Til kamp mot fake news: Egen katolsk faktasjekk

Faktasjekk1.jpeg

VÆR TRO MOT SANNHETEN: Pave Frans taler til Catholic Media Consortium som jobber mot fake news om koronavaksinen.  FOTO: Vatican Media

Pave Frans tok i slutten av januar i mot Det internasjonale konsortiet for katolske medier, International Consortium of Catholic Media, som er grunnlagt for å bekjempe falske nyheter om vaksine mot covid-19.

Paven ba dem fortsette å være tro mot sannheten ved å faktasjekke og ha respekt for enkeltmennesket. Konsortiet består av katolske medier, nyhetsbyråer og verdenskjente forskere og eksperter innen epidemiologi, teologi og bioetikk.

 

Korrekt informasjon

Paven hyllet konsortiets mål om å avsløre falske nyheter og feilaktig og misvisende informasjon om korona-vaksiner og etiske spørsmål knyttet til disse, skriver Vatican News.

Han påpekte at mennesker stadig sterkere påvirkes av massemedia og at journalister derfor må benytte seg av strikte journalistiske metoder.

«Korrekt informasjon må sikres fremfor alt til dem som er mindre opplyste, til de svakeste og til de mest utsatte», sa paven.

 

vaksine2.jpeg

TAKKER FOR INNSATSEN: Pave Frans hilser på en av deltagerne fra Catholic Media Consortium. FOTO: Vatican Media.

 

«Infodemi»

Paven reflekterte over konsortiets motto «Sammen for sannheten». Han understrekte at det er et vitnesbyrd at kristne kommunikatører går sammen og deler kunnskap med hverandre. Han beklaget den «infodemien» som plager verden sammen med pandemien. Paven kalte den en forvrengning av virkeligheten som baserer seg på frykt og som resulterer i en eksplosjon av kommentarer om forfalskede og konstruerte nyheter.

«Det er en menneskerett å få korrekt informasjon basert på vitenskapelige fakta og å få hjelp til å forstå situasjonen.»

 

Kristnes kall

-Kristne er kallet til alltid å være mot urettferdighet og løgner, men til å være for personer, påpekte paven. Falske nyheter må derfor alltid tilbakevises, men enkeltmennesket må alltid respekteres, for de kan tro på falske nyheter uten å være helt klar over det eller ansvarlige for det.

Paven snakket om begrepet sannhet, og oppfordret til faktakontroll, samtidig som han advarte mot å gi etter for egeninteresser og kommersielle interesser.

 

La sannheten rense oss

«Motgiften mot enhver type av forfalskning er å la sannheten rense oss. For kristne er sannhet aldri bare et begrep som har å gjøre med å vurdere og dømme saker. Sannhet handler om livet som helhet.»

Pave Frans avrundet talen til Catholic Media Consortium med å minne pandemiens ofre og med følgende oppmuntrende ord:

«Å arbeide i sannhetens tjeneste betyr å søke det som fremmer fellesskap og det felles gode – og ikke det som isolerer, splitter og motarbeider.» (Vatican News)