Tysk overgrepsrapport: Vil bli studert nøye i Vatikanet

NTB_fWPzH6rB37A.jpg
GRANSKNINGSRAPPORT: Stephanie Herrmann, kansler i erkebispedømmet München og Freising, bærer inn den 1200 sider store rapporten til pressekonferansen den 20. januar 2022. FOTO: Sven Hoppe/Pool via REUTERS

 

På en pressekonferanse torsdag 20. januar ble det lagt frem en granskningsrapport som ser på håndteringen av overgrepssaker i erkebispedømmet München og Freising i årene 1945 til 2010.

 

Den 1200 siders store rapporten er utarbeidet av advokatfirmaet Westpfahl Spilker Wastl på oppdrag fra erkebispedømmet München Freising. Den viser at det i en periode på 74 år ble begått overgrep mot minst 497 personer i erkebispedømmet. 60 prosent av ofrene var mellom 8 og 14 år gamle. 173 av i alt 235 overgripere var prester.

 

Hva gjorde de?

Rapporten fokuserer på hvordan overgrep og anklager om overgrep ble fulgt opp og håndtert, ikke minst; ikke fulgt opp. Hvem visste hva om overgrep - og når, og hva foretok de seg – hvis de i det hele tatt gjorde noe.

 

Rapporten går nærmere inn på hvordan erkebispedømmets ledere behandlet sakene, herunder pave emeritus Benedikt XVI, som var erkebiskop i München og Freising fra mai 1977 til februar 1982.

Pave Benedikt har svart utførlig på spørsmål fra kommisjonen, blant annet gjennom et 82 siders dokument.  Han fastholder at han ikke hadde kjennskap til situasjonen. Pave Benedikt avviser anklager om dekkoperasjoner og tjenesteforsømmelser. Gjennom sin talsmann og privatsekretær, msgr Georg Gänswein, gir den tidligere paven uttrykk for "sjokk og skam over overgrepene prester har begått mot mindreårige". Han lover å lese rapporten nøye de neste dagene.

Kirken i München hadde ikke kjennskap til innholdet i rapporten før den ble offentliggjort 20. januar. Ledelsen i erkebispedømmet sier den vil kommentere rapporten, "etter en første granskning", torsdag 27. januar.

 

Skam og anger

Den hellige stols pressetalsmann, Matteo Bruni sier til Vatican News at Den hellige stol ennå ikke kjenner rapportens innhold, men at rapporten vil bli nøye studert og få behørig oppmerksomhet de neste dagene.

 

Bruni sier videre:

-Den hellige stol vil gi uttrykk for og gjenta sin skam og anger, og dypt beklage geistliges overgrep mot mindreårige. Vi forsikrer alle ofre om vår støtte og at vi står på deres side. Vi bekrefter at den videre vei er å beskytte barna og garantere dem et trygt miljø i Kirken.

 

Marx.jpegUFORBEHOLDEN UNNSKYLDNING: "Jeg er rystet og skamfull", skriver erkebiskop av München og Freising, kardinal Reinhard Marx, i en erklæring. FOTO: Vatican News.

 

Legger seg flat

Erkebiskop av München og Freising, kardinal Reinhard Marx, sendte torsdag kveld den 20. januar ut en erklæring hvor han legger seg flat og ber ofrene om uforbeholden unnskyldning.

"Mine første tanker i dag går til alle dem som har vært utsatt for seksuelt misbruk og opplevd forferdelige lidelser, utført av prester, representanter for Kirken og andre medarbeidere, av et omfang som er skrekkelig. Jeg er rystet og skamfull.

For meg har møter med overgrepsofre ført til en forandring. De har endret min oppfatning av Kirken, og fortsetter å endre den.

Jeg har tidligere gitt uttrykk for at jeg som erkebiskop av München og Freising føler meg medansvarlig for det som har skjedd i Kirken de siste tiårene. Som erkebiskop ber jeg på vegne av erkebispedømmet om uforbeholden unnskyldning for de lidelser mennesker de siste tiårene har vært utsatt for i kirkelige omgivelser," skriver kardinal Marx.

 

Forandring og fornyelse

Han skriver videre at ledelsen i erkebispedømmet nå de neste dagene skal lese og analysere rapporten nøye. Neste torsdag vil de skissere hva som blir videre vei. Erkebiskop Marx skriver at denne veien må sees i sammenheng med den synodale veien Kirken i Tyskland nå går: en vei preget av forandring, fornyelse og reform av Kirken.

"Til slutt vil jeg nok en gang få understreke at historiene og perspektivene til ofrene står i sentrum for oss i erkebispedømmet München og Freising, også for de skritt vi skal ta fremover." (NTB/Vatican News)

Les mer på Vatican News (svensk)

Les rapporten (tysk)