Meddelelse fra Tromsø stift

Voith.jpeg

P. Reidar Voith, (bildet), pt sogneprest i Lillehammer, fristilles fra OKB for tjeneste i Tromsø stift for en periode av fem år. Han vil tiltre i løpet av sensommeren og skal overta ansvaret for St. Eystein menighet i Bodø.

P. Arne Marco Kirsebom forblir i Bodø inntil p. Reidar Voith kommer.

Generalvikar Antonius Sohler skal fra mars 2022 bo i bispegården og utføre sin tjeneste i stiftets sentraladministrasjon. Han vil bistå biskop Berislav med biskopens oppgaver for stiftet.