R.I.P Per Einar Odden (1956-2022)

=dden.jpeg

 

Pastor Per Einar Odden døde natt til torsdag 10. februar, 66 år gammel, etter lengre tids sykdom.

 

Per Einar Odden ble født den 26. januar 1956 i Levanger. Han ble utdannet til sivilarkitekt MNAL og arbeidet som arkitekt i Oslo mai 1981–januar 1991. Han ble opptatt i Kirkens fulle fellesskap i Trondheim påsken 1992, og var medlem av en rekke råd og utvalg i St. Olav menighet, Trondheim; bl.a. menighetsråd, Olsok-komité, styret for Katolsk Forum. Fra 1995 til 1. sept. 1997 var han menighetssekretær i St. Olav menighet.

 

Fra 3. april 2001 var han bosatt i Oslo, og virket som nyhetsmedarbeider for Informasjonstjenesten i OKB og kirkebladet Broen. Han var ansvarlig for helgensidene på katolsk.no, og har gjennom årene levert uvurderlige bidrag til Kirkens nettside.

Han fikk permisjon fra stillingen i OKB fra 1. september 2004 for å påbegynne studier som prestekandidat for Oslo katolske bispedømme i Allen Hall. P. Per Einar ble presteviet for Oslo katolske bispedømme den 12. juni 2010. Han gjorde tjeneste i St. Svithun menighet, men denne måtte begrenses pga. sviktende helbred. Siden juni 2017 har han vært bosatt i Trondheim.

 

Rekviem og bisettelse finner sted i St. Olav domkirke i Trondheim mandag den 21. februar kl. 12.00. Jordfestelsen vil finne sted på p. Per Einars hjemsted (kremasjon).

 

Måtte han gå inn til sin Herres glede.