Duże poluzowanie obostrzeń pandemicznych

 

 

Do wszystkich parafii w katolickiej diecezji Oslo, prelatury Trondheim i Tromsø oraz wspólnot zakonnych: do informacji.

 

1 lutego 2022 r. norweski rząd ogłosił złagodzenie przepisów krajowych i zaleceń dotyczących środków kontroli infekcji. Nowe rozporządzenia dotyczą całego kraju i weszły w życie tego samego dnia o godzinie 23.00.

 

W jaki sposób złagodzenie przepisów przekłada się na nasze życie religijne?

 

NABOŻEŃSTWA I INNA LITURGIA

Ze stałymi wyznaczonymi miejscami:

Wymóg, co najmniej jednego metra odległości między uczestnikami nabożeństw, którzy siedzą na stałych wyznaczonych miejscach został zniesiony w dniu 1 lutego 2022 r. Kościoły mogą, więc korzystać ze wszystkich dostępnych miejsc siedzących. Nie można korzystać z miejsc stojących.

 

Jeśli chodzi o interpretację „stałych wyznaczonych miejsc”, Diecezja Oslo skontaktowała się z STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn), która otrzymała następującą informację zwrotną z ministerstwa:

„Zniesiono wymóg, aby organizatorzy prowadzili przegląd uczestników, który obowiązywał w poprzednim rozporządzeniu covid-19 §13d. I dlatego nie ma już wymogu wskazywania miejsc, na których mają siedzieć uczestnicy imprez lub wglądu w to,  jakie miejsca zajmują”.

Nie jest już konieczne wskazywanie wiernym miejsca, a uczestnicy mogą siadać tam, gdzie chcą. Organizator musi zapewnić możliwość zachowania dystansu co najmniej jednego metra, gdy uczestnicy znajdują się w innym miejscu sali, np. przy wejściu i wyjściu oraz w kolejce do Komunii.

Aby uniemożliwić wiernym przychodzenie na Mszę bez zapewnionego miejsca siedzącego, zaleca się, aby duże parafie stosowały jakąś formę systemu rezerwacji miejsc. Ci, którzy chcą wykorzystać system biletowy jako narzędzie do tego, nadal mogą to robić. Skontaktuj się z billett@katolsk.no, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat maksymalnej pojemności kościoła.

 

Bez stałych miejsc wyznaczonych:

Podczas nabożeństw w pomieszczeniach bez ustalonych miejsc dla wszystkich wiernych organizator musi zapewnić uczestnikom odległość, co najmniej jednego metra od innych osób, które nie należą do tego samego gospodarstwa domowego lub nie są bliskimi. Limit liczby został zniesiony. Nie można korzystać z miejsc stojących.

 

Msze na zewnątrz

Zasady i ograniczenia dotyczące liczny uczestników zostały zniesione 1 lutego 2022 r.

 

Kontrola infekcji

W przypadku imprez z udziałem ponad 200 uczestników należy przygotować pisemny plan dotyczący właściwej kontroli infekcji w miejscu, w którym odbywa się impreza.

W każdym przypadku należy wyznaczyć organizatora, który jest odpowiedzialny za zapewnienie profesjonalnej realizacji zaleceń.

 

Maseczki

Maseczki należy nosić na Mszach wewnątrz kościoła, gdy nie ma możliwości zachowania odległości co najmniej jednego metra w czasie krótkich  przejść (wejście do kościoła, kolejka do Komunii itp.)

Obowiązek noszenia maseczki nie ma zastosowania, gdy wierni znajdują się w pomieszczeniu ze stałymi miejscami wyznaczonymi.

 

Przegląd i rejestracja uczestników

Zasady rejestracji uczestników oraz przegląd miejsc, gdzie siedzą wierni podczas Mszy zostały uchylone z dniem 1 lutego 2022.

 

Kawa po Mszach św. i inne imprezy w parafiach

Imprezy i wydarzenia  po ceremoniach, m.in. spotkania przy kawie w kościele lub inne  uroczystości są określane jako „imprezy” i odnoszą  się do nich zasady dotyczące ograniczania odległości.

 

Dzieci i młodzież

Zajęcia rekreacyjne mogą odbywać się normalnie na zewnątrz i wewnątrz. Katecheza i inne zajęcia dla dzieci i młodzieży w parafiach mogą być zatem prowadzone bez ograniczeń.

 

Czytaj po norwesku