Biskop Berislav Grgić: Hyrdebrev for fasten 2022
Kjære troende i Tromsø stift,image.jpg
fastetiden betyr å ta seg enda mer tid til bønn, faste, nestekjærlighet og omsorg for sine egne og for dem som er i nød. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag (i år: 2. mars) og langfredag (i år: 15. april) skal overholdes som faste- og abstinensdager. Å faste betyr å spise mindre. Abstinens vil si at vi gir avkall på kjøtt. Videre må vi huske at tiden fra askeonsdag til påsken er botstid. Den nordiske bispekonferansen (hvis du ønsker å høre på oss) gjør oppmerksom på at forpliktelsen til fredagsbot (særlig i fastetiden) kan oppfylles på én eller flere av følgende måter:

  1. Ved å avstå fra kjøtt eller annen form for mat.
  2. Ved å avholde seg fra alkohol, tobakk eller andre former for fornøyelser.
  3. Ved en særlig innsats med hensyn til bønn i familien, deltagelse i Kirkens liturgi, bønn foran alterets sakrament eller ved å gå korsveien.
  4. Ved å faste mer enn vanlig, og gi hva man sparer til noen som trenger det – enten hjemme eller ute.
  5. Ved direkte å hjelpe noen trengende, syke, gamle eller ensomme.

 

Om noe fra fortiden, som også gjelder nå: For ni år siden, 28. februar 2013, sendte jeg et brev til pave Benedikt XVI.  Jeg skrev:

Kjære pave Benedikt! Jeg og mine prester, mitt ordens- og troende folk i Tromsø stift, vi elsker deg. Det samme gjelder også i Herrensår 2022, med kjærlighet, med hengivenhet og med stor respekt!


Om noe som er aktuelt nå: Ukrainas lidende folk. «Jeg føler en stor smerte i hjertet for den forverrede situasjonen i Ukraina. Jeg oppfordrer derfor alle til en fastedag for fred på askeonsdag 2. mars. Jeg oppfordrer spesielt de troende til å passe på å vie denne dagen til bønn og faste. Måtte Fredens Dronning bevare verden fra krigens galskap», sa pave Frans 23. februar 2022. På vegne av oss alle slutter jeg meg til denne oppfordringen.

Guds Lam, som tar bort verdens synder, skån oss, Herre. Guds Lam, som tar bort verdens synder, bønnhør oss, Herre. Guds Lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.

Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!

 

Velsignet fastetid!

Tromsø, 25. februar 2022

 

Msgr. Berislav Grgić

Biskop av Tromsø

 

Les mer