Har begynt Den synodale vei

pro.jpg
KLARE FOR SYNODAL VEI: Deltagerne på Pastoralrådets vårmøte på Mariaholm 18.-20- mars. FOTO: Hung Nguyen.

 

Pave Frans vil vitalisere Kirken gjennom å invitere alle medlemmer til synode. Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme (OKB) var helgen 18.– 20.mars samlet på Mariaholm og begynte der på Den synodale vei.

 

– Pave Frans inviterer hele Kirken til en fornyelsesprosess, synode, hvor vi skal reflektere over hvordan Kirken lever sitt liv og hvordan den fremstår. Inspirert av Den Hellige Ånd skal vi som Guds folk delta i prosessen. Pave Frans ber oss om å bruke tid på å lytte, å bygge relasjoner, å være sensitive overfor hverandres spørsmål, og til å la oss berike av variasjonen av karismaer, kall og tjenester i kirken, forteller Ane Ugland Albæk fra St. Ansgar menighet i Kristiansand.

 

Ny leder av AU

Hun ble under vårmøtet valgt til Pastoralrådets nye leder for de neste to årene. Med seg i arbeidsutvalget har hun Roxana Smetan Løken fra Franciskus Xaverius menighet i Arendal, Jacob Kooter Laading fra St. Paul menighet i Bergen og Stephen Trotter fra Norges Unge Katolikker.

 

Albæk.jpg

NY LEDER: -De to neste årene vil Pastoralrådet ha fokus på hvordan Kirken kan fornyes og forbedres, sier rådets nyvalgte leder, Ane Ugland Albæk. FOTO: Universitetet i Agder.

 

Pastoralrådet møttes 18 – 20. mars 2022 på Mariaholm og hovedtema for møtet var Den synodale vei. De over 50 deltagerne fikk god innføring i temaet ved biskop Eidsvig, pater Øystein Lund og p. Sigurd Markussen. Alle deltakerne var begeistret over å sette i gang denne prosessen og gleder seg nå til veien videre.  

 

Diskusjon og deltagelse

– Biskop Bernt ønsker at vi skal ha diskusjon og deltakelse innen alle tema og områder i Kirken. De neste to årene vil derfor Pastoralrådet ha fokus på hvordan Kirken kan fornyes og forbedres under overskriftene Fellesskap, Deltakelse, og Misjon. Overskriftene gir rom for å drøfte mange spennende spørsmål, eksempelvis hvordan vi kan utvikle samholdet i menighetene på tvers av kulturer og språk, hvordan samarbeidet mellom geistlige og legfolk kan forbedres, hvordan vi kan styrke hverandre i troen i et økende sekularisert samfunn, og hvordan vi kan bidra i økumenisk og interreligiøs dialog, sier Ane Ugland Albæk.

 

Menighetene inviteres til å delta i lokale prosesser og alle kan sende innspill til synodalitet@okb.katolsk.no.

P. Bjørn Tao Nguyen koordinerer det synodale arbeidet i vårt bispedømme.