Pavens visjon om livet som prest

Symposiumcq5dam.thumbnail.cropped.500.281.jpeg
MØTE DAGENS UTFORDRINGER: Pave Frans hilser Det internasjonale teologiske symposiet i Vatikanet torsdag 17. februar. Foto: Vatican News

 

-Nærhet til Gud, biskopene, prestekolleger og Guds folk – det er de fire prinsipper og holdninger som gir presten styrke.

 

Med disse ord sammenfattet pave Frans sin åpningstale til Det internasjonale teologiske symposiet i Vatikanets audienshall torsdag den 17. februar.

Symposiet «For presteskapets grunnleggende teologi» arrangeres av Kongregasjonen for biskopene fra 17. til 19. februar.

Under åpningstalen på nærmere én time var pave Frans svært tydelig i sitt budskap, skriver Vatican News.

 

Konkrete verktøy

 

Paven understreket at prestetjenesten er mer enn en «oppskrift» eller teori, og at prester behøver konkrete verktøy i sin tjeneste, oppdrag og hverdag. Han forklarte at hans ord var fruktene av refleksjoner over vitnesbyrd som han har mottatt fra mange prester gjennom årene. Paven ønsker å hjelpe dagens prester til «å oppleve den fred og fruktbarhet som Den hellige Ånd vil gi.»

 

Pave Frans talte om de prester som gjennom sine liv og vitnesbyrd har vist hva det innebærer å speile Den gode hyrdes ansikt, og han talte delvis om dem som han har fulgt fordi de hadde tapt flammen i sin første kjærlighet og nå så på tjenesten som ufruktbar, gjentagende og meningsløs.

 

Aksepter virkeligheten

 

-I en tidsepoke som gjennomlever grunnleggende forandringer, må prestene møte utfordringene, selv om man kan bli utsatt for risiko, man bør ikke være overdrevet optimistisk eller ignorere vanskeligheter, sa paven.

Han forklarte at han foretrekker at man, forankret i Kirkens kloke og levende tradisjon, aksepterer virkeligheten på en tillitsfull måte.

Alle kall fordrer en tillitsfull vurdering for å avgjøre hvor Gud leder oss, sa paven, og fokuserte på presteskapets fire søyler, som han kalte for fire former for nærhet: nærhet til Gud, til biskopene, til prestekolleger og til Guds folk.

 

En gave

Paven sa at en prest kjenner til denne nærheten fordi han først og fremst står Gud nær. De former for nærhet som Gud ber om, er ikke en ytterligere byrde, men gaver Han gir prestene for at de skal holde kallet levende og fruktbart, og for at de skal sette pris på og levendeholde misjonsoppdraget. (Vatican News).