2022: Et travelt og krevende år for paven og Vatikanet

NTB_6MBSfJaxDCI.jpg
FLYKTNINGKRISEN: Pave Frans er sterkt engasjert i Europas behandling av flyktninger. Her snakker han med to jenter på et mottakssenter i Mytilene på greske Lesvos i desember 2021. FOTO: Louisa Gouliamaki/­REUTERS/NTB.

 

Den franske avisen La Croix ser i en artikkel nærmere på de oppgaver pave Frans står overfor i det nye året.

 

For det første peker artikkelen på det som synes opplagt: at året 2022 vil bli preget av stor usikkerhet på grunn av covid-19-pandemien, hvor det nå på nyåret er økt smitte i flere land, skriver La Croix/signum.se. Samtidig virker det som om pave Frans er innstilt på å gjennomføre mange av de prosjektene som allerede er planlagt, og at disse, så langt det lar seg gjøre, ikke skal la seg bremse av pandemien.

 

Ikke flere lange reiser

La Croix skriver at usikkerheten ved inngangen til 2022 ikke bare har med pandemien å gjøre, men også med pavens helse. Avisen siterer en ikke navngitt venn av paven som sier følgende: «Jeg tror ikke han kommer til å gjennomføre lengre reiser av en ukes varighet eller mer.»

Det er allerede kjent at paven i det kommende året planlegger å besøke Libanon, Kongo, Compostella i Spania i begynnelsen av august og Ungarn i desember. Dessuten har Den hellige far takket ja til å reise til Canada i løpet av høsten. Hvorvidt paven kommer til å besøke Sør-Sudan, er usikkert på grunn av situasjonen i landet og status i fredsforhandlingene. Dessuten står også planlagte reiser til Øst-Timor og Papua Ny-Guinea fremdeles på tapetet.

 

Migranter

I slutten av februar i Firenze skal pave Frans møte borgermestere og biskoper fra hele Middelhavsområdet. Ifølge La Croix vil dette bli en anledning for paven til å diskutere flyktningkrisen i området, et spørsmål pave Frans er svært engasjert i, tydelig demonstrert under hans reiser til Kypros og Hellas i 2021.

Hva gjelder indre-kirkelige anliggender, kommer det også mange saker på pavens bord i 2022. I tillegg til den synodale vandring, som vil pågå i hele 2022 og hvor paven selv er en sterk drivkraft, må nye kardinaler utnevnes allerede i januar. Dessuten er en ny kurie-reform på trappene. Den blir trolig offentliggjort i løpet av februar.

 

Utfordringer for presteskapet

I Roma 17.-19. februar arrangeres et internasjonalt møte hvor de utfordringer dagens presteskap står overfor, skal diskuteres. La Croix mener paven burde delta aktivt på dette møtet.

Og endelig venter et stort antall andre møter paven, blant annet med den franske Sauvé-kommisjonen. Dette møtet skulle ha funnet sted på tampen av fjoråret. Den franske overgrepsrapporten, og fremfor alt hvordan man matematisk har beregnet antall overgrepsofre, har møtt kritikk i visse deler av Kirken.

I tillegg venter et stort antall andre spørsmål som pave Frans må ta stilling til, skriver Le Croix. (Le Croix/signum.se)

Les hele artikkelen på fransk