselig fikk de verdi i seg selv.

– Det er mange ting vi kan si om et kristent kvinnesyn og vi hører gjerne om de negative sidene - og de skal diskuteres. Men det er også et frigjøringsprosjekt her og Jesus selv omga seg med kvinner. Jeg vil ikke akkurat betegne meg selv som feminist, men lucia har også virket som symbol for kvinnelig motstand og kraft. Da jeg for eksempel i statsarkivene i Venezia fant den originale beretningen om da en gruppe dominikanerinner i middelalderen kidnappet legemet til Sankta Lucia, og siden ble murt inne i sitt eget kloster som straff, gikk det opp for meg hvor mange ulike plan helgenen har virket inspirerende på. Klostrene var ikke - og er fortsatt ikke - oppholdssted for en gruppe forsagte ordensbrødre- og søstre, slik man ofte kan få inntrykk av gjennom moderne media. Nonneklostrene, for eksempel, var lenge det eneste reelle alternativet mange kvinner hadde, hvis de ikke ville forsvinne inn i fødsler og familieliv. Mange klostre i middelalderen fungerte til tider nesten som protofeministiske samfunn, hvor nonnene i tillegg til sin åndelige misjon, både var praktikere, omsorgsarbeidere og knivskarpe intellektuelle. Det er et perspektiv som idag er blitt nesten helt borte.

– Er det ikke da paradoksalt at du i begynnelsen av romanen lar en av verdenshistoriens mest kjente jomfruer bli voldtatt?

– Nei. Når du leser om martyrene, og behandlingen av de første kristne under de ulike periodene med kristenforfølgelser i romerriket, vil du se at sannsynligheten for at hun ble voldtatt er meget stor. Det var en måte å degradere et menneske på; et vanlig maktmiddel. Jeg har prøvd å skrelle vekk alt det mindre sannsynlige rundt Lucias skjebne, ulike myter og tilføyelser, og beholdt det mest sannsynlige. Alt annet: de berømte øynene på fat, som vi ser fremstilt på ulike bilder, at hun ikke kunne bli flyttet av 1000 menn etc., alt dette er borte. Men at hun ble forsøkt tvangsgiftet, ja: sannsynlig. At hun motsatte seg det, ja: sannsynlig. At hun ble degradert i et bordell. ja: sannsynlig. At hun ble henrettet, ja: sannsynlig.

– I legenden beholder Lucia sin jomfruelighet på mirakuløst vis. Når dette er borte, hvor er kraften i fortellingen? Var hun bare et offer? En forvirret ung jente?

– «Lucias siste reise» er ikke en roman om mirakler, det er en roman om historie. Om du vil: Sankta Lucias virkningshistorie. Jeg fremstiller dessuten Lucia som noe langt mer enn en forvirret jente. Jeg har utsyrt henne med mot, åndskraft og styrke. Jeg tror ikke samtlige martyrer gikk i døden med et smil. De var vanlige mennesker som oss, fulle av feil, angst og feighet. Det er jo det som gjør dem gripende. Skyver vi dem opp på en pidestall, mister de virkningskraft. Tenk bare på Peter, klippen, som hele kirken bygger på. I utgangspunktet en feig mann som fornektet Jesus tre ganger. Og allikevel er han Peter. Dette paradokset er stort. Det rommer et fantastisk menneskesyn, hvor det er plass til det feilbarlige inne i storheten. Dette adskiller seg skarpt fra romertidens menneskesyn, hvor for eksempel svakhet var forkastelig. Mange av kirkens helgener er feilbarlige og gjør gale handlinger, men de redder seg inn, de gjennomskuer seg selv. Mens de virkelig fortapte skjønner aldri noe som helst. Vi må huske på at når vi snakker om helgenene, snakker vi ikke først og fremst om eventyr og legender. Vi snakker om beinhard virkelighet. Så er det en annen dimensjon der også. Den står det enhver fritt til å lese inn i min fortelling.

 

«Beretningen om henne, både fra en historisk og metafysisk synsvinkel er virkelig en av de betydeligste for den verdensdelen vi er en del av.»

 

Å se seg selv i lys av Lucia

I romanen er det gjennomgående at i møte med Lucias legeme ser de forskjellige hovedpersonene seg selv i et nytt lys. Gjennom henne møter de seg selv. Også på den måten er Lucia en kraft i historien. Slik knytter Lid Larssen Lucia til selve den europeiske historie; hun fraktes gjennom tiden etter sin fysiske død, og dukker opp hos ulike mennesker, til ulike tider. Alle som møter henne ser sin helgen.

– Felles for dem alle er at Lucia i kraft av sin skjebne, fortsetter å inspirere: hun lever for de troende, men forvandles også med tiden til et ikon for mange av det sekulære Europas sentrale ideer: ytringsfrihet, individualisme, uavhengighet. Det er en ufattelig kraft i fortellingen om henne som strekker seg helt fra retterstedet i siraskusa i 304 e.kr, helt frem til korsvoll barneskole idag. Beretningen om henne, både fra en historisk og metafysisk synsvinkel er virkelig en av de betydeligste for den verdensdelen vi er en del av, sier Lid Larssen.

 

 

Ikke en bok om tro 

Vetle Lid Larssen har kommet frem til at etter at Harald Hårdråde fraktet henne til konstantinopel i 1041, ble hun transportert videre nordover under korstogene. Og hun er innom flere stoppesteder før hun ender opp i San Geremia i Venezia hvor hun befinner seg i dag.

– Underveis sloss man om henne, forbytter henne, kidnapper henne, gråter for henne og dør for henne. Hun følger europas ulike epoker opp gjennom århundrene, like frem til i dag. Da jeg begynte å nøste i dette tenkte jeg at det er jo en helt fantastisk historie i seg selv, forteller han.

Lid Larssen er selv katolikk, men ville ikke skrive en bok om tro.

– Ved siden den antikke arven, er kristendommen en av Europas fundamenter. En arv man kan få inntrykk av at mange nå er ivrige etter å skjule. Men kristne prinsipper og betraktningsmåter er vevet inn i Europas renning. Det ville ikke vært noe SV uten kristen nestekjærlighets-tankegang, ikke noen sosial bevissthet i Arbeiderpartiet og kan hende ikke noen indiviudalisme i Høyre. Det kristne tankegodset er der, enten vi vil eller ikke. Og det er et verdifullt tankegods, uavhengig av selve trosaspektet. Det er vel kan hende noen slike ideer som ligger i bunnen av «Lucias siste reise», sier han.

– Selv er jeg nok en dårlig katolikk. Jeg har ikke noe sterkt forhold til det mirakuløse. Jeg vil ikke avskrive noen ting, men er beinhardt analytisk anlagt og tror ikke på mirakler før de setter seg på fanget mitt. Men gjør de det, er jeg parat, sier han med et smil.

Vetle Lid Larssen mener sprengkraften i det kristne allerede er der når Jesus sier du skal vende det andre kinnet til, eller når han sier at de siste skal bli de første.

– Det er jo total revolusjon! Det er like revolusjonerende i dag som det var for 2000 år siden. Slike tanker er for meg det det største ved kristendommen. Det gjør meg kanskje til den minste katolikken av 1,3 milliarder. Men jeg sitter ihvertfall nederst ved bordenden, med haken såvidt over kanten. Og en ting til, for å hamre det inn, sier Lid Larssen.

– Den kristne ideverden og de kristne grunnfortellingene er nøklene til å forstå vår egen kulturhistorie hvis du går i inn i et av Europas store kunstgallerier, for eksempel, uten å kjenne bibelhistorien, vil tre fjerdedeler av bildene forbli lukket for deg. Enkelte av disse kristne grunnfortellingene er nok også med i «Lucias siste reise», lettere forkledd. Dessuten er konfliktene i romanen tidløse: det handler om skyld, grådighet, flukt, hat, håp og utholdenhet. og Italia. jeg elsker naturligvis Italia, nesten like mye som Norge.

– Du har en bevisst tanke om romanen som historieformidling?

– Det er helt sentralt! Hvis jeg kan gjøre noe resten av livet, så har jeg lyst til å være formidler av kunnskap til dem som kommer etter. Formidling er en helt sentral del av en sivilisasjon, og når den svikter, bryter sivilisasjonen sammen. Unge i dag er nok sugd opp i øyeblikket enda mer enn det vi var. Derfor trenger vi formidling mer enn noen gang. Og gode historier. Også det er et område jeg vil bidra på. «Lucias siste reise» er først og fremst en spennende fortelling, med mening. Hva mere kan man ønske seg egentlig? ler han.

 

«Det meste er kildebasert. Men jeg har også jugd litt, vridd det til for å få det til å fungere. Det er deilig å være romanforfatter, da kan du kan være sannferdig inntil du ikke gidder mer.»

 

– Er det derfor språket i boken er så moderne?

– Jeg nekter å gå med på fortiden som fortid. Fortiden er en del av oss nå, den sitter på skuldrene våre i dette øyeblikk. Jeg tror ikke folk i fortiden gikk rundt og var stive i fjeset og snakket i bundet versemål. De var som oss. De menneskelige grunnerfaringer er nøyaktig de samme idag, som på Lucias tid: kjærlighet, frykt, glede, sult, misunnelse. Derfor skildrer jeg menneskene i romanen nesten som oss selv, men bare nesten, legger han til.

– Forskjellene er der, men likhetene er påfallende. Dette er følelsen jeg vil du skal sitte igjen med etter å ha lest «Lucias siste reise». Romanen er en historisk pageturner. Jeg er forfatter og sirkusartist. Jeg nekter å kjede leseren bare for å virke interessant. Jeg vil gjerne underholde, men – i all beskjedenhet – på et høyt nivå. Jeg har gjort en ufattelig research. 95 prosent av det som skjer i boken, har skjedd i virkeligheten. 95 prosent av personene har levd. Det meste er kildebasert. Men jeg har også jugd litt, vridd det til for å få det til å fungere. Det er deilig å være romanforfatter, da kan du kan være sannferdig inntil du ikke gidder mer, sier Larssen med et smil.

Det er kanskje på grunn av den inngående kunnskapen at humoren og karikaturene i «Lucias siste reise» fremstår så sympatisk. Humoren har et innenfraperspektiv heller enn å være latterliggjøring av kirken og det religiøse. Derfor kan romanen kanskje også utfordre noen av oppfatningene mange har av kristendom i dag.

Lid Larssen forteller entusiastisk om en sak han så i en nordnorsk avis en stund tilbake, som illustrerte dette poenget bra. En jente på en videregående skole hadde bestemt seg for å gå i kloster. Det var fremstilt som om hun var på vei inn i fangenskap, dysterhet og mørke. Til saken var det et bilde av en gjeng ungdommer som sto i tykke boblejakker og tygget tyggis, og stirret på henne, som om hun var på vei inn til drukningsdøden bak klausuret.

– Men det var jo i virkelighetene de ungdommene som holdt på å drukne, sier Vetle Lid Larssen,

– Inne i sine egne boblejakker. Mens hun, derimot, gikk inn i et åndelig rom fylt av frihet og utfordringer. Det var hun som tok det store valget her. Det åpne valget. Mens i samtidens øyne er det stikk motsatt. Slik var det også med Lucia.

 

Vetle Lid Larssen (f. 1960)

  • Journalist og forfatter
  • Debuterte i 1990 med boken «2»
  • «Lucias siste reise» er hans sjette roman

 

Les mer

 

Abonner gratis på St. Olav magasinSkjermbilde 2021-12-16 kl. 11.04.33.png

Ønsker du å motta kirkebladet gratis i posten, må du registrere deg som abonnent på én av følgende måter:

  • Via dette skjemaet
  • Send en SMS til nr 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse
  • Send E-post med navn og adresse til abonnement@katolsk.no